Pravidla

PODMÍNKY ONLINE OBCHODU
WIPLAST.COM

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. METODY A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKT </>
 5. NÁKLADY, METODY A DOBA DODÁNÍ A PŘIJETÍ PRODUKTU
 6. STÍŽNOST NA VÝROBEK
 7. Nesoudní způsoby vyřizování stížností a opravných prostředků a pravidla pro přístup k těmto POSTUPŮM
 8. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
 9. USTANOVENÍ pro obchodníky
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 11. FORMULÁŘ PRO STAŽENÍ MODELU </>

Obchod online www.wiplast.com zajímá spotřebitelské práva. Spotřebitel nesmí vzdát práva, která mu svěřuje zákon o právech spotřebitelů. Ustanovení smlouvy, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatná a na jejich místě uplatňují ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Proto ustanovení těchto podmínek nejsou určena k vyloučení nebo omezení práv spotřebitelů, která jim svěřují závazná právní ustanovení, a případné pochybnostiA měl by být přeložen ve prospěch spotřebitele. V případě nedodržení ustanovení tohoto nařízení mají tato ustanovení přednost a budou uplatňována.

  1. < La >

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Online obchod, který je k dispozici na internetové adrese www.wiplast.com, je spouštěn Dariusz Rydzyński, který je ekonomickou aktivitou společnosti WIPLAST Darius Rydzyńskiho registrovanou v centrálním rejstříku a informace o podnikatelské Hospodářské záležitosti Polské republiky prováděné ministrem odpovědným za hospodářství, které: adresa místa podnikání a adresa pro službu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra, D & C 9111957390, REGON 021858519, e-mailová adresa: [email protected], telefonní číslo: 48781439719.

 2. NiniPodmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak obchodníkům, kteří používají internetový obchod, pokud ustanovení nařízení nestanoví jinak a je určeno pouze spotřebitelům nebo obchodníkům.

 3. Správce osobních dat zpracovávaných v obchodě online v souvislosti s implementací těchto podmínek je prodejcem. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a založené na základech a principech uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách obchodu online. Zásady ochrany osobních údajů zahrnují zejména pravidla zpracování osobních údajůSprávce v obchodě online, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informací o používání souborů cookie a analytických nástrojů v obchodě online. Použití internetového obchodu, včetně nákupu, je dobrovolné. Obdobně platí, že poskytování osobních údajů prostřednictvím internetového obchodu odběratele nebo klienta je dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné závazky prodávajícího).

 4. Definice:

  1. PRACOVNÍ den – jeden den od pondělí do pátku kromě svátků.

  2. REGISTRAČNÍ formulář – formulář, který je k dispozici v obchodě online pro vytvoření účtu.

  3. OBJEDNÁVKA – elektronická služba, interaktivní forma dostupná v internetovém obchodě, která umožňuje objednávat objednávku, zejména přidáním produktů do elektronického nákupního košíku a určením podmínek prodejní smlouvy, včetně Způsob dodání a platba.

  4. < P>ODBĚRATEL – (1) fyzická osoba s plnou právní kapacitou a v případech stanovených obecně použitelnými pravidly také fyzická osoba s omezenou právní kapacitou; 2. právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, jejíž právní předpisy svěřujeprávní jistota; -která uzavřela nebo hodlá uzavřít prodejní dohodu s prodávajícím.
 • OBČANSKÝ zákoník – zákon občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Úř. 1964, č. 16, bod 93, ve znění pozdějších předpisů).

 • ACCOUNT – elektronická služba označená individuálním jménem (přihlášení) a heslem poskytnutém klientem, kolekce prostředků v počítačovém systému poskytovatele služeb, ve které jsou shromažďovány údaje poskytnuté klientem a informace o uživateli, který mu byl předán. Online objednávky obchodu.

 • < P>Bulletin – elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná poskytovatelem služeb prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem klientům, kteří jej používají, automaticky přijímat od poskytovatele služeb Opakovaný obsah následných vydání bulletinu obsahující informace o produktech, novinkách a propagačních akcích v obchodě online.
 • PRODUKT – k dispozici v obchodě online zboží, které je předmětem prodejní smlouvy mezi zákazníkem a prodejcem.

 • Podmínky a podmínky – tato pravidla obchodu online.

 • ONLINE internetový obchod poskytovatel služeb je dostupný na internetové adrese: www. WIPLAST. com.

