Ochrana osobn├Żch ├║dajov

Z├üSADY OCHRANY OSOBN├ŁCH ├ÜDAJOV
INTERNETOV├Ł OBCHOD WIPLAST.COM

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ZÁKLADY SPRACOVANIA ÚDAJOV
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 4. PR├ŹJEMCOVIA ├ÜDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBYA >
 6. SÚBORY COOKIE V INTERNETOVOM OBCHODE, PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE A ANALYTICKÉ
 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. T├íto politika ochrany osobn├Żch ├║dajov online obchodu je informa─Źn├í, ─Źo znamen├í, ┼że nie je zdrojom zodpovednosti pre pr├şjemcov slu┼żieb alebo z├íkazn├şkov internetov├ęho obchodu. Z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov zah┼Ľ┼łaj├║ najm├Ą pravidl├í t├Żkaj├║ce sa sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov spr├ívcom v internetovom obchode, vr├ítane d├┤vodov, ├║─Źelov a rozsahu sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov a pr├ív dotknut├Żch os├┤b, ako aj inform├íci├ş Pou┼ż├şvanie s├║borov cookie a analytick├Żch n├ístrojov v internetovom obchode.

  2. < P>Spr├ívca osobn├Żch ├║dajov zhroma┼żden├Żch prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu je Dariusz Rydzy┼äski, ktor├Ż je hospod├írskou ─Źinnos┼ąou v r├ímci spolo─Źnosti WIPLAST DARIUSZ RYDZY┼âSKI EntryAna do centr├ílneho registra a inform├ície o ekonomick├Żch ─Źinnostiach Po─żskej republiky, ktor├ę vykon├íva minister zodpovedn├Ż za ekonomiku, pri─Źom: adresa miesta podnikania a adresa pre doru─Źovanie: UL. D┼éuga 2B, 56-416 Twardog├│ra, D & C 9111957390, REGON 021858519, e-mailov├í adresa: biuro@wiplast.com-─Ćalej len "spr├ívca" a je tie┼ż poskytovate─żom slu┼żieb internetov├ęho obchodu a predajcu.

  3. Dane) osobn├ę ├║daje v internetovom obchode sprac├║va prev├ídzkovate─ż v s├║lade s platn├Żmi z├íkonmi, najm├Ą v s├║lade s nariaden├şm Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 z 27. apr├şla 2016 o ochrane os├┤b Fyzick├Żch os├┤b so zrete─żom na sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov a o zru┼íen├ş smernice 95/46/ES (v┼íeobecn├ę nariadenie o ochrane ├║dajov), ─Ćalej len "GDPR" alebo "nariadenie GDPR". ├Üradn├Ż text GDPR: < a href = "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/? uri = CELEX% 3A32016R0679" target = "_ blank" rel = "noreferrer Noopener" > http: http://Eur-lex.europa. EU/Legal-content/PL/TXT/? URI = CELEX% 3A32016R0679

  4. Pou┼ż├şvanie internetov├ęho obchodu vr├ítane n├íkupov je dobrovo─żn├ę. Podobne, poskytovanie osobn├Żch ├║dajov zo strany u┼ż├şvate─ża alebo z├íkazn├şka internetov├ęho obchodu je dobrovo─żn├ę, s v├Żhradou dvoch v├Żnimiek: (1) uzatv├íranie zml├║v so spr├ívcom-neschopnos┼ą poskytn├║┼ą v pr├şpadoch a vV rozsahu uvedenom na internetovej str├ínke internetov├ęho obchodu a v nariadeniach o internetovom obchode a v t├Żchto z├ísad├ích ochrany osobn├Żch ├║dajov potrebn├Żch na uzavretie a plnenie k├║pnej zmluvy alebo dohody o poskytovan├ş elektronick├Żch slu┼żieb Spr├ívca nie je schopn├Ż uzavrie┼ą t├║to dohodu. Poskytovanie osobn├Żch ├║dajov je v takom pr├şpade zmluvnou po┼żiadavkou a ak si dotknut├í osoba ┼żel├í uzavrie┼ą zmluvu s spr├ívcom, je povinn├í poskytn├║┼ą po┼żadovan├ę ├║daje. V┼żdy, ke─Ć s├║ ├║daje potrebn├ę na uzavretie zmluvy vopred uveden├ę na internetovej str├ínke internetov├ęho obchodu a v pravidl├ích internetov├ęho obchodu; (2) z├íkonn├ę povinnosti spr├ívcu poskytuj├║ceho osobn├ę ├║daje s├║ z├íkonnou po┼żiadavkou, ktor├í vypl├Żva zo v┼íeobecne uplatnite─żn├Żch pr├ívnych predpisov, ktor├Żmi sa prev├ídzkovate─żom uklad├í povinnos┼ą sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje (napr. sprac├║vanie ├║dajov ├║─Źty) a neposkytnutie im zabr├íni spr├ívcovi vykon├íva┼ą tak├ęto povinnosti.

