System kanalizacji wewnętrznej

Kanalizacja wewnętrzna

W skład systemu kanalizacji wewnętrznej wchodzą:

kolano
trójnik
czwórnik
korek
złączka
redukcja
wywiewka
czyszczak
dołącznik
kompensator
napowietrzacz

Przeznaczenie systemu kanalizacji wewnętrznej

Podstawowymi elementami systemu kanalizacji wewnętrznej są rury i kształtki bezciśnieniowe, przeznaczone do zbierania i odprowadzania ścieków socjalno-bytowych, sanitarnych powstających w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz w rolnictwie, montowane wewnątrz budynku. Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej wytwarzane są z granulatu polipropylenu oraz polichlorku winylu w kolorze szarym lub białym. Ze względu na neutralność biologiczną materiału, z którego wykonane są poszczególne elementy kanalizacji, powyższy system przeznaczony jest również do stosowania w instalacjach wentylacyjnych, ponadto system rur z PP zalecany jest dodatkowo do wykorzystania w przemyśle spożywczym. Stosowanie produktów opisanych w niniejszym tekście, do transportu o nietypowych właściwościach fizyko-chemicznych, powinno zostać skonsultowane i zaaprobowane przez producenta.
Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej są produkowane metodą wytłaczania, jako prostki jednokielichowe. Kielichy rur oraz kształtek wyposażone są w uszczelki gumowe (elastomerowe) umożliwiające szybki i łatwy montaż. Bose końce systemu poddawane są fazowaniu, które zapewniają łatwe instalowanie ich w kielichach.
Wyroby z PVC i PP są odporne na wysoką temperaturę prowadzonych ścieków – mogą pozostawać pod długotrwałym wpływem temperatury 90 stopni C i krótkotrwałym wpływem temperatury 100 stopni C. Rury i kształtki przeznaczone są również do stosowania w obszarach, w których prace instalacyjne wykonywane są zazwyczaj w temperaturze nie niższej niż -10 stopni C.

Rury PP i PVC

Rury wykonane z polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC) przeznaczone do budowy instalacji kanalizacyjnych produkowane w zakresie średnic od fi 32mm do fi 110mm. Długości oferowanych rur zostały obrane tak, aby zminimalizować koszty budowy instalacji oraz ilość powstających podczas montażu odpadów.

Kształtki PP

Szeroka gama asortymentowa kształtek umożliwia wykonanie wszelkiego rodzaju połączeń występujących w instalacjach kanalizacyjnych. Zakres średnic kształtek, podobnie jak rur, występuję od fi 32mm do fi 110mm, ponadto różnorodny wybór kątów pozwala osiągnąć zamierzony efekt.

Zalety produkowanego systemu:

 • odporność na ścieki o stałej, wysokiej temperaturze do 95 stopni C - okresowo do 100 stopni C
 • odporność chemiczna na różnego rodzaju agresywne związki i substancje zawarte w ściekach, zarówno bytowo-gospodarczych, jak i przemysłowych
 • gładka powierzchnia utrudniająca odkładanie się osadów i powstawaniu zatorów (nie występuje zjawisko sedymentacji i inkrustacji)
 • szczelność połączeń zapewniona fabrycznie zamontowanymi dwuwargowymi uszczelkami z dociskającym pierścieniem
 • niewielki ciężar właściwy rur i kształtek, ułatwiający transport i przyspieszający montaż instalacji
 • wysoka odporność na uderzenia
 • gwarancja trwałości systemu szacowana na okres 50 lat eksploatacji

Przechowywanie i transport

Ze względu na niektóre typy rur i kształtek oraz ich właściwości, transport i składowanie powinny odznaczać się starannością. Nie dopuszcza się rzucania wyrobów na podłoże. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek dostaw samochodowych, który powinien być należycie przeprowadzony za pomocą odpowiedniego sprzętu lub ręcznie. Z uwagi na zmniejszoną udarność, transport i rozładunek prowadzony przy niskich temperaturach (poniżej 0 stopni C), zwiększa ryzyko powstania uszkodzeń. Rury przechowywane oraz dostarczane są w paczkach zabezpieczonych drewnianymi listwami i taśmami opaskowymi. Taki sposób pakowania umożliwia oraz ułatwia transport, rozładunek oraz składowanie. W przypadku składowania rur w paletach, należy pamiętać o przygotowaniu równomiernego podłoża oraz układać palety tak by nie przekraczały wysokości 3 metrów. Składowane materiały należy również zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych.

