Pravidlá

PRAVIDLÁ A PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
WIPLAST.COM

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ELEKTRONICK├ë SLU┼ŻBY V INTERNETOVOM OBCHODE
 3. PODMIENKY UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY
 4. METÓDY A PLATOBNÉ PODMIENKY PRE PRODUKT
 5. N├üKLADY, MET├ôDY A ─îAS DODANIA A PREVZATIA V├ŁROBKU
 6. S┼ĄA┼ŻNOS┼Ą NA PRODUKT
 7. Mimos├║dne sp├┤soby rie┼íenia s┼ąa┼żnost├ş a n├ípravy a pravidl├í pr├şstupu k t├Żmto postupom
 8. PR├üVO ODST├ÜPI┼Ą OD ZMLUVY
 9. USTANOVENIA pre obchodn├şkov
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 11. VZOROV├Ł FORMUL├üR NA ODST├ÜPENIE OD ZMLUVY

Internetov├Ż obchod www.wiplast.com sa star├í o pr├íva spotrebite─żov. Spotrebite─ż nem├┤┼że vzda┼ą pr├ív, ktor├ę mu boli zveren├ę z├íkonom o pr├ívach spotrebite─żov. Ustanovenia zmluvy, ktor├ę s├║ pre spotrebite─ża menej priazniv├ę ako ustanovenia z├íkona o pr├ívach spotrebite─żov, s├║ neplatn├ę a na ich mieste platia ustanovenia z├íkona o pr├ívach spotrebite─żov. Preto ustanovenia t├Żchto podmienok nie s├║ ur─Źen├ę na vyl├║─Źenie alebo obmedzenie ak├Żchko─żvek pr├ív spotrebite─żov, ktor├ę im boli zveren├ę z├ív├Ązn├Żmi pr├ívnymi predpismi a ak├Żmiko─żvek mo┼żn├Żmi pochybnos┼ąamiA mali by by┼ą prelo┼żen├ę v prospech spotrebite─ża. V pr├şpade ak├ęhoko─żvek nes├║ladu s ustanoveniami t├Żchto nariaden├ş prevl├ídaj├║ a uplatnia tieto ustanovenia.

  < La >

  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. On-line obchod k dispoz├şcii na internetovej adrese www.wiplast.com je prev├ídzkovan├Ż Dariusz Rydzy┼äski, ktor├Ż je ekonomick├í ─Źinnos┼ą v r├ímci spolo─Źnosti WIPLAST Darius Rydzy┼äskiho registrovan├ę v centr├ílnom registri a inform├ície o podnikan├ş Hospod├írske z├íle┼żitosti Po─żskej republiky, ktor├ę vykonal minister zodpovedn├Ż za ekonomiku, s: adresa miesta podnikania a adresa pre doru─Źovanie: UL. D┼éuga 2B, 56-416 Twardog├│ra, D & C 9111957390, REGON 021858519, e-mailov├í adresa: biuro@wiplast.com, telef├│nne ─Ź├şslo: 48781439719.

  2. NiniZmluvn├ę podmienky sa adresuj├║ spotrebite─żom aj obchodn├şkom, ktor├ş pou┼ż├şvaj├║ internetov├Ż obchod, pokia─ż ustanovenie nariaden├ş neustanovuje inak a je ur─Źen├ę len spotrebite─żom alebo obchodn├şkom.

  3. Prev├ídzkovate─żom osobn├Żch ├║dajov sprac├║van├Żch v internetovom obchode v s├║vislosti s vykon├ívan├şm t├Żchto podmienok je pred├ívaj├║ci. Osobn├ę ├║daje sa sprac├║vaj├║ na ├║─Źely, a to v rozsahu a na z├íklade z├íkladov a z├ísad uveden├Żch v z├ísad├ích ochrany osobn├Żch ├║dajov uverejnen├Żch na internetovej str├ínke internetov├ęho obchodu. Z├ísady ochrany s├║kromia zah┼Ľ┼łaj├║ najm├Ą pravidl├í sprac├║vania osobn├Żch ├║dajovSpr├ívcom v internetovom obchode vr├ítane d├┤vodov, ├║─Źelov a rozsahu sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov a pr├ív dotknut├Żch os├┤b, ako aj inform├ície o pou┼ż├şvan├ş s├║borov cookie a analytick├Żch n├ístrojov v internetovom obchode. Pou┼ż├şvanie internetov├ęho obchodu vr├ítane n├íkupov je dobrovo─żn├ę. Podobne, poskytovanie osobn├Żch ├║dajov pomocou internetov├ęho obchodu z├íkazn├şka alebo klienta je dobrovo─żn├ę, s v├Żhradou v├Żnimiek uveden├Żch v z├ísad├ích ochrany osobn├Żch ├║dajov (uzavretie zmluvy a z├íkonn├Żch povinnost├ş pred├ívaj├║ceho).

  4. Defin├şcie:

   1. PRACOVN├Ł de┼ł ÔÇô jeden de┼ł od pondelka do piatku bez ┼ít├ítnych sviatkov.

   2. REGISTRA─îN├Ł formul├ír-formul├ír k dispoz├şcii v internetovom obchode pre vytvorenie ├║─Źtu.

   3. Objedn├ívka ÔÇô Elektronick├í slu┼żba, interakt├şvny formul├ír dostupn├Ż v internetovom obchode umo┼ż┼łuj├║ci uvedenie objedn├ívky, najm├Ą pridan├şm v├Żrobkov do elektronick├ęho n├íkupn├ęho ko┼í├şka a stanoven├şm podmienok k├║pnej zmluvy, vr├ítane Sp├┤sob doru─Źenia a platby.

   4. < P>Z├íkazn├şk ÔÇô (1) fyzick├í osoba s plnou pr├ívnou schopnos┼ąou a v pr├şpadoch ustanoven├Żch v┼íeobecne platn├Żmi pravidlami aj fyzickou osobou s obmedzenou pr├ívnou schopnos┼ąou; 2. pr├ívnick├í osoba; alebo (3) organiza─Źn├║ jednotku bez pr├ívnej subjektivity, ktorej pr├ívny poriadok ude─żujepr├ívnu istotu; -ktor├Ż uzavrel alebo zam├Ż┼í─ża uzavrie┼ą zmluvu o predaji s pred├ívaj├║cim.

   5. Ob─Źiansky z├íkonn├şk ÔÇô z├íkon Ob─Źianskeho z├íkonn├şka z 23. apr├şla 1964 (├║. v. ES 1964, ─Ź. 16, bod 93, v znen├ş neskor┼í├şch predpisov).

   6. ├Ü─îET ÔÇô Elektronick├í slu┼żba ozna─Źen├í individu├ílnym menom (login) a heslom poskytovan├Żm klientom, zbierka zdrojov v po─Ź├şta─Źovom syst├ęme poskytovate─ża slu┼żieb, v ktorej sa zhroma┼ż─Ćuj├║ ├║daje poskytnut├ę klientom a inform├ície o pou┼ż├şvate─żovi, ktor├Ż predlo┼żil. Objedn├ívky internetov├ęho obchodu.