 • Prodávající SERVICE PROVIDER – Dariusz Rydzyński, ekonomická činnost společnosti WIPLAST DARIUSZ RYDZYŃSKI vstoupila do centrálního rejstříku a informace o ekonomické aktivitě Polské republiky vykonávané ministremHospodářské záležitosti, které: adresa místa podnikání a adresa pro službu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra, D & C 9111957390, REGON 021858519, e-mailová adresa: [email protected]

 • PRODEJNÍ smlouva – smlouva o prodeji produktu uzavřená nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.

 • ELEKTRONICKÁ služba – služba, kterou poskytovatel elektronicky poskytl zákazníkovi prostřednictvím online obchodu.

 • Uživatel služby – (1) fyzická osoba s plnou právní kapacitou a v případech stanovených obecně použitelnými pravidly také fyzickou osobu s omezenou právní kapacitou; 2. právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, jejíž právní řád uděluje právní způsobilost; -Použití nebo intace pro používání elektronické služby.

 • ACT o SPOTŘEBITELSKÁ práva, zákon o 30. května 2014 o právech spotřebitelů (věstník zákonů 2014, bod 827, ve znění pozdějších předpisů)

 • ORDER-prohlášení o záměru zákazníka předloženého prostřednictvím objednávkové formy a určené přímo k uzavření prodejní smlouvy s prodávajícím.

 • ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. V online obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: obchodní vztah, objednávka aNewsletter.

   1. Účet – použití účtu je možné po provedení celkem tří po sobě jdoucích kroků klienta – (1) dokončení registračního formuláře (2) klikněte na pole "Continue". V registračním formuláři je nutné poskytnout zákazníkovi následující údaje: jméno a příjmení/název společnosti, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailová adresa, telefonní číslo Kontakt a heslo. V případě nespotřebitelů je rovněž nutné zadat název společnosti a daňové identifikační číslo.

    1. Service ElectroniÚčet se bezplatně poskytuje na dobu neurčitou. Uživatel služby má možnost kdykoli a bez uvedení důvodu odstranit účet (zrušení účtu) zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: [email protected] nebo písemně Na adresu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra.

   2. Formulář objednávky – použití objednávkových formulářů začíná u zákazníka, který přidává první produkt do elektronického nákupního košíku v obchodě online. Objednávka se umístí poté, co zákazník dokončí celkem dva po sobě jdoucí kroky – (1) po vyplnění formuláře objednávky a (2) kliknutím na stránku obchodu online po vyplnění objednávky pole formuláře objednávky s povinností zaplatit "– na V tomto okamžiku můžete nezávisle(Pro tento účel jsou zobrazené zprávy a informace dostupné na stránce obchodu online). Ve formuláři objednávky musí zákazník poskytnout následující údaje týkající se zákazníka: jméno a příjmení/název společnosti, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje vztahující se k prodejní smlouvě: výrobek/výrobky, množství produktu/s, místo a způsob dodání výrobku/s, způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné zadat název společnosti a daňové identifikační číslo.

    1. Služba eleKTronic objednávkový formulář je poskytován bezplatně a je jednorázová postava a je ukončen, když je objednávka v ní uložena, nebo při předchozím ukončení objednání objednávky Příjemce služby.

   3. Bulletin – Chcete-li se přihlásit k odběru bulletinu, vyberte během vytváření účtu příslušné zaškrtávací políčko – zákazník se při vytvoření účtu uloží do bulletinu.

     1. < La >

    Služba elektronického zpravodaje je poskytována bezplatně po neomezenou dobu. Uživatel služby má možnost kdykoli a bez uvedení důvodu odhlásit odběr bulletinu (odhlásit se od bulletinu) odesláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: [email protected] com nebo písemně na adresu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra.

 • Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s elektronickým systémem, který používá poskytovatel služeb: (1) počítač, přenosný počítač nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k Internetu; 2. přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17,0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10,0 a vyšší, Opera verze 12,0 a vyšší, Google Chrome verze 23,0. A vyšší, Safari verze 5,0 a vyšší, Microsoft Edge verze 25.10586.0.0 a vyšší; (4) Doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) umožnit ukládání podpory souborů cookie a JavaScript ve webovém prohlížeči.