  5. administraTor osobitne db├í na ochranu z├íujmov os├┤b, ktor├Żch osobn├ę ├║daje sprac├║van├ę a najm├Ą s├║ zodpovedn├ę, a zabezpe─Źuje, aby ├║daje, ktor├ę zhroma┼żdila, boli: (1) spracovan├ę z├íkonne; (2) zhroma┼żden├ę na ozna─Źen├ę, z├íkonn├ę ├║─Źely a nepodroben├ę ─Ćal┼íiemu spracovaniu, ktor├ę nie je v s├║lade s t├Żmito cie─żmi; (3) vecn├ę, spr├ívne a primeran├ę vzh─żadom na ├║─Źely, na ktor├ę sa sprac├║vaj├║; (4) PBy┼ą uchov├ívan├ę vo forme, ktor├í umo┼ż┼łuje identifik├íciu dotknut├Żch os├┤b, nie dlh┼íie, ne┼ż je potrebn├ę na dosiahnutie ├║─Źelu spracovania a (5) sprac├║van├Żch tak├Żm sp├┤sobom, aby sa zabezpe─Źila primeran├í bezpe─Źnos┼ą osobn├Żch ├║dajov vr├ítane ochrany pred Neopr├ívnen├ę alebo nez├íkonn├ę spracovanie a n├íhodn├í strata, zni─Źenie alebo po┼íkodenie vhodn├Żmi technick├Żmi alebo organiza─Źn├Żmi opatreniami.

  6. UWPovaha, rozsah, kontext a ├║─Źely sprac├║vania a riziko poru┼íenia pr├ív alebo slob├┤d fyzick├Żch os├┤b s r├┤znou pravdepodobnos┼ąou a z├íva┼żnos┼ąou, spr├ívca zavedie primeran├ę technick├ę a organiza─Źn├ę opatrenia na v s├║lade s t├Żmto nariaden├şm a by┼ą schopn├Ż preuk├íza┼ą Toto. Tieto opatrenia sa pod─ża potreby presk├║maj├║ a aktualizuj├║. Spr├ívca pou┼żije technick├ę opatrenia na zabr├ínenie neopr├ívnen├Żm osob├ím z├şskava┼ą a upravova┼ą osobn├ę ├║daje pren├í┼ían├ę elektronicky.

  7. ak├ęko─żvek Slov├í, fr├ízy a akronymy, ktor├ę s├║ uveden├ę v t├Żchto z├ísad├ích ochrany osobn├Żch ├║dajov a za─Ź├şnaj├║ s hlavn├Żm p├şsmenom (napr. Predajca, internetov├Ż obchod, elektronick├í slu┼żba) by sa mali ch├ípa┼ą pod─ża ich defin├şcie obsiahnutej v pravidl├ích internetov├ęho obchodu dostupn├Żch na internetov├Żch str├ínkach internetov├ęho obchodu.