   7. < P>NEWSLETTER ÔÇô Elektronick├í slu┼żba, elektronick├í distribu─Źn├í slu┼żba poskytovan├í poskytovate─żom slu┼żieb prostredn├şctvom e-mailu, ktor├Ż umo┼ż┼łuje v┼íetk├Żm klientom pou┼ż├şva┼ą ho na automatick├ę prij├şmanie od poskytovate─ża slu┼żieb Opakovan├Ż obsah n├ísledn├Żch vydan├ş bulletinu, ktor├Ż obsahuje inform├ície o produktoch, novink├ích a propaga─Źn├Żch akci├ích v internetovom obchode.

   8. PRODUKT ÔÇô k dispoz├şcii v internetovom obchode hnute─żn├Ż predmet, ktor├Ż je predmetom k├║pnej zmluvy medzi z├íkazn├şkom a pred├ívaj├║cim.

   9. Podmienky ÔÇô tieto pravidl├í online obchodu.

   10. Internetov├Ż obchod-internetov├Ż obchod poskytovate─ża slu┼żieb dostupn├Ż na internetovej adrese: www. wiplast. com.

   11. Pred├ívaj├║ci POSKYTOVATE─Ż slu┼żieb ÔÇô Dariusz Rydzy┼äski, ekonomick├í ─Źinnos┼ą v r├ímci spolo─Źnosti WIPLAST DARIUSZ RYDZY┼âSKI zap├şsan├í v centr├ílnom registri a inform├ície o hospod├írskej ─Źinnosti Po─żskej republiky, ktor├║ uskuto─Źnil ministerHospod├írske z├íle┼żitosti, ktor├ę maj├║: adresa miesta podnikania a adresa pre doru─Źovanie: UL. D┼éuga 2B, 56-416 Twardog├│ra, D & C 9111957390, REGON 021858519, e-mailov├í adresa: biuro@wiplast.com.

   12. K├ÜPNA zmluva-zmluva o predaji v├Żrobku uzavretej alebo uzavretej medzi z├íkazn├şkom a pred├ívaj├║cim prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu.

   13. Elektronick├í slu┼żba ÔÇô slu┼żba poskytovan├í elektronicky poskytovate─żovi z├íkazn├şkovi prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu.

   14. U┼ż├şvate─ż slu┼żby ÔÇô (1) fyzick├í osoba s plnou pr├ívnou schopnos┼ąou a v pr├şpadoch ustanoven├Żch v┼íeobecne platn├Żmi pravidlami aj fyzickou osobou s obmedzenou pr├ívnou schopnos┼ąou; 2. pr├ívnick├í osoba; alebo (3) organiza─Źn├║ jednotku bez pr├ívnej subjektivity, ktorej pr├ívny poriadok prizn├íva pr├ívnu sp├┤sobilos┼ą; -Pou┼żitie alebo intating pou┼ż├şva┼ą elektronick├║ slu┼żbu.

   15. z├íkona o PR├üVA spotrebite─żov, akt-Act z 30. m├íja 2014 o pr├ívach spotrebite─żov (vestn├şk z├íkonov 2014, bod 827, v znen├ş neskor┼í├şch predpisov)

   16. Objedn├ívka-vyhl├ísenie o z├ímere klienta predlo┼żen├ę prostredn├şctvom objedn├ívkov├Ż formul├ír a ur─Źen├ę priamo na uzavretie zmluvy o predaji v├Żrobkov s pred├ívaj├║cim.

 1. ELEKTRONICK├ë SLU┼ŻBY V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. Tieto elektronick├ę slu┼żby s├║ k dispoz├şcii v internetovom obchode: ├║─Źet, Objedn├ívateNewsletter.

   1. ├Ü─Źet-pou┼żitie ├║─Źtu je mo┼żn├ę po dokon─Źen├ş celkom tri po sebe id├║cich krokov klienta-(1) vyplnenie registra─Źn├ęho formul├íra, (2) kliknut├şm na "pokra─Źova┼ą" pole. V registra─Źnom formul├íri je potrebn├ę poskytn├║┼ą z├íkazn├şkovi tieto ├║daje: meno a priezvisko/N├ízov spolo─Źnosti, adresa (ulica, ─Ź├şslo domu/bytu, PS─î, mesto, krajina), e-mailov├í adresa, telef├│nne ─Ź├şslo Kontakt a heslo. V pr├şpade nespotrebite─żov je tie┼ż potrebn├ę uvies┼ą n├ízov spolo─Źnosti a da┼łov├ę identifika─Źn├ę ─Ź├şslo.

    1. Service Electroni├Ü─Źet je poskytovan├Ż Bezplatne na dobu neur─Źit├║. U┼ż├şvate─ż slu┼żby m├í mo┼żnos┼ą kedyko─żvek a bez uvedenia d├┤vodu zmaza┼ą ├║─Źet (zru┼íenie ├║─Źtu) zaslan├şm pr├şslu┼ínej ┼żiadosti poskytovate─żovi slu┼żieb, najm├Ą e-mailom na adresu: biuro@wiplast.com alebo p├şsomne. Na adresu: UL. D┼éuga 2B, 56-416 Twardog├│ra.

   2. Objedn├ívanie ÔÇô pou┼żitie objedn├ívov├ęho formul├íra za─Ź├şna z├íkazn├şkom pridan├şm prv├ęho produktu do elektronick├ęho n├íkupn├ęho ko┼í├şka v internetovom obchode. Objedn├ívka je umiestnen├í po tom, ─Źo z├íkazn├şk dokon─Źil celkom dva po sebe nasleduj├║ce kroky-(1) po vyplnen├ş objedn├ívac├şch formul├írov a (2) kliknut├şm na str├ínku internetov├ęho obchodu po vyplnen├ş po─ża formul├íra objedn├ívky "objedn├ívka s povinnos┼ąou zaplati┼ą" ÔÇô Tento okamih, m├┤┼żete nez├ívisle(Na tento ├║─Źel s├║ zobrazen├ę spr├ívy a inform├ície dostupn├ę na str├ínke internetov├ęho obchodu). Vo formul├íri objedn├ívky mus├ş z├íkazn├şk poskytn├║┼ą nasleduj├║ce ├║daje t├Żkaj├║ce sa z├íkazn├şka: meno a priezvisko/N├ízov spolo─Źnosti, adresa (ulica, ─Ź├şslo domu/bytu, PS─î, mesto, krajina), e-mailov├í adresa, telef├│nne ─Ź├şslo a ├║daje t├Żkaj├║ce sa k├║pnej zmluvy: produkt/y, mno┼żstvo v├Żrobku/ov, miesto a sp├┤sob dodania v├Żrobku/ov, sp├┤sob platby. V pr├şpade z├íkazn├şkov, ktor├ş nie s├║ spotrebite─żmi, je tie┼ż potrebn├ę poskytn├║┼ą n├ízov spolo─Źnosti a da┼łov├ę identifika─Źn├ę ─Ź├şslo.