 • ServicesobiOrca je povinna používat obchod online způsobem, který je v souladu se zákonem a morálkou, pokud jde o osobní práva a autorská práva a duševní vlastnictví poskytovatele služeb a třetích osob. Zákazník je povinen zadávat údaje v souladu s fakty. Příjemce služby je vyloučen z poskytování nezákonného obsahu.

 • < P> Režim reklamačního postupu pro elektronické služby:
  1. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb poskytovatelem služeb a další stížnosti týkající se provozu internetového obchodu (s výjimkou postupu při reklamaci produktu, který je uveden v odstavci. 6 regulAminu) Zákazník může odeslat například:

   1. Písemně na adresu: ul. Long 2B, 56-416 Twardogóra;

   2. V elektronické podobě e-mailem na adresu: [email protected];

  2. Doporučuje se, aby zákazník poskytl popis stížnosti: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména typ a datum výskytu nesrovnalosti; 2. vyžádání zákazníka; a (3) kontaktní údaje stížnosti – tím se usnadní a urychlí vyřizování stížností poskytovatele služeb. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze podobu doporučení a neovlivňují účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

  3. Stížnost poskytovatele služeb se uskuteční neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího předložení.

 • PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

   1. Uzavření prodejní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím se provádí poté, co zákazník uložil objednávku pomocí objednávkovou formou v obchodě online v souladu s oddílem 2.1.2 nařízení.

   2. Cena produktu uvedeného v internetovém obchodě je uvedena v polském zloté a zahrnuje daně. Celková cena včetně daní z výrobku, které jsou předmětem smlouvy, jakož i náklady na dodání (včetně nákladů na dopravu, dodávky a poštovní služby)) a ostatní náklady a pokud nelze určit výši těchto poplatků, musí být zákazník informován na internetových stránkách obchodu online během jejich zadávání, včetně v okamžiku záměru zákazníka vázat dohodu Prodej.

   3. Postup uzavření prodejní smlouvy v obchodě online pomocí formuláře

    objednávky
    1. Uzavření prodejní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím se provádí poté, co zákazník umístil objednávky v online obchodě v souladu s oddílem 2.1.2 podmínek.

    2. Po uvedení objednávky prodávající okamžitě potvrdí stvrzenku a současně přijme rozkaz k provedení. Potvrzení o přijetí příkazu a jeho přijetí k provedení se uskuteční zasláním příslušné e-mailové zprávy zákazníkovi na e-mailovou adresu klienta, která byla poskytnuta v okamžiku objednání, a která musí obsahovat alespoň Prohlášení prodávajícího o přijetí objednávky a jeho přijetí k provedení a potvrzení uzavření prodejní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu je uzavřena prodejní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.

    < Li>

  Fixace, zabezpečení a poskytování obsahu kupní smlouvy se uskuteční (1), aby byly tyto termíny k dispozici na internetových stránkách obchodu online a (2) zasíláte zákazníkovi e-mail uvedený v bodě. 3.3.2.Pravidla. Obsah prodejní smlouvy je dále pevně stanoven a zajištěn v informačním systému internetového obchodu prodávajícího.

 • < H2 id = "Odstavec-4" > metody a platební podmínky pro produkt
  1. Prodávající poskytuje zákazníkovi následující způsoby platby s ohledem na prodejní smlouvu:

   1. hotovost při dodání při rezervaci.

   2. platba v hotovosti na účtenku.

   3. Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.

   4. elektronické platby a platby kreditní kartou prostřednictvím služby PayPal.com-možné aktuální způsoby plateb jsou zadány na stránce obchodu online na kartě informace o metodách plateb a na webu Internetové stránky https://www.paypal.com/pl.

    1. vypořádání transakcí pomocí elektronické platby a platebních karet se provádí dle volby zákazníka prostřednictvím PayPal.com služeb. Podpora elektronických plateb a platebních karet:

     1. PayPal.com – PayPal společnost (Evropa) S. A R.L. & Cie, S.C.A., 5. podlaží 22 – 24 Boulevard Royal, L-2449, Lucembursko.

  2. termín splnění:

   1. Pokud zákazník vybere platbu telepřenosem, elektronickou platbou nebo platbou kreditní kartou, je zákazník povinen platbu provést do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření prodejní smlouvy.

   2. Pokud se zákazník rozhodne zaplatit hotovost při dodávce nebo v hotovosti při dodání, je zákazník povinen provést platbu po přijetí zásilky.