 2. ZÁKLADY SPRACOVANIA ÚDAJOV

  1. Prev├ídzkovate─ż je opr├ívnen├Ż sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje v pr├şpadoch, ke─Ć a pritomV rozsahu, v akom je splnen├í jedna alebo viacero z t├Żchto podmienok: 1. dotknut├í osoba s├║hlasila so spracovan├şm svojich osobn├Żch ├║dajov na jeden alebo viac ur─Źen├Żch ├║─Źelov; (2) sprac├║vanie je nevyhnutn├ę na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknut├í osoba, alebo na z├íklade ┼żiadosti dotknutej osoby o vykonanie opatrenia pred uzavret├şm zmluvy; (3) sprac├║vanie je nevyhnutn├ę na splnenie z├íkonnej povinnosti spr├ívcu; alebo (4) sprac├║vanie je nevyhnutn├ę na ├║─Źely legit├şmnych z├íujmov, ktor├ę sleduje prev├ídzkovate─ż alebo tretia strana, okrem pr├şpadov, ke─Ć preva┼żuj├║ci charakter t├Żchto z├íujmov m├í z├íujmy alebo z├íkladn├ę Pr├íva a slobody dotknutej osoby, ktor├ę si vy┼żaduj├║ ochranu osobn├Żch ├║dajov, najm├Ą ak je dotknut├í osoba die┼ąa┼ąom.

  2. spracovanie osobn├Żch ├║dajov Spr├ívca vy┼żaduje aspo┼ł jeden z d├┤vodov uveden├Żch v oddiele 2,1 z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov. Osobitn├ę d├┤vody sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov pr├şjemcov slu┼żieb a klientov internetov├ęho obchodu s├║ uveden├ę v ─Ćal┼íej ─Źasti z├ísad ochrany osobn├Żch ├║dajov ÔÇô vo vz┼ąahu k ├║─Źelu sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov spr├ívcom.

 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. V┼żdy, ke─Ć sa ├║─Źel, z├íklad, obdobie a rozsah a pr├şjemcovia osobn├Żch ├║dajovSpracovan├ę spr├ívcom je sp├┤soben├ę akciami, ktor├ę vykon├íva pr├şjemca slu┼żby alebo z├íkazn├şk v internetovom obchode. Ak sa napr├şklad z├íkazn├şk rozhodne uskuto─Źni┼ą n├íkup v internetovom obchode a rozhodne sa zdvihn├║┼ą osobn├Ż pr├şjem zak├║pen├ęho produktu namiesto kuri├ęrskej z├ísielky, jeho osobn├ę ├║daje bud├║ spracovan├ę na vykonanie uzavretej k├║pnej zmluvy, ale u┼ż nebud├║ dopravca, ktor├Ż vykon├íva z├ísielku v mene spr├ívcu.

  2. ASpr├ívca m├┤┼że spracov├íva┼ą osobn├ę ├║daje v internetovom obchode na nasleduj├║ce ├║─Źely, a to z nasleduj├║cich d├┤vodov, po─Źas obdob├ş a v nasleduj├║com rozsahu:

   < table Class = "Tabu─żka stola-ohrani─Źen├í" > ├Ü─Źel sprac├║vania ├║dajovPr├ívny z├íklad pre spracovanie a obdobie uchov├ívania ├║dajovRozsah spracovan├Żch ├║dajov Vykonanie k├║pnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnut├ş elektronickej slu┼żby alebo prijatie opatrenia na ┼żiados┼ą dotknutej osoby pred uzavret├şm zmluvy AR─îl├ínok 6 p├şsm. 1 b) b) nariadenia GDPR (plnenie zmluvy)
   Dsa uchov├ívaj├║ po─Źas obdobia potrebn├ęho na dokon─Źenie, ukon─Źenie alebo inak skon─Źenie uzavretej zmluvy. Maxim├ílny rozsah: krstn├ę meno a priezvisko; e-mailov├í adresa; Kontaktn├ę telef├│nne ─Ź├şslo; Dodacia adresa (ulica, ─Ź├şslo domu, ─Ź├şslo miesta, PS─î, mesto, krajina), adresa bydliska/podnikania/s├şdla (ak sa odli┼íuje od adresy doru─Źenia). PalcovZ├íkazn├şk alebo Z├íkazn├şci, ktor├ş nie s├║ spotrebite─żmi, spr├ívca m├┤┼że tie┼ż spracova┼ą n├ízov spolo─Źnosti a da┼łov├ę identifika─Źn├ę ─Ź├şslo (NIP) z├íkazn├şka alebo klienta. Zadan├Ż rozsah je maxim├ílny ÔÇô napr├şklad Osobn├ę vyzdvihnutie nie je potrebn├ę na poskytnutie adresy doru─Źenia. Direct Marketing ─îl├ínok 6 ods. 1 b) f) nariadenia GDPR (legit├şmny z├íujem spr├ívcu) < BR/> ├Üdaje sa uchov├ívaj├║ po dobu ┼żivotnosti opr├ívnen├ęho z├íujmu, ktor├Ż sleduje spr├ívca, ale nie dlh┼íie ako obdobie preml─Źania n├írokov vo─Źi dotknutej osobe na z├íklade Podnikania. Preml─Źacia lehota sa riadi z├íkonom, najm├Ą Ob─Źianskym z├íkonn├şkom (z├íkladn├í preml─Źacia lehota pre poh─żad├ívky s├║visiace s podnikan├şm je tri roky a pre zmluvu o predaji dva roky). Prev├ídzkovate─ż nesmie sprac├║va┼ą ├║daje na priamy marketing v pr├şpade ├║─Źinnej n├ímietky dotknutej osoby. e-mailov├í adresaRonmental Marketing ─îl├ínok 6 ods. 1 b) A) GDPR (s├║hlas) < BR/> ├Üdaje sa uchov├ívaj├║ dovtedy, k├Żm dotknut├í osoba nestiahne s├║hlas na ─Ćal┼íie sprac├║vanie ├║dajov na tento ├║─Źel. Meno, e-mailov├í adresa Vedenie fi┼ík├ílnych kn├şh ─îl├ínok 6 ods. 1 b) C) Nariadenia GDPR umenia. 86 ┬ž 1 da┼łov├Żch vyhl├ís t. j. zo 17. janu├íra 2017 (├║. v. ES Z 2017, bod 201) < BR/> ├Üdaje sa uchov├ívaj├║ po dobu, ktor├║ vy┼żaduje z├íkon naria─Ćuj├║ce spr├ívcovi uklada┼ą finan─Źn├ę ├║─Źtovn├şctvo (a┼ż do uplynutia preml─Źacej lehoty da┼łovej povinnosti, pokia─ż da┼łov├ę z├íkony neustanovuj├║ inak) Meno a priezvisko; Adresa bydliska/podnikania/s├şdla (ak je odli┼ín├í od doru─Źovacieho adresy), n├ízov spolo─Źnosti a da┼łov├ę identifika─Źn├ę ─Ź├şslo (NIP) klienta alebo z├íkazn├şka Ur─Źenie, vy┼íetrovanie alebo obhajovanie poh─żad├ívok, ktor├ę m├┤┼że spr├ívca zv├Ż┼íi┼ą alebo ktor├ę m├┤┼żu by┼ą vznesen├ę vo─Źi spr├ívcovi ─îl├ínok 6 ods. 1 b) f) nariadenie GDPR < BR/> ├Üdaje sa uchov├ívaj├║ po dobu ┼żivotnosti opr├ívnen├ęho z├íujmu, ktor├Ż sleduje spr├ívca, ale nie dlh┼íie ako obdobie preml─Źania n├írokov vo─Źi dotknutej osobe na z├íklade Podnikania. Preml─Źacia lehota sa riadi z├íkonom, najm├Ą Ob─Źianskym z├íkonn├şkom (z├íkladn├í preml─Źacia lehota pre poh─żad├ívky s├║visiace s podnikan├şm je tri roky a pre zmluvu o predaji dva roky). n├ízov a NaZM├┤┼żu Kontaktn├ę telef├│nne ─Ź├şslo; e-mailov├í adresa; Adresa doru─Źenia (ulica, ─Ź├şslo domu, ─Ź├şslo miesta, PS─î, mesto, krajina), adresa bydliska/podnikania/s├şdla (akT okrem adresy doru─Źenia).
   V pr├şpade klientov alebo z├íkazn├şkov, ktor├ş nie s├║ spotrebite─żmi, m├┤┼że spr├ívca tie┼ż spracova┼ą n├ízov spolo─Źnosti a da┼łov├ę identifika─Źn├ę ─Ź├şslo (NIP) z├íkazn├şka alebo klienta.
 4. PR├ŹJEMCOVIA ├ÜDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. Pre riadne fungovanie internetov├ęho obchodu, vr├ítane vykon├ívania uzavret├Żch obchodn├Żch doh├┤d, je potrebn├ę, aby Spr├ívca mohol pou┼ż├şva┼ą slu┼żby tret├şch str├ín (napr. poskytovate─ż softv├ęru, kuri├ęr alebo oper├ítor Sp├┤sob platby). Spr├ívca pou┼ż├şva iba slu┼żby tak├Żchto spracovate─żov, ktor├ş poskytuj├║ dostato─Źn├ę z├íruky na vykon├ívanie primeran├Żch technick├Żch a organiza─Źn├Żch opatren├ş, aby spracovanie sp─║┼łalo po┼żiadavky GDPR a chr├ínilo Pr├ív dotknut├Żch os├┤b.