    1. Service eleFormul├ír KTronic Order je poskytovan├Ż bezplatne a je jednorazov├ę a je ukon─Źen├Ż, ke─Ć je objedn├ívka umiestnen├í cez neho alebo na z├íklade predch├ídzaj├║ceho zastavenia objedn├ívky prostredn├şctvom Pr├şjemcu slu┼żby.

   3. Newsletter-m├┤┼żete sa tie┼ż prihl├ísi┼ą k odberu noviniek v├Żberom pr├şslu┼ín├ęho pol├ş─Źka pri vytv├íran├ş ├║─Źtu-z├íkazn├şk je ulo┼żen├Ż do newslettera, ke─Ć je ├║─Źet vytvoren├Ż.

     < La >

     Elektronick├Ż bulletin slu┼żba je poskytovan├í bezplatne na dobu neur─Źit├║. U┼ż├şvate─ż slu┼żby m├í mo┼żnos┼ą kedyko─żvek a bez uvedenia d├┤vodu odhl├ísi┼ą z odberu newslettera (Odhl├ísi┼ą sa z odberu newslettera) zaslan├şm pr├şslu┼ínej ┼żiadosti poskytovate─żovi slu┼żieb, najm├Ą e-mailom na adresu: Office@wiplast. com alebo p├şsomne na adresu: UL. D┼éuga 2B, 56-416 Twardog├│ra.

  2. Technick├ę po┼żiadavky potrebn├ę na spolupr├ícu s elektronick├Żm syst├ęmom, ktor├Ż poskytovate─ż slu┼żieb pou┼ż├şva: (1) po─Ź├şta─Źov├Ż, prenosn├Ż alebo in├Ż multimedi├ílny pr├şstroj s pr├şstupom na Internet; 2. pr├şstup k elektronickej po┼íte; (3) webov├Ż prehliada─Ź: Mozilla Firefox verzia 17,0 a vy┼í┼íia alebo Internet Explorer verzia 10,0 a vy┼í┼íia, Opera verzia 12,0 a vy┼í┼íia, Google Chrome verzia 23,0. A vy┼í┼íie, Safari verzia 5,0 a vy┼í┼íia, Microsoft Edge verzia 25.10586.0.0 a vy┼í┼íia; (4) Odpor├║─Źan├ę minim├ílne rozl├ş┼íenie obrazovky: 1024x768; (5) povo─żte mo┼żnos┼ą uklada┼ą s├║bory cookie a podporu JavaScriptu vo webovom preh─żad├íva─Źi.

  3. ServicesobiOrca je povinn├Ż pou┼ż├şva┼ą internetov├Ż obchod sp├┤sobom, ktor├Ż je v s├║lade s pr├ívom a mor├ílkou, pokia─ż ide o osobn├ę pr├íva a autorsk├ę pr├íva a du┼íevn├ę vlastn├şctvo poskytovate─ża slu┼żieb a tret├şch str├ín. Z├íkazn├şk je povinn├Ż zada┼ą ├║daje v s├║lade so skuto─Źnos┼ąami. Pr├şjemca slu┼żby je zak├ízan├ę dod├íva┼ą obsah protipr├ívnej povahy.

  4. < P> Sp├┤sob reklama─Źn├ęho konania pre elektronick├ę slu┼żby:

   1. S┼ąa┼żnosti t├Żkaj├║ce sa poskytovania elektronick├Żch slu┼żieb poskytovate─żom slu┼żieb a in├ę s┼ąa┼żnosti t├Żkaj├║ce sa prev├ídzkovania internetov├ęho obchodu (s v├Żnimkou reklama─Źn├ęho postupu v├Żrobku, ktor├Ż je uveden├Ż v odseku 6 nariadenia o regulAminu) z├íkazn├şk m├┤┼że predlo┼żi┼ą napr├şklad:

    1. P├şsomne na adrese: ul. Long 2B, 56-416 Twardog├│ra;

    2. V elektronickej forme e-mailom na: biuro@wiplast.com;

   2. Odpor├║─Źa sa, aby z├íkazn├şk poskytol opis s┼ąa┼żnosti: 1. inform├ície a okolnosti t├Żkaj├║ce sa predmetu s┼ąa┼żnosti, najm├Ą druh a d├ítum v├Żskytu nezrovnalosti; (2) po┼żadovanie z├íkazn├şka; a (3) kontaktn├ę ├║daje o s┼ąa┼żnosti ÔÇô to u─żah─Ź├ş a odbor spracovanie s┼ąa┼żnost├ş poskytovate─żom slu┼żieb. Po┼żiadavky uveden├ę v predch├ídzaj├║cej vete maj├║ podobu odpor├║─Źan├ş a nemaj├║ vplyv na ├║─Źinnos┼ą s┼ąa┼żnost├ş podan├Żch bez odpor├║─Źan├ęho opisu s┼ąa┼żnosti.

   3. S┼ąa┼żnos┼ą poskytovate─ża slu┼żieb sa uskuto─Źn├ş bezodkladne najnesk├┤r do 14 kalend├írnych dn├ş odo d┼ła jeho predlo┼żenia.

 2. PODMIENKY UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Uzavretie k├║pnej zmluvy medzi z├íkazn├şkom a pred├ívaj├║cim sa uskuto─Źn├ş po tom, ─Źo z├íkazn├şk umiestni objedn├ívku pomocou objedn├ívkov├Ż formul├ír v internetovom obchode v s├║lade s oddielom 2.1.2 nariaden├ş.

  2. Cena v├Żrobku uveden├ę v internetovom obchode je uveden├Ż v po─żskom zlot├Ż a zah┼Ľ┼ła dane. Celkov├í cena vr├ítane dan├ş v├Żrobku, ktor├ę s├║ predmetom zmluvy, ako aj n├íklady na dodanie (vr├ítane poplatkov za dopravu, dod├ívku a po┼ítov├ę slu┼żby)) a in├ę n├íklady, a ak nie je mo┼żn├ę ur─Źi┼ą v├Ż┼íku t├Żchto poplatkov, z├íkazn├şk mus├ş by┼ą informovan├Ż na internetovej str├ínke internetov├ęho obchodu po─Źas jeho uvedenia do prev├ídzky, a to aj v ─Źase, ke─Ć z├íkazn├şk pl├ínuje zaviaza┼ą zmluvu Sales.

  3. Postup uzavretia kúpnej zmluvy v internetovom obchode pomocou formulára

   orders
   1. Uzavretie k├║pnej zmluvy medzi z├íkazn├şkom a pred├ívaj├║cim sa uskuto─Źn├ş po tom, ─Źo z├íkazn├şk umiestnil objedn├ívky v internetovom obchode v s├║lade s oddielom 2.1.2 podmienok.

   2. Po uveden├ş objedn├ívky pred├ívaj├║ci okam┼żite potvrd├ş pr├şjem a z├írove┼ł prijme pr├şkaz na vykonanie. Potvrdenie o doru─Źen├ş objedn├ívky a jeho prijatie na vykonanie sa uskuto─Źn├ş zaslan├şm z├íkazn├şkovi zodpovedaj├║cu e-mailov├║ spr├ívu na e-mailov├║ adresu klienta, ktor├í bola poskytnut├í v ─Źase uvedenia objedn├ívky, ktor├í mus├ş obsahova┼ą aspo┼ł Vyhl├ísenie pred├ívaj├║ceho o doru─Źen├ş objedn├ívky a jeho prijatie na vykonanie a potvrdenie uzavretia k├║pnej zmluvy. Po obdr┼żan├ş vy┼í┼íie uveden├ęho e-mailu, zmluva o predaji medzi z├íkazn├şkom a pred├ívaj├║cim je uzavret├í.