 • NÁKLADY, METODY A DOBA DODÁNÍ A PŘIJETÍ PRODUKTU

  1. Dodání produktu je k dispozici na území Polské republiky./p >

  2. Dodání produktu zákazníkovi je splatné, pokud prodejní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně dopravy, dodávky a poštovních služeb) jsou zákazníkovi uvedeny na internetových stránkách internetového obchodu na kartě informace o nákladech na dodání a během jejich objednání, včetně v době vyjádření Zákazník bude vázán prodejní smlouvou.

  3. < P>Osobní příjem produktu zákazníkem je zdarma.
  4. Prodávající poskytuje zákazníkovi následující způsoby dodání nebo přijetí produktu:

   1. Poštovné, poštovní zásilky.

   2. Kurýr, doručovací kurýr.

   3. Dodávka palety.

   4. Osobní vyzvednutí v: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra – ve všední dny mezi 08:00 a 16:00.

  5. Datum dodání výrobku zákazníkovi je až 7 pracovních dní, pokud popis výrobku nebo jeho uvedení do objednávky není dáno kratšíHodnota Rmin. V případě produktů s různou dodací dobou je termín dodání nejdelší, ale nesmí přesáhnout 7 obchodních dnů. Začátek dodacího období produktu odběrateli se počítá takto:

    1. < Li>

   V případě výběru platby zákazníkem bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou-od data připsání na účet bankovního účtu prodávajícího nebo účtu vyrovnání.

   1. Pokud si zákazník zvolí způsob platby v hotovosti při dodání – od data uzavření kupní smlouvy.

  6. Datum připravenosti produktu, který má být přijat zákazníkem – Pokud zákazník vybere osobní příjem produktu, bude produkt připraven k přijetí zákazníkem během 7 pracovních dnů, pokud není v popisu výrobku nebo při uvedení objednávky Je uveden kratší termín. U produktů s různými termíny připravenosti na přijetí je datum připravenosti na vyzvednutí nejdelší, ale nesmí přesáhnout 7 pracovních dnů. Zákazník musí být informován o připravenosti produktu, který má být přijat prodávajícím. Počátek doby připravenosti produktu pro akceptaci zákazníkem se počítá takto:

   1. v instanci)Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou-od data připsání na účet bankovního účtu prodávajícího nebo účtu vyrovnání.

   2. V případě výběru hotovosti při dodáníDatum uzavření prodejní smlouvy.

 • STÍŽNOST NA VÝROBEK

   1. Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, pokud má prodávaný výrobek fyzickou nebo právní závadu (záruky), jsou určovány obecně platnými zákony, zejména občanským kodexem (včetně článku 556-576 kodexu Civilní).

    < La >

  Prodávající je povinen zákazníkovi poskytnout výrobek bez vad. Podrobnosti o odpovědnosti prodávajícího za závadu produktu a o právech zákazníka jsou uvedeny na stránce obchodu online na kartě informace o stížnosti.

 • Stížnost může podat zákazník například:

  1. Písemně na adresu: ul. Long 2B, 56-416 Twardogóra;

  2. V elektronické podobě e-mailem na adresu: [email protected];

 • Doporučuje se, aby zákazník poskytl popis stížnosti: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména typ a datum výskytu vady; (2) požadovat metodu uvedení výrobku do souladu s prodejní dohodou nebo prohlášením o snížení ceny nebo o odstoupení od kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje stížnosti – to usnadní a urychlí manipulaci s reklamním prodejcem. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze podobu doporučení a neovlivňujíStížnosti podané bez doporučeného popisu stížnosti.

 • Prodávající neprodleně odpoví na stížnost zákazníka, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jeho předložení. Pokud zákazník, který je spotřebitel, požádal o výměnu zboží nebo o odstranění závady nebo podal výkaz snížení ceny, přičemž uvede částku, o kterou se cena sníží, a prodávající na tuto žádost neodpoví do 14 kalendářních dnů, má se za to, že Žádost byla považována za oprávněnou.

 • Zákazník, kterýje povinen uvést vadný produkt na adresu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra. V případě odběratele, který je spotřebitelem, nese náklady na dodání výrobku prodávající v případě nákladů na dodávky zboží, které nejsou spotřebiteli. Pokud by v důsledku povahy výrobku nebo způsobu jeho instalace byla dodávka výrobku zákazníkem nadměrně obtížná, je zákazník povinen produkt zpřístupnit prodejci v místě, kde je produkt umístěn.