  2. pren├í┼ían├ęe) ├║daje spr├ívcu sa v ┼żiadnom pr├şpade nevyskytuj├║, a nie na v┼íetk├Żch pr├şjemcov alebo kateg├│rie pr├şjemcov uveden├Żch v z├ísad├ích ochrany osobn├Żch ├║dajov ÔÇô Spr├ívca odovzd├í ├║daje iba vtedy, ak je to potrebn├ę na ├║─Źely sprac├║vania Osobn├Żch ├║dajov a len v rozsahu potrebnom na jeho dosiahnutie. Ak napr├şklad z├íkazn├şk pou┼ż├şva osobn├ę vyzdvihnutie, jeho ├║daje nebud├║ preveden├ę na dopravcu spolupracuj├║ceho s spr├ívcom.

  3. ├║daje Z├íkazn├şci a klienti internetov├ęho obchodu sa m├┤┼żu prenies┼ą na nasleduj├║ceZ├íkazn├şci alebo kateg├│rie pr├şjemcov:

   1. Dopravcovia/prepravcovia/kuri├ęri-v pr├şpade z├íkazn├şka, ktor├Ż pou┼ż├şva internetov├Ż obchod na doru─Źenie produktu po┼ítou alebo kuri├ęrom, spr├ívca poskytuje zhroma┼żden├ę osobn├ę ├║daje z├íkazn├şka vybran├Żm dopravcom , zasielate─ż alebo sprostredkovate─ż vykon├ívaj├║ci z├ísielku na ┼żiados┼ą spr├ívcu v rozsahu potrebnom na splnenie dod├ívky v├Żrobku z├íkazn├şkovi.

   2. < Li>

    Subjekty, ktor├ę podporuj├║ elektronick├ę platby alebo platobn├║ kartu-v pr├şpade z├íkazn├şka, ktor├Ż pou┼ż├şva internetov├Ż obchod pre elektronick├║ platbu alebo platobn├║ kartu, spr├ívca poskytuje zhroma┼żden├ę osobn├ę ├║daje z├íkazn├şka vybran├Żm prev├ídzkovate─żovi, ktor├Ż obsluhuje vy┼í┼íie uveden├ę platby v internetovom obchode v mene spr├ívcu v rozsahu potrebnom na podporu platby vykonanej z├íkazn├şkom.

   3. pr├şstupPoskytovate─ż slu┼żieb, ktor├Ż poskytuje spr├ívcovi technick├ę, IT a organiza─Źn├ę rie┼íenia umo┼ż┼łuj├║ce spr├ívcovi podnika┼ą, vr├ítane internetov├ęho obchodu a slu┼żieb poskytovan├Żch prostredn├şctvom IT Elektronick├ę (najm├Ą poskytovatelia po─Ź├şta─Źov├ęho softv├ęru na spustenie internetov├ęho obchodu, e-mailov├Żch a hostite─żsk├Żch poskytovate─żov a poskytovate─ża softv├ęru na spr├ívu spolo─Źnosti a poskytovanie technickej pomoci spr├ívcovi)- Spr├ívca poskytuje zhroma┼żden├Żm osobn├Żm ├║dajom z├íkazn├şka vybran├Żm poskytovate─żom, ktor├ş na ┼łom konaj├║Len v pr├şpade a v rozsahu potrebnom na splnenie ├║─Źelu spracovania ├║dajov v s├║lade s t├Żmito z├ísadami ochrany osobn├Żch ├║dajov.