  4. < Li>

   Fix├ícia, bezpe─Źnos┼ą a poskytovanie obsahu k├║pnej zmluvy sa uskuto─Źn├ş (1) spr├şstupnen├şm t├Żchto podmienok na webovej str├ínke online obchodu a (2) odoslan├şm z├íkazn├şka e-mailom uveden├Żm v bode. 3.3.2.Pravidl├í. Obsah k├║pnej zmluvy je ─Ćalej upevnen├Ż a zabezpe─Źen├Ż v informa─Źnom syst├ęme internetov├ęho obchodu pred├ívaj├║ceho.

 3. < H2 id = "Odsek-4" > met├│dy a platobn├ę podmienky pre produkt
  1. pred├ívaj├║ci poskytuje z├íkazn├şkovi nasleduj├║ce platobn├ę met├│dy t├Żkaj├║ce sa k├║pnej zmluvy:

   1. hotovosti pri dodan├ş na pokladni.

   2. platba v hotovosti na osobn├║ pr├şjemku.

   3. Platba bankov├Żm prevodom na bankov├Ż ├║─Źet pred├ívaj├║ceho.

   4. elektronick├ę platby a platby kreditnou kartou prostredn├şctvom slu┼żby PayPal.com-mo┼żn├ę aktu├ílne platobn├ę met├│dy s├║ uveden├ę na str├ínke internetov├ęho obchodu na karte inform├ície o sp├┤soboch platby a na webovej str├ínke Webov├ę str├ínky https://www.paypal.com/pl.

    1. vyrovnanie transakci├ş prostredn├şctvom elektronickej platby a platobnej karty sa vykon├íva pod─ża v├Żberu z├íkazn├şka prostredn├şctvom slu┼żby PayPal.com. Podpora elektronick├Żch platieb a platobn├Żch kariet vedie:

     1. PayPal.com ÔÇô spolo─Źnos┼ą PayPal (Europe) S. A R.L. & cie, S.C.A., 5. poschodov├í 22 ÔÇô 24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembursko.

  2. Dátum splatnosti:

   1. Ak z├íkazn├şk vyberie platbu bankov├Żm prevodom, elektronickou platbou alebo platbou kreditnou kartou, z├íkazn├şk je povinn├Ż uskuto─Źni┼ą platbu do 7 kalend├írnych dn├ş od d├ítumu uzavretia k├║pnej zmluvy.

   2. Ak sa z├íkazn├şk rozhodne zaplati┼ą v hotovosti pri dodan├ş alebo v hotovosti pri dodan├ş, z├íkazn├şk je povinn├Ż uskuto─Źni┼ą platbu po obdr┼żan├ş z├ísielky.

 4. N├üKLADY, MET├ôDY A ─îAS DODANIA A PREVZATIA V├ŁROBKU

  1. Dod├ívka v├Żrobku je k dispoz├şcii na ├║zem├ş Po─żskej republiky./p >

  2. Doru─Źenie produktu z├íkazn├şkovi je splatn├ę, pokia─ż zmluva o predaji neustanovuje inak. N├íklady na dodanie v├Żrobku (vr├ítane prepravy, dodania a po┼ítov├Żch slu┼żieb) s├║ uveden├ę z├íkazn├şkovi na internetovej str├ínke internetov├ęho obchodu na karte inform├ície o n├íkladoch na dodanie a po─Źas uvedenia objedn├ívky, a to aj v ─Źase vyjadrenia Z├íkazn├şk bude viazan├Ż zmluvou o predaji.

  3. < P>Osobn├Ż pr├şjem produktu z├íkazn├şkom je bezplatn├Ż.

  4. Pred├ívaj├║ci poskytuje z├íkazn├şkovi nasleduj├║ce sp├┤soby dodania alebo prevzatia produktu:

   1. Po┼ítovn├ę, po┼ítov├í z├ísielka.

   2. Kuri├ęrske doru─Źenie, kuri├ęrske doru─Źenie.

   3. Preprava paliet.

   4. Osobn├ę vyzdvihnutie k dispoz├şcii na adrese: UL. D┼éuga 2B, 56-416 Twardog├│ra ÔÇô vo v┼íedn├ę dni, medzi 08:00 a 16:00.

  5. D├ítum dodania v├Żrobku z├íkazn├şkovi je do 7 pracovn├Żch dn├ş, pokia─ż opis v├Żrobku alebo pri uveden├ş objedn├ívky nie je poskytnut├Ż krat┼í├şRmin. V pr├şpade v├Żrobkov s rozdielnymi dodac├şch ─Źasov je d├ítum dodania najdlh┼í├ş term├şn, ale nesmie presiahnu┼ą 7 pracovn├Żch dn├ş. Za─Źiatok dodacej doby produktu z├íkazn├şkovi sa po─Ź├şta takto:

    < Li>

    V pr├şpade v├Żberu platby z├íkazn├şkom bankov├Żm prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou-od d├ítumu zapo─Ź├ştania bankov├ęho ├║─Źtu alebo z├║─Źtovacieho ├║─Źtu pred├ívaj├║ceho.

   1. Ak si z├íkazn├şk vyberie sp├┤sob platby v hotovosti pri doru─Źen├ş ÔÇô od d├ítumu uzavretia k├║pnej zmluvy.

  6. D├ítum pripravenosti v├Żrobku, ktor├Ż m├í z├íkazn├şk z├şska┼ą ÔÇô Ak z├íkazn├şk vyberie osobn├Ż pr├şjem v├Żrobku, produkt bude pripraven├Ż na prijatie z├íkazn├şkovi do 7 pracovn├Żch dn├ş, pokia─ż nie je v popise v├Żrobku alebo pri objedn├ívke Je uveden├Ż krat┼í├ş term├şn. V pr├şpade v├Żrobkov s r├┤znymi d├ítumami pripravenosti na pr├şjem je d├ítum pripravenosti vyzdvihnutia najdlh┼í├ş term├şn, ale nesmie presiahnu┼ą 7 pracovn├Żch dn├ş. Z├íkazn├şk mus├ş by┼ą informovan├Ż o pripravenosti v├Żrobku na prijatie pred├ívaj├║cim. Za─Źiatok obdobia pripravenosti v├Żrobku na akceptovanie z├íkazn├şkom sa po─Ź├şta takto:

   1. v in┼ítancii)Z├íkazn├şk si vyberie sp├┤sob platby bankov├Żm prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou-od d├ítumu zapo─Ź├ştania bankov├ęho ├║─Źtu alebo z├║─Źtovacieho ├║─Źtu pred├ívaj├║ceho.