 • Nesoudní způsoby vyřizování stížností a opravných prostředků a pravidla pro přístup k těmto POSTUPŮM

  1. Podrobné informace o možnosti zákazníka využít metody mimo soud při vyřizování stížností a opravných prostředků a přístup k těmto postupům jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu pro ochranu Soutěž a KonzumenAt: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2. Předseda úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele provozuje také kontaktní místo (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] nebo písemná adresa: pl. Powstańców Varšava 1, 00-030 Varšava), jehož úkolem je mimo jiné zajistit poskytování Pomoc spotřebitelům ve věcech týkajících se soudního řešení spotřebitelských sporů.

  3. Spotřebitel má následující příklady možnosti použití mimosoudních postupů pro vyřizování stížností a opravných prostředků: (1) žádost o urovnání sporu s trvalým přátelským soudem pro spotřebitele (Další informace: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) návrh na mimosoudní urovnání sporu s provinčním inspektorem obchodní inspekce (pro více informací o místě inspektora odpovědného za obchodní činnost prodávajícího); a (3) pomoc advokátovi (obecnímu) subjektu pro spotřebitele nebo sociální organizaci, které mají statutární úkoly chránit spotřebitele (m.in. Spotřebitelská federace, Polské sdružení spotřebitelů). Poradenství je poskytnuto mimo jiné e-mailem na [email protected] a na spotřebitelské lince číslo 801 440 220 (linka otevřena ve všední dny, z 8:00-18:00, poplatek za připojení podle jízdného operátora).

  4. Platforma pro řešení sporů online mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (Platforma ODR) je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná webová stránka s jediným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele hledající mimosoudní řešení sporu o smluvní závazkové vztahy vyplývající z online smlouvy Prodejní nebo servisní smlouva (pro více informací o samotné platformě nebo na internetové adrese kanceláře pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: < a href = "https:/UOKIK. GOV. PL/SPORY_KONSUMENCKIE_FAQ_PLATFORMA_ODR. php "Target =" _blank "rel =" Noreferrer Noopener ">https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 • PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

  1. Spotřebitel, který vstoupil do smlouvy uzavřené na dálku, může do 14 kalendářních dnů odstoupit bez uvedení důvodů a bez zohlednění nákladů, s výjimkou nákladů stanovených v oddíle 8,8 jednacího řádu. Stačí na zaslání nároku před jeho vypršením. Prohlášení o odstoupení může být podáno například:

   1. PisemNe na adresu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra;

   2. V elektronické podobě e-mailem na adresu: [email protected];

  2. Vzorový formulář pro odběr vzorku je obsažen v přílozeČ. 2 zákona o právech spotřebitelů a je rovněž k dispozici v oddílu 11 jednacího řádu a na internetových stránkách obchodu online v oddíle o odstoupení od smlouvy. Příjemce může šablonu formuláře použít, není to však povinné.

  3. Lhůta pro stažení začíná:

   1. U smlouvy, v níž prodávající výrobek vydává, je povinen převést svůj majetek (např. Prodejní smlouva) – od výrobku, který je držitelem spotřebiteli nebo třetí strany jiné než dopravce, a v případě zakázky, která: (1) pokrývá množství produktů, které jsou dodávány odděleně, v dávkách nebo v částech, z Držení posledního výrobku, partie nebo části nebo (2) spočívá v pravidelném dodávání produktů po určitou dobu od držení prvního produktu;

   2. pro zbývajícíSmlouvy – od data uzavření smlouvy.

  4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva nepovažuje za uzavřenou.

  5. Prodávající musí neprodleně nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí prohlášení spotřebitele o odstoupení od zakázky uhradit spotřebiteli veškeré jeho platby, včetně nákladů na dodání produktu (s výjimkou Dodatečné náklady vyplývající z způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který není nejlevnější způsob dodání, který je k dispozici v internetovém obchodě. ProdejceTento orgán uhradí platbu za použití stejné metody platby jako spotřebovaný spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jinou metodou náhrady, která pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud prodávající nenavrhl, aby produkt shromažďoval od spotřebitele, může odepřít úhradu plateb obdržených od spotřebitele, dokud nebude produkt obdržen zpět nebo pokud spotřebitel neprokáže své postoupení v závislosti na Ke které události dochází dříve.