   4. ├Ü─Źtovn├şctvo, pr├ívny a poradn├Ż poskytovate─ż slu┼żieb poskytuj├║ci ├║─Źtovn├║, pr├ívnu alebo poradensk├║ podporu spr├ívcovi (najm├Ą ├Ü─Źtovn├ęmu ├║radu, advok├ítskej kancel├írii alebo spolo─Źnosti na inkaso)-spr├ívca poskytuje zhroma┼żden├ę osobn├ę ├║daje o z├íkazn├şkovi Vybran├Żm poskytovate─żom konaj├║cim v jeho mene iba v pr├şpade a v rozsahu potrebnom na splnenie ├║─Źelu sprac├║vania ├║dajov v s├║lade s t├Żmito z├ísadami ochrany osobn├Żch ├║dajov.

 5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBYH2 >
  1. Pr├ívo na pr├şstup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenos -Dotknut├í osoba m├í pr├ívo po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża pr├şstup k svojim osobn├Żm ├║dajom, opravu, vymazanie ("pr├ívo by┼ą zabudnut├Ż") alebo obmedzenie sprac├║vania a m├í pr├ívo namieta┼ą proti spracovaniu, ako aj Pr├ívo na prenos va┼íich ├║dajov. Podrobn├ę podmienky vykon├ívania uveden├Żch pr├ív s├║ uveden├ę v ─Źl├ínku 15-21 nariadenie GDPR.

  2. Pr├ívo kedyko─żvek odvola┼ą s├║hlas ÔÇô osoba, ktorej ├║daje sprac├║va prev├ídzkovate─ż na z├íklade jeho s├║hlasu (pod─ża ─Źl├ínku 6 ods. 1 p├şsm. a) alebo ─Źl. ─îl├ínok 9 p├şsm. 2 (b) A) GDPR) m├í pr├ívo kedyko─żvek odvola┼ą s├║hlas bez toho, aby to malo vplyv na s├║ladPr├ívo na spracovanie, ktor├ę bolo uroben├ę na z├íklade s├║hlasu pred jeho odobrat├şm.

  3. Pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu ÔÇô Osoba, ktorej ├║daje sprac├║va prev├ídzkovate─ż, m├í pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu sp├┤sobom a re┼żimom stanoven├Żm v ustanoveniach GDPR a po─żsk├ęho pr├íva, najm├Ą v z├íkone o ochrane osobn├Żch ├║dajov. Dozorn├Żm org├ínom v Po─żsku je predseda ├║radu pre ochranu osobn├Żch ├║dajov.

  4. Pr├ívo namieta┼ą -Dotknut├í osoba m├í pr├ívo kedyko─żvek namieta┼ą, z d├┤vodov t├Żkaj├║cich sa jeho konkr├ętnej situ├ície, k spracovaniu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa ho t├Żkaj├║, na z├íklade ─Źl. ─îl├ínok 6 p├şsm. 1 b) e) (├║roky alebo verejn├ę ├║lohy) alebo f) (legit├şmny z├íujem prev├ídzkovate─ża) vr├ítane profilovania na z├íklade t├Żchto ustanoven├ş. V takom pr├şpade prev├ídzkovate─ż u┼ż nem├┤┼że sprac├║va┼ą tak├ęto osobn├ę ├║daje, pokia─ż nepreuk├í┼że existenciu platn├Żch legit├şmnych d├┤vodov na sprac├║vanie, ktor├ę preva┼żuj├║ nad z├íujmami, pr├ívami a slobodami dotknutej osoby alebo d├┤vodmi na Ur─Źenia, vy┼íetrovania alebo obhajoby poh─żad├ívok.

  5. prana objekt. Priamy marketing -Ak sa osobn├ę ├║daje sprac├║vaj├║ na ├║─Źely priameho marketingu, dotknut├í osoba m├í pr├ívo kedyko─żvek namieta┼ą proti spracovaniu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, na ├║─Źely tak├ęhoto uv├ídzania na trh vr├ítane profilovania, TypSprac├║vanie s├║vis├ş s tak├Żmto priamym marketingom.