Montaż

 1. Doglądnąć montowane elementy, czy na ich powierzchni nie występują uszkodzenia lub pęknięcia.
 2. Sprawdzić poprawność zamontowania uszczelki, oraz czy nie występują na niej uszkodzenia.
 3. Oczyszczony, bosy koniec rury należy posmarować środkiem poślizgowym.
 4. Zachowując prostą oś należy wsunąć bosy koniec do kielicha na głębokość umożliwiającą wsunięcie. Niepoprawne ułożenie uszczelki bądź nie zachowanie osiowości może uniemożliwić łatwy i poprawny montaż.
 5. Skracanie rur należy przeprowadzić za pomocą piły o drobnych zębach, prowadząc ją w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Kolejny krok to oczyszczenie odciętej krawędzi z wiórów powstałych przy skracaniu i sfazowanie za pomocą pilnika. Skracanie bosych końców kształtek jest niedopuszczalne.
 6. W celu ułatwienia wykonania połączeń zaleca się stosowanie środka poślizgowego. Nie dopuszcza się natomiast stosowania substancji oleistych i tłuszczy, które wnikając w strukturę materiału z którego jest wykonana uszczelka, zmieniają jej właściwości.

Wymiary rur PCV

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

110

105,6

2,2

6000

5 / 60

110

105,6

2,2

4000

5 / 60

110

105,6

2,2

3000

5 / 60

110

105,6

2,2

2000

5 / 60

110

105,6

2,2

1000

5 / 60

110

105,6

2,2

500

10 / 20

110

105,6

2,2

315

10 / 25

110

105,6

2,2

250

10 / 25

75

71,4

1,8

3000

10

75

71,4

1,8

2000

10

75

71,4

1,8

1000

10

75

71,4

1,8

500

10

75

71,4

1,8

315

10

75

71,4

1,8

250

10

50

46,4

1,8

3000

10

50

46,4

1,8

2000

10

50

46,4

1,8

1000

10

50

46,4

1,8

500

10

50

46,4

1,8

315

30

50

46,4

1,8

250

40

32 biała

28,4

1,8

2000

10

32 biała

28,4

1,8

1000

10

32 biała

28,4

1,8

500

10

32 biała

28,4

1,8

315

10

32 biała

28,4

1,8

250

10

Wymiary rur PP

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

110

104,6

2,7

6000

6

110

104,6

2,7

4000

6

110

104,6

2,7

3000

6

110

104,6

2,7

2000

6

110

104,6

2,7

1000

6

110

104,6

2,7

500

6

110

104,6

2,7

315

6

110

104,6

2,7

250

6

75

71,2

1,9

3000

12

75

71,2

1,9

2000

12

75

71,2

1,9

1000

12

75

71,2

1,9

500

12

75

71,2

1,9

315

12

75

71,2

1,9

250

12

50

46,4

1,8

3000

30

50

46,4

1,8

2000

30

50

46,4

1,8

1000

30

50

46,4

1,8

500

30

50

46,4

1,8

315

30

50

46,4

1,8

250

30

40

36,4

1,8

2000

20

40

36,4

1,8

1000

20

40

36,4

1,8

500

20

40

36,4

1,8

315

20

40

36,4

1,8

250

20

32

28,4

1,8

2000

30

32

28,4

1,8

1000

30

32

28,4

1,8

500

30

32

28,4

1,8

315

30

32

28,4

1,8

250

30

Wymiary kształtek PP

Kolana

Średnica (mm)

Kąt

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

90

20

110

67

20

110

45

20

110

30

20

110

22

20

110

15

20

75

90

50

75

67

50

75

45

50

75

30

50

75

22

50

50

90

100

50

67

100

50

45

100

50

30

100

50

22

100

50

15

100

40

90

100

40

45

100

32

90

100

32

67

100

32

45

100

32

30

100

Trójniki

Średnica (mm)

Kąt

Ilość w opakowaniu (szt.)

110/110

90

10

110/110

67

10

100/110

45

10

110/75

90

10

110/75

67

10

110/50

90

10

110/50

67

10

110/50

45

10

75/75

90

10

75/75

67

10

75/75

45

10

75/50

90

10

75/50

67

10

75/50

45

10

50/50

90

50

50/50

67

50

50/50

45

50

40/40

90

100

40/40

54

100

32/32

90

50

32/32

67

50

32/32

45

50

Czwórniki

Średnica (mm)

Kąt

Ilość w opakowaniu (szt.)

110/110

90

20

110/110

45

10

110/50

90

20

110/50

67

20

110/50

45

20

50/50

90

50

50/50

45

30

Korki

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

60

75

100

50

200

32

50

Złączki

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

10

75

50

50

1000

40

50

32

50

Redukcje

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110/75

30

110/50

30

75/50

50

50/40

200

50/32

100

50/32 kąt 90

100

Wywiewki

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

160

6

110

100

50

100

Czyszczaki

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

10

75

10

50

50

Dołączniki żeliwne

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110/124

20

110/124 z uszczelką

20

50/75

10

50/75 z uszczelką

10

Kompensatory / Króćce

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110 L-250

10

50 L-250

30

Napowietrzacze

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

20

50

20