   2. V pr├şpade v├Żberu z├íkazn├şka v hotovosti pri dodan├şD├ítum uzavretia k├║pnej zmluvy.

 5. S┼ĄA┼ŻNOS┼Ą NA PRODUKT

  1. Z├íklad a rozsah zodpovednosti pred├ívaj├║ceho z├íkazn├şkovi, ak pred├ívan├Ż v├Żrobok m├í fyzick├║ alebo pr├ívnu vadu (z├íruku), s├║ ur─Źen├ę v┼íeobecne platn├Żmi z├íkonmi, najm├Ą Ob─Źianskym z├íkonn├şkom (vr├ítane ─Źl├ínku 556-576 k├│dexu Ob─Źianske).

  2. < La >

   Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż poskytn├║┼ą z├íkazn├şkovi v├Żrobok bez vady. Podrobnosti o zodpovednosti pred├ívaj├║ceho za vadu produktu a pr├íva z├íkazn├şka s├║ uveden├ę na str├ínke internetov├ęho obchodu na karte inform├ície o s┼ąa┼żnosti.

  3. S┼ąa┼żnos┼ą m├┤┼że poda┼ą z├íkazn├şk napr├şklad:

   1. P├şsomne na adrese: ul. Long 2B, 56-416 Twardog├│ra;

   2. V elektronickej forme e-mailom na: biuro@wiplast.com;

  4. Odpor├║─Źa sa, aby z├íkazn├şk poskytol opis s┼ąa┼żnosti: 1. inform├ície a okolnosti t├Żkaj├║ce sa predmetu s┼ąa┼żnosti, najm├Ą druh a d├ítum v├Żskytu vady; 2. po┼żiada┼ą o sp├┤sob podania v├Żrobku do s├║ladu s k├║pnou zmluvou alebo s vyhl├ísen├şm o zn├ş┼żen├ş ceny alebo od┼łat├şm k├║pnej zmluvy; a (3) kontaktn├ę ├║daje s┼ąa┼żnosti ÔÇô t├Żm sa u─żah─Ź├ş a ur├Żchli vybavovanie s┼ąa┼żnosti pred├ívaj├║cim. Po┼żiadavky uveden├ę v predch├ídzaj├║cej vete maj├║ podobu odpor├║─Źan├ş a nemaj├║ vplyv naS┼ąa┼żnosti podan├ę bez odpor├║─Źan├ęho opisu s┼ąa┼żnosti.

  5. Pred├ívaj├║ci odpovie na s┼ąa┼żnos┼ą z├íkazn├şka ur├Żchlene, najnesk├┤r do 14 kalend├írnych dn├ş odo d┼ła jeho predlo┼żenia. Ak z├íkazn├şk, ktor├Ż je spotrebite─żom, po┼żiadal o v├Żmenu tovaru alebo o odstr├ínenie vady alebo podal vyhl├ísenie o zn├ş┼żen├ş ceny, pri─Źom uvedie sumu, o ktor├║ sa m├í cena zn├ş┼żi┼ą, a pred├ívaj├║ci na t├║to ┼żiados┼ą neodpovedal do 14 kalend├írnych dn├ş, usudzuje sa, ┼że ┼Żiados┼ą bola pova┼żovan├í za od├┤vodnen├║.

  6. Z├íkazn├şk, ktor├Żje povinn├Ż poskytn├║┼ą chybn├Ż v├Żrobok na adresu: UL. D┼éuga 2B, 56-416 Twardog├│ra. V pr├şpade z├íkazn├şka, ktor├Ż je spotrebite─żom, n├íklady na dodanie v├Żrobku zn├í┼ía pred├ívaj├║ci, v pr├şpade nespotrebite─żsk├Żch n├íkladov na dodanie z├íkazn├şka. Ak z d├┤vodu povahy v├Żrobku alebo ako bol in┼ítalovan├Ż, dodanie v├Żrobku z├íkazn├şkom by bolo nadmerne ┼ąa┼żk├ę, z├íkazn├şk je povinn├Ż spr├şstupni┼ą v├Żrobok pred├ívaj├║cemu na mieste, kde sa v├Żrobok nach├ídza.

 6. Mimos├║dne sp├┤soby rie┼íenia s┼ąa┼żnost├ş a n├ípravy a pravidl├í pr├şstupu k t├Żmto postupom

  1. Podrobn├ę inform├ície o schopnosti z├íkazn├şka vyu┼ż├şva┼ą mimos├║dne met├│dy vybavovania s┼ąa┼żnost├ş a n├ípravy a pr├şstup k t├Żmto postupom s├║ k dispoz├şcii na internetovej str├ínke ├║radu pre ochranu Konkurencia a konzuNa: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2. Predseda ├║radu pre hospod├írsku s├║┼ąa┼ż a ochranu spotrebite─ża tie┼ż prev├ídzkuje kontaktn├Ż bod (telef├│n: 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo p├şsomn├í adresa: pl. Powsta┼äc├│w Var┼íava 1, 00-030 Var┼íava.), ktor├ęho ├║lohou je okrem in├ęho poskytn├║┼ą poskytovanie Pomoc spotrebite─żom v z├íle┼żitostiach t├Żkaj├║cich sa mimos├║dneho rie┼íenia spotrebite─żsk├Żch sporov.

  3. Spotrebite─ż m├í nasleduj├║ce pr├şklady mo┼żnosti vyu┼żitia mimos├║dnych sp├┤sobov rie┼íenia s┼ąa┼żnost├ş a n├ípravy: (1) ┼żiados┼ą o urovnanie sporu na trval├Ż mimos├║dny spotrebite─żsk├Ż s├║d (pre viac inform├íci├ş nav┼ít├şvte: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) n├ívrh mimos├║dneho urovn├ívania sporu provin─Źn├ęmu in┼ípektorovi obchodnej in┼ípekcie (pre viac inform├íci├ş o mieste in┼ípektora zodpovedn├ęho za miesto v├Żkonu obchodnej ─Źinnosti pred├ívaj├║ceho); a (3) pomoc okresn├ęmu (obecn├ęmu) spotrebite─żsk├ęmu obhajcu alebo soci├ílnej organiz├ícii, ktorej ┼ítatut├írnymi ├║lohami je ochrana spotrebite─żov (m.in. Feder├ícia spotrebite─żov, po─żsk├í Asoci├ícia spotrebite─żov). Poradenstvo sa poskytuje, inter alia, e-mailom na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na z├íkazn├şcku linku ─Ź├şslo 801 440 220 (hotline otvoren├í vo v┼íedn├ę dni, od 8:00-18:00, poplatok za pripojenie pod─ża oper├ítora cestovn├ęho).