  6. Aby bolo mo┼żn├ę vykon├íva┼ą pr├ívomoci uveden├ę v tejto ─Źasti t├Żchto z├ísad ochrany osobn├Żch ├║dajov, m├┤┼żete sa obr├íti┼ą na spr├ívcu zaslan├şm spr├ívy p├şsomne alebo e-mailom na adresu spr├ívcu, ako je uveden├ę v ├║vode politiky Ochrany osobn├Żch ├║dajov alebo pomocou kontaktn├ęho formul├íra dostupn├ęho na webovej lokalite internetov├ęho obchodu.

 6. SÚBORY COOKIE V INTERNETOVOM OBCHODE, PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE A ANALYTICKÉ

  1. Cookies s├║ mal├ę textov├ę inform├ície vo forme textov├Żch s├║borov, poslal server a ulo┼żen├ę na internetov├Żch str├ínkach n├ív┼ítevn├şka do internetov├ęho obchodu (napr. na pevnom disku po─Ź├şta─Źa, notebooku alebo na pam├Ą┼ąovej karte Smartphone-v z├ívislosti na tom, ktor├ę zariadenie n├ív┼ítevn├şk pou┼ż├şva n├í┼í internetov├Ż obchod). Podrobn├ę inform├ície Cookies, rovnako ako Hist├│ria ich tvorby, mo┼żno n├íjs┼ą m.in. Tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

  2. ADMInistrator m├┤┼że spracov├íva┼ą ├║daje obsiahnut├ę v s├║boroch cookie, ke─Ć n├ív┼ítevn├şci pou┼ż├şvaj├║ internetov├Ż obchod na nasleduj├║ce ├║─Źely:

   1. Identifik├ícia pr├şjemcov slu┼żby ako prihl├ísen├Ż v internetovom obchode a ukazuj├║ci, ┼że s├║ prihl├ísen├ş;

   2. Zapam├Ątanie si v├Żrobkov pridan├Żch do n├íkupn├ęho ko┼í├şka na miesto objedn├ívky;

   3. Uchov├ívanie ├║dajov z dokon─Źen├Żch objedn├ívok, prieskumov aleboOnline Store prihlasovacie ├║daje;

   4. Prisp├┤sobenie obsahu webovej str├ínky internetov├ęho obchodu individu├ílnym preferenci├ím z├íkazn├şka (napr. Farba, ve─żkos┼ą p├şsma, rozlo┼żenie strany) a optimaliz├ícia pou┼ż├şvania str├ínok webov├Żch obchodov,

   5. Anonymn├ę ┼ítatistiky ukazuj├║ce, ako pou┼ż├şvate webov├║ lokalitu internetov├Ż obchod,

   6. Remarketing, je to preh─żad charakterist├şk spr├ívania n├ív┼ítevn├şkov internetov├ęho obchodu prostredn├şctvom anonymnej anal├Żzy ich ─Źinnost├ş (napr. opakovan├ę n├ív┼ítevy konkr├ętnych str├ínok, k─ż├║─Źov├Żch slov at─Ć.) s cie─żom vytvori┼ą ich profil a poskytn├║┼ą im reklamy Prisp├┤soben├ę ich o─Źak├ívan├Żm z├íujmom, aj ke─Ć nav┼ít├şvia in├ę webov├ę str├ínky v obsahovej sieti Google INC. a Facebook Ireland Ltd.,

  3. Ako ┼ítandard, v├Ą─Ź┼íina webov├Żch prehliada─Źov dostupn├Żch na trhu akceptova┼ą ukladanie cookies. Ka┼żd├Ż m├í mo┼żnos┼ą ┼ípecifikova┼ą podmienky pou┼ż├şvania cookies pomocou nastavenia ich vlastn├Ż webov├Ż prehliada─Ź. To znamen├í, ┼że m├┤┼żete napr├şklad ─îiasto─Źne obmedzen├ę (napr. do─Źasne) alebo ├║plne zak├íza┼ą mo┼żnos┼ą ulo┼żenia cookies-v druhom pr├şpade to v┼íak m├┤┼że ovplyvni┼ą niektor├ę funkcie internetov├ęho obchodu (napr├şklad, to m├┤┼że by┼ą nemo┼żn├ę presun├║┼ą cestu Objedn├ívky prostredn├şctvom objedn├ívac├şch formul├írov z d├┤vodu nepam├Ąti v├Żrobkov v ko┼í├şku po─Źas nasleduj├║cich krokovObjedn├ívanie).

