System kanalizacji wewn臋trznej

Kanalizacja wewn臋trzna

W sk艂ad systemu kanalizacji wewn臋trznej wchodz膮:

kolano
tr贸jnik
czw贸rnik
korek
z艂膮czka
redukcja
wywiewka
czyszczak
do艂膮cznik
kompensator
napowietrzacz

Przeznaczenie systemu kanalizacji wewn臋trznej

Podstawowymi elementami systemu kanalizacji wewn臋trznej s膮 rury i kszta艂tki bezci艣nieniowe, przeznaczone do zbierania i odprowadzania 艣ciek贸w socjalno-bytowych, sanitarnych powstaj膮cych w budownictwie mieszkaniowym, przemys艂owym oraz w rolnictwie, montowane wewn膮trz budynku. Rury i kszta艂tki kanalizacji wewn臋trznej wytwarzane s膮 z granulatu polipropylenu oraz polichlorku winylu w kolorze szarym lub bia艂ym. Ze wzgl臋du na neutralno艣膰 biologiczn膮 materia艂u, z kt贸rego wykonane s膮 poszczeg贸lne elementy kanalizacji, powy偶szy system przeznaczony jest r贸wnie偶 do stosowania w instalacjach wentylacyjnych, ponadto system rur z PP zalecany jest dodatkowo do wykorzystania w przemy艣le spo偶ywczym. Stosowanie produkt贸w opisanych w niniejszym tek艣cie, do transportu o nietypowych w艂a艣ciwo艣ciach fizyko-chemicznych, powinno zosta膰 skonsultowane i zaaprobowane przez producenta.
Rury i kszta艂tki kanalizacji wewn臋trznej s膮 produkowane metod膮 wyt艂aczania, jako prostki jednokielichowe. Kielichy rur oraz kszta艂tek wyposa偶one s膮 w uszczelki gumowe (elastomerowe) umo偶liwiaj膮ce szybki i 艂atwy monta偶. Bose ko艅ce systemu poddawane s膮 fazowaniu, kt贸re zapewniaj膮 艂atwe instalowanie ich w kielichach.
Wyroby z PVC i PP s膮 odporne na wysok膮 temperatur臋 prowadzonych 艣ciek贸w 鈥 mog膮 pozostawa膰 pod d艂ugotrwa艂ym wp艂ywem temperatury 90 stopni C i kr贸tkotrwa艂ym wp艂ywem temperatury 100 stopni C. Rury i kszta艂tki przeznaczone s膮 r贸wnie偶 do stosowania w obszarach, w kt贸rych prace instalacyjne wykonywane s膮 zazwyczaj w temperaturze nie ni偶szej ni偶 -10 stopni C.

Rury PP i PVC

Rury wykonane z polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC) przeznaczone do budowy instalacji kanalizacyjnych produkowane w zakresie 艣rednic od fi 32mm do fi 110mm. D艂ugo艣ci oferowanych rur zosta艂y obrane tak, aby zminimalizowa膰 koszty budowy instalacji oraz ilo艣膰 powstaj膮cych podczas monta偶u odpad贸w.

Kszta艂tki PP

Szeroka gama asortymentowa kszta艂tek umo偶liwia wykonanie wszelkiego rodzaju po艂膮cze艅 wyst臋puj膮cych w instalacjach kanalizacyjnych. Zakres 艣rednic kszta艂tek, podobnie jak rur, wyst臋puj臋 od fi 32mm do fi 110mm, ponadto r贸偶norodny wyb贸r k膮t贸w pozwala osi膮gn膮膰 zamierzony efekt.