  4. Platforma na rie┼íenie sporov online medzi spotrebite─żmi a obchodn├şkmi na ├║rovni E├Ü (platforma RSO) je k dispoz├şcii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma RSO je interakt├şvna a viacjazy─Źn├í internetov├í str├ínka s jednotn├Żm kontaktn├Żm miestom pre spotrebite─żov a podnikate─żov, ktor├ş ┼żiadaj├║ mimos├║dne urovnanie sporu o zmluvn├ę z├ív├Ązky vypl├Żvaj├║ce z online zmluvy Predaj alebo Servisn├í zmluva (pre viac inform├íci├ş o samotnej platforme alebo na internetovej adrese ├║radu pre hospod├írsku s├║┼ąa┼ż a ochranu spotrebite─ża: < a href = "https:/UOKIK. GOV. PL/SPORY_KONSUMENCKIE_FAQ_PLATFORMA_ODR. php "target =" _ Blank "rel =" Noreferrer Noopener ">https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 7. PR├üVO ODST├ÜPI┼Ą OD ZMLUVY

  1. Spotrebite─ż, ktor├Ż uzavrel zmluvu na dia─żku, m├┤┼że do 14 kalend├írnych dn├ş odst├║pi┼ą od nej bez uvedenia d├┤vodov a bez toho, aby vznikli n├íklady, s v├Żnimkou n├íkladov stanoven├Żch v oddiele 8,8 rokovacieho poriadku. Sta─Ź├ş posla┼ą ┼żalobu pred uplynut├şm jej platnosti. Vyhl├ísenie o odst├║pen├ş od zmluvy m├┤┼że by┼ą podan├ę napr├şklad:

   1. pisemNie na adresu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra;

   2. V elektronickej forme e-mailom na: biuro@wiplast.com;

  2. Vzorov├Ż formul├ír na odst├║penie od vzorky je zahrnut├Ż v pr├şlohe─î. 2 z├íkona o pr├ívach spotrebite─żov a je k dispoz├şcii aj v oddiele 11 rokovacieho poriadku a na internetovej str├ínke internetov├ęho obchodu v oddiele o odst├║pen├ş od zmluvy. Spotrebite─ż m├┤┼że pou┼żi┼ą ┼íabl├│nu formul├íra, ale toto nie je povinn├ę.

  3. Lehota na odst├║penie od zmluvy za─Ź├şna:

   1. V pr├şpade zmluvy, v ktorej pred├ívaj├║ci vyd├íva v├Żrobok, je povinn├Ż previes┼ą jeho majetok (napr. K├║pna zmluva) ÔÇô z v├Żrobku, ktor├Ż vlastn├ş spotrebite─ż alebo tretia strana in├í ako dopravca, a v pr├şpade zmluvy, ktor├í: 1) pokr├Żva nieko─żko v├Żrobkov, ktor├ę sa dod├ívaj├║ oddelene, v d├ívkach alebo ─Źastiach, z Dr┼żba posledn├ęho v├Żrobku, d├ívky alebo ─Źasti, alebo (2) pozost├íva z pravideln├ęho dodania v├Żrobkov na ur─Źit├Ż ─Źas, od dr┼żby prvej z v├Żrobkov;

   2. pre zost├ívaj├║ceZmluvy ÔÇô odo d┼ła uzatvorenia zmluvy.

  4. V pr├şpade odst├║penia od zmluvy uzavretej na dia─żku sa zmluva nepova┼żuje za uzavretu.

  5. Pred├ívaj├║ci mus├ş bezodkladne, najnesk├┤r do 14 kalend├írnych dn├ş odo d┼ła doru─Źenia vyhl├ísenia spotrebite─ża o odst├║pen├ş od zmluvy, uhradi┼ą spotrebite─żovi v┼íetky platby, ktor├ę vykonal, vr├ítane n├íkladov na dodanie v├Żrobku (s v├Żnimkou Dodato─Źn├ę n├íklady vypl├Żvaj├║ce z sp├┤sobu dodania vybran├ęho spotrebite─żom okrem najlacnej┼íieho zvy─Źajn├ęho sp├┤sobu doru─Źenia dostupn├ęho v internetovom obchode). PredajcuTieto platby uhradia platbu pou┼żit├şm rovnak├ęho sp├┤sobu platby ako spotrebite─ż, pokia─ż spotrebite─ż v├Żslovne nes├║hlasil s inou met├│dou ├║hrady, ktor├í nezah┼Ľ┼ła ┼żiadne n├íklady. Ak pred├ívaj├║ci nenavrhlo, aby v├Żrobok zhroma┼żdil od spotrebite─ża, m├┤┼że zadr┼ża┼ą ├║hradu platieb prijat├Żch od spotrebite─ża, a┼ż k├Żm nebude v├Żrobok prijat├Ż sp├Ą┼ą, alebo ak spotrebite─ż neposkytne d├┤kaz o jeho post├║pen├ş, v z├ívislosti od Ktor├ę udalos┼ą nastane sk├┤r.

  6. spotrebite─ż m├í Povinnos┼ą bezodkladne, najnesk├┤r do 14 kalend├írnych dn├ş odo d┼ła, kedy sa odch├Żlil od zmluvy, vr├íti┼ą v├Żrobok pred├ívaj├║cemu alebo da┼ą mu osobe opr├ívnenej pred├ívaj├║cim, aby ju dostal, ak pred├ívaj├║ci navrhol, ┼że bude zhroma┼ż─Ćova┼ą v├Żrobok. Na zachovanie term├şnu je posta─Źuj├║ce vr├íti┼ą v├Żrobok. Spotrebite─ż m├┤┼że produkt vr├íti┼ą na adresu: UL. D┼éuga 2B, 56-416 Twardog├│ra.

  7. ConsumenT je zodpovedn├Ż za zn├ş┼żenie hodnoty v├Żrobku vypl├Żvaj├║ceho z jeho pou┼żitia sp├┤sobom, ktor├Ż je nevyhnutn├Ż na ur─Źenie povahy, charakterist├şk a funk─Źnosti v├Żrobku.

  8. Mo┼żn├ę n├íklady s├║visiace so stiahnut├şm spotrebite─ża zo zmluvy, ktor├í je povinn├í zn├í┼ía┼ą spotrebite─ża:

   < OL >
  9. Ak si spotrebite─ż vybral sp├┤sob dodania v├Żrobku okrem najlacnej┼íieho zvy─Źajn├ęho sp├┤sobu dodania dostupn├ęho v internetovom obchode, pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż uhradi┼ą spotrebite─żovi, ktor├ęho vznikli.Dodato─Źn├ę n├íklady.

  10. Spotrebite─ż zn├í┼ía priame n├íklady na vr├ítenie v├Żrobku./p >

  11. V pr├şpade v├Żrobku, ktor├Ż je slu┼żbou, ktor├í na v├Żslovn├║ ┼żiados┼ą spotrebite─ża za─Źala pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy, spotrebite─ż, ktor├Ż uplat┼łuje pr├ívo na odst├║penie od zmluvy po tom, ako sa ┼żiados┼ą pod├íva, je povinn├Ż zaplati┼ą za Splnen├ę a┼ż do odst├║penia od zmluvy. V├Ż┼íka platby sa vypo─Ź├şta ├║merne k rozsahu splnenia prospechu, ber├║c do ├║vahy cenu alebo odmenu dohodnut├║ v zmluve. Ak je cena alebo odmena nadmern├í, z├íkladom pre v├Żpo─Źet tejto sumy je trhov├í hodnota plnenia, ktor├í bola splnen├í.