  6. spotřebitel má Povinnost neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se od zakázky vzdálila, vrátí prodejci produkt, nebo jej poskytne osobě oprávněné prodávajícím, pokud prodávající nenavrhl, aby produkt vyzvedne. Pro zachování termínu postačí vrátit produkt zpět. Spotřebitel může vrátit produkt na adresu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra.

  7. ConsumenT je zodpovědný za snížení hodnoty výrobku vyplývající z jeho použití způsobem, který je nezbytný pro stanovení povahy, vlastností a fungování výrobku.

  8. Možné náklady týkající se odstoupení spotřebitele od zakázky, která je povinna nést spotřebitele:

   < OL >
  9. Pokud spotřebitel zvolil způsob dodání výrobku jiný, než je nejlevnější Obvyklá metoda dodání, která je k dispozici v obchodě online, není prodávající povinen uhradit spotřebiteli vznikléDodatečné náklady.

  10. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku./p >

  11. V případě výrobku, který je službou, která na výslovnou žádost spotřebitele započala před uplynutím lhůty pro odstoupení, je spotřebitel, který uplatňuje právo na odstoupení po podání žádosti, povinen zaplatit Splněno do odstoupení od smlouvy. Částka platby se vypočítává úměrně k rozsahu splněné dávky s ohledem na cenu nebo odměnu sjednanou ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nadměrná, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota plnění, které bylo splněno.

 • vpravo Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se spotřebiteli neposkytne, pokud jde o zakázky:

  1. (1) pro poskytování služeb, pokud prodávající plně vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před začátkem ustanovení, že po vystoupení prodávajícího ztrácí právo odstoupit od zakázky; 2, ve kterých cena nebo odměna závisí na kolísání finančního trhu, nad nímž prodávající nemá žádnou kontrolu a která může nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od zakázky; 3 v němž je předmětem služby neprefabrikované výrobky vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb; (4) Pokud je předmětem služby produkt, který je rychlekrátkodobé použití; 5. předmětem služby je produkt dodaný v zapečetěném balení, který po otevření obalu nemůže být vrácen z hygienických nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen; 6. předmětem ustanovení jsou výrobky, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými položkami; (7) v němž je předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta po uzavření kupní smlouvy a jejíž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na kolísání trhu, nad nímž není prodávající Ovládací prvek (8) v němž spotřebitel výslovně požadoval, aby prodávající k němu dorazil za účelem naléhavé opravy nebo údržby; Pokud Prodávající poskytuje další služby kromě těch, jejichž výkon požadoval spotřebitel nebo poskytuje jiné produkty než náhradní díly nezbytné pro opravu nebo údržbu, je spotřebitel oprávněn odstoupit od zakázky, pokud jde o Doplňkové služby nebo produkty; (9) Pokud jsou předmětem ustanovení zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, je-li obal po dodání otevřen; 10 pro poskytování novin, periodik nebo periodik, s výjimkou dohody o upisování; 11. uzavřené veřejnou dražbou; (12) pro poskytování služeb v oblastiNapájení, jiné než pro obytné účely, přeprava zboží, Pronájem aut, stravování, služby související s rekreační, zábavnou, sportovní nebo kulturní akcí, je-li smlouva označena dnem nebo obdobím poskytování služeb; (13) pro dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném médiu, jestliže plnění dávky začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení a poté, co byl prodejce informován o ztrátě práv Odstoupit od smlouvy.

 • Podmínky pro obchodníky

   1. Tato část podmínek se vztahuje pouze na zákazníky a nespotřebitele.

   2. Prodávající má právo odstoupit od prodejní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem, do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Stažení z kupní smlouvy v tomto případě se může vyskytnout bez uvedení důvodu a nevzniká klientovi žádné nároky vůči prodejci.

   3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně vyžadování zálohy zcela nebo zčásti, bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a skutečnost, že dohoda byla uzavírána Prodej.

   4. < P>Když prodávající produkt uvolní, je dopravce převeden naZákazník, který není odběratelem výhod a břemen spojených s produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození výrobku. V takovém případě prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, ztrátu nebo poškození výrobku, který je výsledkem jeho přijetí k přepravě, dokud není vydán zákazníkovi a k prodlení při přepravě zásilky.
   5. V případě, že je výrobek převeden na odběratele prostřednictvím dopravce, je zákazník, který není spotřebitel, povinen kontrolovat zásilku včas a způsobem, který je pro takové zásilky přijat. Pokud se zjistí, že během přepravy došlo k závadě nebo poškození výrobku, je povinen provést všechny nezbytné kroky k určení odpovědnosti dopravce.

