System kanalizacji przepustowej

Kanalizacja przepustowa

W skład systemu kanalizacji przepustowej wchodzą:

1. Rury przepustowe PP w zakresie średnic od fi 160mm do fi 1000mm o nominalnych sztywnościach:

2. Rury przepustowe PP bez kielicha w zakresie średnic od fi 160mm do 1000mm o nominalnych sztywnościach:

3. Rury przepustowe PE; PP XXL w zakresie średnic od fi 1200mm do fi 2400mm o nominalnych sztywnościach:

4. Kształtki przepustowe PP w zakresie średnic od fi 160mm do fi 1000mm

Przeznaczenie systemu kanalizacji przepustowej

System rur i kształtek kanalizacji przepustowej zewnętrznej produkowany z polipropylenu PP, w kolorze pomarańczowym zewnątrz, a białym w środku, o ściankach strukturalnych przeznaczony jest do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej bezciśnieniowej (transport ścieków sanitarnych, ogólnospławnych i przemysłowych). Rury produkowane są w odcinkach o długościach roboczych 3 lub 6 metrów. System ten można zastosować jako studzienki kanalizacyjne oraz do układania przewodów oraz przepustów pod nasypami. Polipropylen wykorzystuje się szczególnie do stosowania na terenach zanieczyszczonych substancjami chemicznymi np. na wysypiskach śmieci i odpadów przemysłowych, gdzie odcieki z tych odpadów są bardzo agresywne. Główną zaletą systemu przepustowego jest użytkowanie go przez co najmniej okres 100 lat. Kolejna ich zaleta to użycie niewielkiej ilości materiału do produkcji, poprzez z czego uzyskuje się niewielką wagę produktu a mimo wszystko o dużej sztywności odwodowej. Wysoka klasa sztywności pierścieniowej SN8 i SN10 pozwala na stosowanie systemu w warunkach dużych obciążeń takich jak: drogi krajowe, autostrady, a nawet lotniska. Rury zarówno jak i kształtki można w dowolny sposób łączyć z rurami gładko ściennymi dlatego też wykorzystywane są w zastosowaniach indywidualnych. Rury wytwarzane są poprzez wytłaczanie koekstruzyjne polegające na tym, że dwa niezależne układy jednoślimakowe uplastyczniają granulat polipropylenowy o dwóch różnych barwach lecz o podobnych właściwościach, który podawany jest do głowicy formującej równocześnie współosiowo dwie rury. Wewnętrzna część rury jest gładka, natomiast rura zewnętrzna na ściankę formowaną faliście (korugowaną). Obie warstwy rury podczas produkcji są ze sobą łączone na gorąco poprzez docisk tworząc tworząc w miejscach połączenia dwuwarstwową, dobrze zgrzaną ściankę. Dzięki konstrukcji ścianki zewnętrznej wykazują dużą stabilność przy występowaniu miejscowych obciążeń punktowych, ponieważ ścianka zewnętrzna przejmuje poprzez swoje odkształcenia nierówności obciążeń. Wszystkie typy oferowanych wyrobów PP oraz PE przechodzą badania wytrzymałości mechanicznej, szczelności oraz odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Wykonywanie sieci przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem przepustów, układanych w ziemi ze względu na lekkość jest znacznie uproszczona. System przepustowy jest 2-3-krotnie lżejszy od rur gładkościennych z tworzyw sztucznych litych, oraz 10-15-krotnie lżejsze od rur kamionkowych czy też betonowych. System kanalizacji przepustowej odporny jest na maksymalną temperaturę ścieków do +60 stopni C przy stałym przepływie i +95 stopni C; +100 stopni C przy krótkotrwałym przepływie.

Rury przepustowe PP

Rury przepustowe z PP (polipropylenu) z kielichem, ze ścianką karbowaną produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13476-3 o nominalnych sztywnościach obwodowych SN 8 i SN 10. Rury produkowane są w zakresie średnic od fi 160mm do fi 1000mm w kolorze pomarańczowym przy zewnętrznej (karbowanej) ściance i kolorze białym w środku rury. Wyjątkiem są rury od średnic fi 800mm do fi 1000mm, które posiadają zewnętrzny kolor czarny. Ścianka zewnętrzna ma kształt niskiej i szerokiej fali o ciasnych wąskich rowkach, gdzie w ostatnim rowku usytuowana jest uszczelka elastomerowa przeznaczona do łączenia ich ze sobą. Ponadto, dzięki konstrukcji ścianki zewnętrznej, wykazują dużą stabilność przy występowaniu miejscowych obciążeń punktowych, ponieważ ścianka zewnętrzna przejmuje poprzez swoje odkształcenie nierównomierności obciążeń. Każda rura bez względu na długość posiada na jednym końcu kielich a na drugim uszczelkę. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia wytrzymałościowe i względy techniczne. System rur przepustowych przeznaczony jest również do transportu kanalizacji przemysłowej, jako rury osłonowe dla telekomunikacji oraz jako rury drenarskie do odwodnień dróg, składowisk, wysypisk śmieci. Szczególnie zalecane są do kanalizacji przemysłowych i na terenach objętych działaniem szkód górniczych, ze względu na wysoką odporność na uderzenia. Można przyjąć, że odczuwalna kruchość tworzywa występuje dopiero w temperaturze poniżej -20 stopni C. Przy tej temperaturze nie ma przeciwwskazań w ich transporcie czy też układaniu.