 8. Right Odst├║penie od zmluvy uzavretej na dia─żku sa spotrebite─żovi neposkytuje vo vz┼ąahu k zmluv├ím:

  1. (1) na poskytovanie slu┼żieb, ak pred├ívaj├║ci plne vykon├íval slu┼żbu s v├Żslovn├Żm s├║hlasom spotrebite─ża, ktor├Ż bol informovan├Ż pred za─Źat├şm ustanovenia, ┼że po vykonan├ş pred├ívaj├║ceho str├íca pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy; (2) v ktorom cena alebo odmena z├ívis├ş od v├Żkyvov na finan─Źnom trhu, nad ktor├Żmi pred├ívaj├║ci nem├í ┼żiadnu kontrolu, a ktor├ę sa m├┤┼żu vyskytn├║┼ą pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy; (3) v ktorom je predmetom slu┼żby neprefabrikovan├Ż v├Żrobok, vyroben├Ż pod─ża ┼ípecifik├íci├ş spotrebite─ża alebo sl├║┼żi na uspokojenie jeho individualizovan├Żch potrieb; 4. Ak je predmetom slu┼żby v├Żrobok, ktor├Ż sa r├Żchlokr├ítkodob├ę pou┼ż├şvanie; (5) v ktorom je predmetom slu┼żby v├Żrobok dodan├Ż v zape─Źatenom obale, ktor├Ż po otvoren├ş obalu nemo┼żno vr├íti┼ą z d├┤vodu zdravia alebo hygieny, ak sa obal otvoril po dodan├ş; (6) v ktorom je predmetom ustanovenia v├Żrobky, ktor├ę s├║ po dodan├ş svojou povahou neoddelite─żne spojen├ę s in├Żmi polo┼żkami; (7) v ktorom je predmetom slu┼żby alkoholick├ę n├ípoje, ktor├Żch cena bola dohodnut├í na z├íklade uzatvorenia k├║pnej zmluvy a ktorej dodanie sa m├┤┼że uskuto─Źni┼ą a┼ż po 30 d┼łoch a ktorej hodnota z├ívis├ş od kol├şsania na trhu, nad ktor├Żm pred├ívaj├║ci nie je Kontrolu (8) v ktorom spotrebite─ż v├Żslovne po┼żiadal, aby mu pred├ívaj├║ci pri┼íiel na ├║─Źely naliehavej opravy alebo v├Ż┼żivn├ęho; Ak pred├ívaj├║ci poskytuje doplnkov├ę slu┼żby in├ę ako tie, ktor├Żch v├Żkon po┼żadoval spotrebite─ż, alebo poskytuje in├ę v├Żrobky ako n├íhradn├ę diely potrebn├ę na opravu alebo ├║dr┼żbu, spotrebite─ż je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od zmluvy, pokia─ż ide o Doplnkov├ę slu┼żby alebo produkty; (9) Ak je predmetom ustanovenia zvukov├ę alebo obrazov├ę nahr├ívky alebo po─Ź├şta─Źov├ę programy dodan├ę v zape─Źatenom obale, ak sa obal otvoril po dodan├ş; 10. na poskytovanie nov├şn, period├şk alebo period├şk s v├Żnimkou zmluvy o predplaten├ş; (11) uzatvoren├ę verejnou dra┼żbou; (12) v pr├şpade poskytovania slu┼żieb v oblastiZalievanie, in├ę ako na obytn├ę ├║─Źely, preprava tovaru, pren├íjom automobilov, stravovanie, slu┼żby t├Żkaj├║ce sa vo─żn├ęho ─Źasu, z├íbavy, ┼íportov├Żch alebo kult├║rnych podujat├ş, ak je zmluva ozna─Źen├í d┼łom alebo obdob├şm poskytovania slu┼żieb; (13) Pokia─ż ide o dod├ívanie digit├ílneho obsahu, ktor├Ż nie je zaznamenan├Ż na hmotnom m├ędiu, ak sa plnenie d├ívky za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom spotrebite─ża pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy a po informovan├ş pred├ívaj├║ceho o strate pr├ív Odst├║pi┼ą od zmluvy.

 • OBCHODN├ë podmienky pre obchodn├şkov

  1. Tento oddiel zmluvn├Żch podmienok sa vz┼ąahuje len na z├íkazn├şkov a nespotrebite─żov.

  2. Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy uzavretej so z├íkazn├şkom, ktor├Ż nie je spotrebite─żom do 14 kalend├írnych dn├ş odo d┼ła jeho uzavretia. Odst├║penie od k├║pnej zmluvy v tomto pr├şpade m├┤┼że nasta┼ą bez uvedenia d├┤vodu a ned├íva klientovi nespotrebite─ż ┼żiadne n├íroky vo─Źi pred├ívaj├║cemu.

  3. V pr├şpade z├íkazn├şkov, ktor├ş nie s├║ spotrebite─żmi, m├í pred├ívaj├║ci pr├ívo obmedzi┼ą dostupn├ę platobn├ę met├│dy, vr├ítane vy┼żadovania z├ílohy ├║plne alebo ─Źiasto─Źne, bez oh─żadu na sp├┤sob platby vybran├Ż z├íkazn├şkom a skuto─Źnos┼ą, ┼że uzatvoria dohodu Sales.

  4. < P>Ke─Ć pred├ívaj├║ci produkt uvo─żn├ş, dopravca sa prenesie doZ├íkazn├şk, ktor├Ż nie je spotrebite─żom v├Żhod a z├í┼ąa┼że spojen├Żch s v├Żrobkom a riziko n├íhodnej straty alebo po┼íkodenia v├Żrobku. V takom pr├şpade Pred├ívaj├║ci nenesie zodpovednos┼ą za stratu, stratu alebo po┼íkodenie v├Żrobku, ktor├Ż je v├Żsledkom jeho prijatia na prepravu, a┼ż k├Żm nebude vydan├Ż z├íkazn├şkovi, a za me┼íkanie pri preprave z├ísielky.

  5. V pr├şpade, ┼że sa v├Żrobok prevedie na z├íkazn├şka prostredn├şctvom dopravcu, z├íkazn├şk, ktor├Ż nie je spotrebite─żom, je povinn├Ż skontrolova┼ą z├ísielku v─Źas a sp├┤sobom, ktor├Ż je akceptovan├Ż pre tak├ęto z├ísielky. Ak sa zist├ş, ┼że po─Źas prepravy je vada alebo po┼íkodenie v├Żrobku, je povinn├í vykona┼ą v┼íetky potrebn├ę kroky na ur─Źenie zodpovednosti dopravcu.

  6. ZgoSpodnej ─Źasti umenia. 558 ┬ž 1 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka zodpovednos┼ą pred├ívaj├║ceho za z├íruku na v├Żrobok z├íkazn├şkovi, ktor├Ż nie je spotrebite─żom, je vyl├║─Źen├í.

  7. < La >

   V pr├şpade pr├şjemcov slu┼żieb, ktor├ş nie s├║ spotrebite─żmi, m├┤┼że poskytovate─ż slu┼żieb vypoveda┼ą zmluvu o poskytnut├ş elektronickej slu┼żby s okam┼żitou ├║─Źinnos┼ąou a bez uvedenia d├┤vodov zaslan├şm pr├şslu┼ín├ęho vyhl├ísenia z├íkazn├şkovi.