   6. ZgoNa dně umění. 558 § 1 občanského zákoníku odpovědnost prodávajícího v rámci záruky na produkt zákazníkovi, který není spotřebitel, je vyloučena.

   7. < La >

    V případě příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli, může poskytovatel služeb ukončit smlouvu o poskytnutí elektronické služby s okamžitým účinkem a bez uvedení důvodů odesláním příslušného prohlášení zákazníkovi.

    < La >

  Odpovědnost poskytovatele služeb/prodejce vůči zákazníkovi/zákazníkovi, který není zákazníkem, bez ohledu na jeho právní základ, je omezena-jak v rámci jedné pohledávky, tak i u všech nároků v celkové výši až do výše Zaplacená cena a náklady na dodání v rámci kupní smlouvy,(j) ale ne na částku 1000 zlotých. Poskytovatel služeb/Prodávající odpovídá za zákazníka/zákazníka, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ztracené zisky ve vztahu k Zákazník/klient, který není příjemcem.

 • Jakékoli spory vzniklé mezi prodejcem/poskytovatelem služeb a příjemcem klient/služba, který není spotřebitel, se podrobí soudu příslušné jurisdikce v prostorách prodávajícího/poskytovatele služeb.

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Smlouvy uzavřené přes internetový obchod jsou uzavřeny v angličtině.

  2. Změna termínů:

   1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo měnit předpisy z dùležité příčiny: změny zákonů; Změny platebních a dodacích metod, pokud tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto předpisů.

   2. V případě trvalé dohody (např. poskytnutí elektronické služby) za těchto podmínek jsou změněné předpisy pro příjemce služby závazné, jsou-li splněny požadavky stanovené v čl. 384 a 384 [1] občanského zákoníku, to znamená, že zákazník byl řádně informován o změnách a neoznámil smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení. Pokud by změna nařízení vyústila v zavedení jakéhokoli novéhoZákazník, který je příjemcem, má právo odstoupit od smlouvy.

   3. V případě zakázek, které nejsou souvislou povahou za těchto podmínek (např. Smlouva o prodeji) změny předpisů nebudou žádným způsobem porušovat práva nabytá klienty/zákazníky, kteří jsou spotřebiteli před vstupem změn nařízení v platnost, a zejména změny předpisů nebudou mít vliv na již podané nebo podané Objednávky a uzavření, vykonána nebo vykonána prodejní smlouva.

  3. < P>V záležitostech, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se použijí obecně použitelná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Úř. 2002 č. 144, bod 1204, ve znění pozdějších předpisů); Pro prodejní smlouvy uzavřené do 24 prosince 2014 roku se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli-ustanovení zákona o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnost za škodu způsobenou nebezpečným produktem 2. března 2000 (Úř. bod 2000 č. 22. 271 s smrtí) a zákon o zvláštních podmínkách prodeje spotřebitelů a o změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (Úř. č. 2002 č. 141, bod 1176, ve znění pozdějších předpisů); Pro prodejní smlouvy uzavřené dne 25. prosince 2014 roku se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, se jedná o ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Úř. bod 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů); a další příslušná ustanovení obecněZákon.
 • FORMULÁŘ PRO STAŽENÍ MODELU < BR/> (DODATEK Č. 2 K ZÁKONU O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ)

Formulář pro stažení modelu

(Tento formulář musí být vyplněn a odeslán zpět pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

< P>– Příjemce:

WIPLAST DARIUSZ RYDZYŃSKI
Ul. Długa 2B, 56-416 Twardogóra < BR/> wiplast.com
[email protected]

– I/We (*) tímto informujeme/informujeme (*) o mém/našem odstoupení od smlouvy o prodeji níže uvedených položek (*) smlouvy o dodávce těchto položek (*) smlouvy na práci spočívající v provedení těchto položek (*)/pro poskytnutí následující služby (*)

– DatumSmlouva (*)/Receipt (*) – jméno příjemce (adresy) – adresa příjemce (e) – podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář odeslán v tištěné verzi) – datum

(*) potOdstranit.