Zalety produkowanego systemu:

 • odporno艣膰 na 艣cieki o sta艂ej, wysokiej temperaturze do 95 stopni C - okresowo do 100 stopni C
 • odporno艣膰 chemiczna na r贸偶nego rodzaju agresywne zwi膮zki i substancje zawarte w 艣ciekach, zar贸wno bytowo-gospodarczych, jak i przemys艂owych
 • g艂adka powierzchnia utrudniaj膮ca odk艂adanie si臋 osad贸w i powstawaniu zator贸w (nie wyst臋puje zjawisko sedymentacji i inkrustacji)
 • szczelno艣膰 po艂膮cze艅 zapewniona fabrycznie zamontowanymi dwuwargowymi uszczelkami z dociskaj膮cym pier艣cieniem
 • niewielki ci臋偶ar w艂a艣ciwy rur i kszta艂tek, u艂atwiaj膮cy transport i przyspieszaj膮cy monta偶 instalacji
 • wysoka odporno艣膰 na uderzenia
 • gwarancja trwa艂o艣ci systemu szacowana na okres 50 lat eksploatacji

Przechowywanie i transport

Ze wzgl臋du na niekt贸re typy rur i kszta艂tek oraz ich w艂a艣ciwo艣ci, transport i sk艂adowanie powinny odznacza膰 si臋 staranno艣ci膮. Nie dopuszcza si臋 rzucania wyrob贸w na pod艂o偶e. Szczeg贸ln膮 uwag臋 nale偶y zwr贸ci膰 na roz艂adunek dostaw samochodowych, kt贸ry powinien by膰 nale偶ycie przeprowadzony za pomoc膮 odpowiedniego sprz臋tu lub r臋cznie. Z uwagi na zmniejszon膮 udarno艣膰, transport i roz艂adunek prowadzony przy niskich temperaturach (poni偶ej 0 stopni C), zwi臋ksza ryzyko powstania uszkodze艅. Rury przechowywane oraz dostarczane s膮 w paczkach zabezpieczonych drewnianymi listwami i ta艣mami opaskowymi. Taki spos贸b pakowania umo偶liwia oraz u艂atwia transport, roz艂adunek oraz sk艂adowanie. W przypadku sk艂adowania rur w paletach, nale偶y pami臋ta膰 o przygotowaniu r贸wnomiernego pod艂o偶a oraz uk艂ada膰 palety tak by nie przekracza艂y wysoko艣ci 3 metr贸w. Sk艂adowane materia艂y nale偶y r贸wnie偶 zabezpieczy膰 przed oddzia艂ywaniem promieni s艂onecznych.

Monta偶

 1. Dogl膮dn膮膰 montowane elementy, czy na ich powierzchni nie wyst臋puj膮 uszkodzenia lub p臋kni臋cia.
 2. Sprawdzi膰 poprawno艣膰 zamontowania uszczelki, oraz czy nie wyst臋puj膮 na niej uszkodzenia.
 3. Oczyszczony, bosy koniec rury nale偶y posmarowa膰 艣rodkiem po艣lizgowym.
 4. Zachowuj膮c prost膮 o艣 nale偶y wsun膮膰 bosy koniec do kielicha na g艂臋boko艣膰 umo偶liwiaj膮c膮 wsuni臋cie. Niepoprawne u艂o偶enie uszczelki b膮d藕 nie zachowanie osiowo艣ci mo偶e uniemo偶liwi膰 艂atwy i poprawny monta偶.
 5. Skracanie rur nale偶y przeprowadzi膰 za pomoc膮 pi艂y o drobnych z臋bach, prowadz膮c j膮 w p艂aszczy藕nie prostopad艂ej do osi rury. Kolejny krok to oczyszczenie odci臋tej kraw臋dzi z wi贸r贸w powsta艂ych przy skracaniu i sfazowanie za pomoc膮 pilnika. Skracanie bosych ko艅c贸w kszta艂tek jest niedopuszczalne.
 6. W celu u艂atwienia wykonania po艂膮cze艅 zaleca si臋 stosowanie 艣rodka po艣lizgowego. Nie dopuszcza si臋 natomiast stosowania substancji oleistych i t艂uszczy, kt贸re wnikaj膮c w struktur臋 materia艂u z kt贸rego jest wykonana uszczelka, zmieniaj膮 jej w艂a艣ciwo艣ci.