   < La >

   Zodpovednos┼ą poskytovate─ża slu┼żieb/pred├ívaj├║ceho z├íkazn├şkovi/klientovi, ktor├Ż nie je spotrebite─żom, bez oh─żadu na jeho pr├ívny z├íklad, je obmedzen├í-tak na z├íklade jedin├ęho n├íroku, ako aj pre v┼íetky poh─żad├ívky v celkovej v├Ż┼íke Zaplaten├í cena a n├íklady na dodanie pod─ża k├║pnej zmluvy,(j) ale nie na sumu 1000 zlot├Żch. Poskytovate─ż slu┼żieb/pred├ívaj├║ci je zodpovedn├Ż vo vz┼ąahu k z├íkazn├şkovi/klientovi, ktor├Ż nie je spotrebite─żom len za typick├ę ┼íkody predv├şdate─żn├ę v ─Źase uzatvorenia zmluvy a nezodpoved├í za straten├ę zisky vo vz┼ąahu k Z├íkazn├şk/klient, ktor├Ż nie je spotrebite─żom.

  8. Ak├ęko─żvek spory vzniknut├ę medzi pred├ívaj├║cim/poskytovate─żom slu┼żieb a pr├şjemcom klienta/slu┼żby, ktor├Ż nie je spotrebite─żom, sa podrobia s├║du pr├şslu┼ínej jurisdikcie v priestoroch pred├ívaj├║ceho/poskytovate─ża slu┼żieb.

 • Z├üVERE─îN├ë USTANOVENIA

  1. Zmluvy uzavret├ę prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu s├║ uzavret├ę v anglickom jazyku.

  2. Zmena podmienok:

   1. Poskytovate─ż slu┼żieb si vyhradzuje pr├ívo vykona┼ą zmeny v nariadeniach z d├┤le┼żit├Żch d├┤vodov: zmeny pr├ívnych predpisov; Zmeny v platobn├Żch a dodacie met├│dy-v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyv┼łuj├║ implement├íciu ustanoven├ş t├Żchto nariaden├ş.

   2. V pr├şpade nepretr┼żitej dohody (napr. poskytovanie elektronick├ęho servisn├ęho ├║─Źtu) pod─ża t├Żchto podmienok s├║ zmenen├ę a doplnen├ę nariadenia z├ív├Ązn├ę pre pr├şjemcu slu┼żby, ak s├║ splnen├ę po┼żiadavky stanoven├ę v ─Źl. 384 a 384 [1] Ob─Źianskeho z├íkonn├şka, ─Źi┼że z├íkazn├şk bol riadne informovan├Ż o zmen├ích a neozn├ímil zmluvu do 14 kalend├írnych dn├ş odo d┼ła ozn├ímenia. Ak zmena nariaden├ş viedla k zavedeniu ak├Żchko─żvek nov├ŻchZ├íkazn├şk, ktor├Ż je spotrebite─żom, m├í pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy.

   3. V pr├şpade zml├║v nekontinu├ílneho charakteru pod─ża t├Żchto zmluvn├Żch podmienok (napr. Zmluva o predaji) zmeny nariaden├ş nebud├║ ┼żiadnym sp├┤sobom poru┼íova┼ą pr├íva nadobudnut├ę klientmi/z├íkazn├şkmi, ktor├ş s├║ spotrebite─żmi pred d┼łom nadobudnutia ├║─Źinnosti zmien a doplnen├ş nariaden├ş, najm├Ą zmeny nariaden├ş nebud├║ ma┼ą vplyv na u┼ż predlo┼żen├ę alebo podan├ę A uzatvoren├Ż, vykonan├Ż alebo vykonan├Ż predajn├Ż s├║hlas.

  3. < P>Vo veciach, ktor├ę sa neriadia t├Żmito zmluvn├Żmi podmienkami, sa uplat┼łuj├║ v┼íeobecne platn├ę ustanovenia po─żsk├ęho pr├íva, najm├Ą: ob─Źiansky z├íkonn├şk; Z├íkon o poskytovan├ş elektronick├Żch slu┼żieb z 18. j├║la 2002 (├║. v. ES 2002 ─Ź. 144, bod 1204, zmenen├Ż a doplnen├Ż); Pre k├║pne zmluvy uzatvoren├ę do 24. decembra 2014 roka so z├íkazn├şkmi, ktor├ş s├║ spotrebite─żmi-ustanovenia z├íkona o ochrane ur─Źit├Żch spotrebite─żsk├Żch pr├ív a zodpovednosti za ┼íkodu sp├┤soben├║ nebezpe─Źn├Żm v├Żrobkom z 2. marca 2000 (├║. v. ES 2000 ─Ź. 22, polo┼żka. 271 s zomrel) a z├íkon o osobitn├Żch podmienkach predaja spotrebite─żov a zmena Ob─Źianskeho z├íkonn├şka z 27. j├║la 2002 (├║. v. ES 2002 ─Ź. 141, bod 1176, v znen├ş neskor┼í├şch predpisov); Pre k├║pne zmluvy uzatvoren├ę 25. decembra 2014 roka so z├íkazn├şkmi, ktor├ş s├║ spotrebite─żmi-ustanovenia z├íkona o pr├ívach spotrebite─żov z 30. m├íja 2014 (├║. v. ES 2014, bod 827, v znen├ş neskor┼í├şch predpisov); a in├ę pr├şslu┼ín├ę ustanovenia, ktor├ę sa be┼żneZ├íkon.

 • VZOROV├Ł FORMUL├üR NA ODST├ÜPENIE OD ZMLUVY < BR/> (DODATOK ─î├ŹSLO 2 Z├üKONA O PR├üVACH SPOTREBITE─ŻOV)

 • Vzorov├Ż formul├ír na odst├║penie od zmluvy

  (Tento formul├ír mus├ş by┼ą vyplnen├Ż a poslan├Ż sp├Ą┼ą len vtedy, ak si prajete odst├║pi┼ą od zmluvy)

  < P>ÔÇô Pr├şjemca:

  WIPLAST DARIUSZ RYDZYŃSKI
  Ul. Długa 2B, 56-416 Twardogóra < BR/> wiplast.com
  biuro@wiplast.com

  ÔÇô Ja/my (*) t├Żmto informova┼ą/informova┼ą (*) o mojej/na┼íej odst├║pen├ş od k├║pnej zmluvy o t├Żchto polo┼żk├ích (*) zmluvy o dodan├ş t├Żchto polo┼żiek (*) zmluvy o dielo pozost├ívaj├║cej z vykonania t├Żchto polo┼żiek (*)/za poskytnutie t├Żchto slu┼żieb (*)

  ÔÇô D├ítumZmluva (*)/pr├şjem (*) ÔÇô meno spotrebite─ża (-ov) ÔÇô adresa spotrebite─ża (-ov) ÔÇô podpis spotrebite─ża (-ov) (iba ak je formul├ír odoslan├Ż v papierovej verzii) ÔÇô d├ítum

  (*) potenieDelete.