  4. Nastavenia internetov├ęho prehliada─Źa, pokia─ż ide o cookies, s├║ relevantn├ę pre s├║hlas s pou┼ż├şvan├şm cookies na┼í├şm online obchod-v s├║lade s ustanoveniami tohto s├║hlasu m├┤┼że by┼ą tie┼ż vyjadren├ę prostredn├şctvom nastavenia prehliada─Źa Webov├ę. Ak tak├Żto s├║hlas neexistuje, nastavenie internetov├ęho preh─żad├íva─Źa pre s├║bory cookie by sa malo zodpovedaj├║cim sp├┤sobom zmeni┼ą.

  5. < P>Podrobnosti o tom, ako zmeni┼ą nastavenia s├║borov cookie a ako ich odstr├íni┼ą v najob─ż├║benej┼í├şch webov├Żch prehliada─Źoch, n├íjdete v ─Źasti Pomocn├şka vo webovom preh─żad├íva─Źi a na nasleduj├║cich stran├ích (jednoducho Kliknite na odkaz):
   < a TargET = "_ Blank" href = "https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl = sk" rel = "Noreferrer Noopener" >Prehliada─Ź Chrome
   Vo Firefoxe
   V programe Internet Explorer
   V prehliada─Źi Opera
   V Safari
   < ARget = "_ Blank" href = "https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy" rel = "Noreferrer Noopener" > v Microsoft Edge

  6. Spr├ívca m├┤┼że pou┼ż├şva┼ą slu┼żby Google Analytics, Universal Analytics poskytovan├ę spolo─Źnos┼ąou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) v internetovom obchode. Tieto slu┼żby pom├íhaj├║ spr├ívcovi analyzova┼ą n├ív┼ítevnos┼ą v internetovom obchode. Zhroma┼żden├ę ├║daje sa sprac├║vaj├║ ako s├║─Źas┼ą vy┼í┼íie uveden├Żch slu┼żieb anonymn├Żm sp├┤sobom (ide o takzvan├ę prev├ídzkov├ę ├║daje, ktor├ę zabra┼łuj├║ identifik├ícii osoby) na generovanie ┼ítatist├şk, ktor├ę s├║ u┼żito─Źn├ę pri spravovan├ş internetov├ęho obchodu. Tieto ├║daje s├║ agregovan├ę a anonymn├ę v pr├şrode, t. j. Neobsahuj├║ identifika─Źn├ę znaky (osobn├ę ├║daje) n├ív┼ítevn├şkov internetov├ęho obchodu. Spr├ívca vyu┼ż├şvaj├║ci vy┼í┼íie uveden├ę slu┼żby v internetovom obchode zhroma┼ż─Ćuje ├║daje, ako s├║ zdroje a m├ędi├í akviz├şcie n├ív┼ítevn├şkov internetov├ęho obchodu a ako sa spr├ívaj├║ na webov├Żch str├ínkach internetov├ęho obchodu, inform├ície o zariadeniach a prehliada─Źoch s webov├ę str├ínky, IP a dom├ęna, geografick├ę a demografick├ę inform├ície (vek, pohlavie) a z├íujmy.

  7. je mo┼żn├ę uzamkn├║┼ąJednoduch├Ż sp├┤sob zdie─żania slu┼żby Google Analytics s inform├íciami o ich aktivite na str├ínke internetov├ęho obchodu-na tento ├║─Źel m├┤┼żete nain┼ítalova┼ą doplnok prehliada─Źa poskytovan├Ż spolo─Źnos┼ąou Google INC. k dispoz├şcii tu: < a href = "https:/n├ístroje.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl "target =" _ Blank "rel =" noopener noreferrer Noopener "> https://tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = sk.

 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Internetov├Ż obchod m├┤┼że obsahova┼ą odkazy na in├ę webov├ę str├ínky. Spr├ívca v├ís naliehavo vyz├Żva, aby ste si pri navigovan├ş na in├ę webov├ę str├ínky stanovili z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov. Tieto z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov sa vz┼ąahuj├║ len na internetov├Ż obchod spr├ívcu.