Wymiary rur PCV

艢rednica zewn臋trzna (mm)

艢rednica wewn臋trzna (mm)

Grubo艣膰 艣cianki (mm)

D艂ugo艣膰 (mm)

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

110

105,6

2,2

6000

5 / 60

110

105,6

2,2

4000

5 / 60

110

105,6

2,2

3000

5 / 60

110

105,6

2,2

2000

5 / 60

110

105,6

2,2

1000

5 / 60

110

105,6

2,2

500

10 / 20

110

105,6

2,2

315

10 / 25

110

105,6

2,2

250

10 / 25

75

71,4

1,8

3000

10

75

71,4

1,8

2000

10

75

71,4

1,8

1000

10

75

71,4

1,8

500

10

75

71,4

1,8

315

10

75

71,4

1,8

250

10

50

46,4

1,8

3000

10

50

46,4

1,8

2000

10

50

46,4

1,8

1000

10

50

46,4

1,8

500

10

50

46,4

1,8

315

30

50

46,4

1,8

250

40

32 bia艂a

28,4

1,8

2000

10

32 bia艂a

28,4

1,8

1000

10

32 bia艂a

28,4

1,8

500

10

32 bia艂a

28,4

1,8

315

10

32 bia艂a

28,4

1,8

250

10

Wymiary rur PP

艢rednica zewn臋trzna (mm)

艢rednica wewn臋trzna (mm)

Grubo艣膰 艣cianki (mm)

D艂ugo艣膰 (mm)

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

110

104,6

2,7

6000

6

110

104,6

2,7

4000

6

110

104,6

2,7

3000

6

110

104,6

2,7

2000

6

110

104,6

2,7

1000

6

110

104,6

2,7

500

6

110

104,6

2,7

315

6

110

104,6

2,7

250

6

75

71,2

1,9

3000

12

75

71,2

1,9

2000

12

75

71,2

1,9

1000

12

75

71,2

1,9

500

12

75

71,2

1,9

315

12

75

71,2

1,9

250

12

50

46,4

1,8

3000

30

50

46,4

1,8

2000

30

50

46,4

1,8

1000

30

50

46,4

1,8

500

30

50

46,4

1,8

315

30

50

46,4

1,8

250

30

40

36,4

1,8

2000

20

40

36,4

1,8

1000

20

40

36,4

1,8

500

20

40

36,4

1,8

315

20

40

36,4

1,8

250

20

32

28,4

1,8

2000

30

32

28,4

1,8

1000

30

32

28,4

1,8

500

30

32

28,4

1,8

315

30

32

28,4

1,8

250

30

Wymiary kszta艂tek PP

Kolana

艢rednica (mm)

K膮t

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

110

90

20

110

67

20

110

45

20

110

30

20

110

22

20

110

15

20

75

90

50

75

67

50

75

45

50

75

30

50

75

22

50

50

90

100

50

67

100

50

45

100

50

30

100

50

22

100

50

15

100

40

90

100

40

45

100

32

90

100

32

67

100

32

45

100

32

30

100

Tr贸jniki

艢rednica (mm)

K膮t

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

110/110

90

10

110/110

67

10

100/110

45

10

110/75

90

10

110/75

67

10

110/50

90

10

110/50

67

10

110/50

45

10

75/75

90

10

75/75

67

10

75/75

45

10

75/50

90

10

75/50

67

10

75/50

45

10

50/50

90

50

50/50

67

50

50/50

45

50

40/40

90

100

40/40

54

100

32/32

90

50

32/32

67

50

32/32

45

50

Czw贸rniki

艢rednica (mm)

K膮t

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

110/110

90

20

110/110

45

10

110/50

90

20

110/50

67

20

110/50

45

20

50/50

90

50

50/50

45

30

Korki

艢rednica (mm)

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

110

60

75

100

50

200

32

50

Z艂膮czki

艢rednica (mm)

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

110

10

75

50

50

1000

40

50

32

50

Redukcje

艢rednica (mm)

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

110/75

30

110/50

30

75/50

50

50/40

200

50/32

100

50/32 k膮t 90

100

Wywiewki

艢rednica (mm)

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

160

6

110

100

50

100

Czyszczaki

艢rednica (mm)

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

110

10

75

10

50

50

Do艂膮czniki 偶eliwne

艢rednica (mm)

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

110/124

20

110/124 z uszczelk膮

20

50/75

10

50/75 z uszczelk膮

10

Kompensatory / Kr贸膰ce

艢rednica (mm)

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

110 L-250

10

50 L-250

30

Napowietrzacze

艢rednica (mm)

Ilo艣膰 w opakowaniu (szt.)

110

20

50

20