Rury przepustowe PP (bez kielicha)

Rury przepustowe z PP (polipropylenu) bez kielicha, ze ścianką karbowaną produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13476-3 o nominalnej sztywności odwodowej SN 8. Rury produkowane są w zakresie średnic od fi 160mm do fi 1000mm w kolorze pomarańczowym przy zewnętrznej (karbowanej) ściance i kolorze białym w środku rury. Wyjątkiem są rury od średnic fi 800mm do fi 1000mm, które posiadają zewnętrzny kolor czarny. Rury dzięki konstrukcji ścianki zewnętrznej, wykazują dużą stabilność przy występowaniu miejscowych obciążeń punktowych, ponieważ ścianka zewnętrzna przejmuje poprzez swoje odkształcenie nierównomierności obciążeń. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia wytrzymałościowe i względy techniczne. Rury bosokońcowe (bez kielicha) podobnie jak rury kielichowe również można ze sobą łączyć, lecz za użyciem złączki dwukielichowej. System rur przepustowych bez kielicha przeznaczony jest również do transportu kanalizacji przemysłowej, jako rury osłonowe dla telekomunikacji oraz jako rury drenarskie do odwodnień dróg, składowisk, wysypisk śmieci. Szczególnie zalecane są do kanalizacji przemysłowych i na terenach objętych działaniem szkód górniczych, ze względu na wysoką odporność na uderzenia. Można przyjąć, że odczuwalna kruchość tworzywa występuje dopiero w temperaturze poniżej -20 stopni C. Przy tej temperaturze nie ma przeciwwskazań w ich transporcie czy też układaniu.

Rury przepustowe PE;PP XXL

Rury przepustowe XXL z PP (polipropylenu) oraz PE (polietylenu), ze ścianką karbowaną produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13476+3+A1 o nominalnych sztywnościach obwodowych SN 2, SN 4, SN 6, SN 8, SN 16. Rury produkowane są w zakresie średnic od fi 1200mm do fi 2400mm w kolorze czarnym przy zewnętrznej (karbowanej) ściance i kolorze białym w środku rury. System XXL przeznaczony jest głównie do budowy studzienek kanalizacyjnych, zbiorników i przepompowni, jednakże wykorzystywany jest również do wykonywania systemów odsączających, rozsączających i odwodnieniowych. Rury przepustowe, podobnie jak przy mniejszych średnicach służą do transportu kanalizacji przemysłowej, jako rury osłonowe. Ponadto - rurociągi w oczyszczalniach ścieków, rurociągach podwodnych (układy syfonowe, kolektory zrzutowe), oraz renowacji metodami bezwykopowymi. Głównymi zaletami systemu jest niewielki ich ciężar w porównaniu do rur o ściankach monolitycznych o podobnych właściwościach statycznych. Sposób montażu jest równie prosty jak przy mniejszych średnicach, ze względu na wmontowaną uszczelkę elastomerową. Odporność na ścieranie jest również istotną cechą wyróżniającą rury PE spośród innych materiałów stosowanych do budowy rurociągów. Spośród rur z systemu XXL o różnorodnych średnicach, produkowane są (pod zamówienie) również kształtki w skład których wchodzą: łuki, redukcje, trójniki, których kąt nachylenia wynosi od 15 stopni C do 90 stopni C wraz z końcówkami i długością odpowiednich segmentów. Według obliczeń oraz badań do zmian zachodzących w warunkach naturalnych, można już prognozować, że okres użytkowania przewodów kanalizacyjnych z polietylenu i polipropylenu ułożonych w ziemi powinien wynosić co najmniej 100 lat.

Kształtki przepustowe PP

Kształtki kanalizacyjne przepustowe z PP ze ścianką karbowaną (perforowaną) produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13476-3, w zakresie średnic od fi 160mm do fi 1000mm, w kolorze pomarańczowym. Szeroka gama oferowanych kształtek umożliwia wykonanie wszelkiego rodzaju połączeń występujących w sieciach kanalizacyjnych. Asortyment obejmuje: kolana jednokielichowe, kolana dwukielichowe, trójniki, trójniki z odejściem do rury gładkiej, nasuwki, redukcje, złączki tradycyjne, do kielicha, do rur gładkich, przejścia szczelne przez studnie betonowe, korki, przyłącza siodłowe, oraz uszczelki. Pod względem swoich właściwości użytkowych oraz możliwości robót ziemnych i prac montażowych związanych z układaniem oraz łączeniem poprzez zastosowanie odpowiednich kształtek w gruncie, stanowi to optymalny system kanalizacji przepustowej pozwalający na stwierdzenie, że przewody kanalizacji sanitarnej, przemysłowej czy ogólnospławnej układane pod ziemią, pod drogami o wysokim stopniu obciążenia lub na innych terenach, będą użytkowane przez okres co najmniej 100 lat, a koszty inwestycji będą optymalne.

Zalety produkowanego systemu:

 • odporność na wysokie temperatury - do +60 stopni C przy stałym przepływie i do +95 stopni C, +100 stopni C przy krótkotrwałym przepływie
 • wysoka odporność na ścieranie – odporność na abrazję
 • odporność chemiczna na działanie wielu substancji chemicznych, odporność na działanie ścieków komunalnych o pochodzeniu bytowo-gospodarczym w zakresie od kwasowości (pH2) do zasad (pH12), wód opadowych i wód gruntowych zanieczyszczonych odpadami organicznymi
 • wysoka odporność na uderzenia - kruchość tworzywa występuje dopiero w temperaturze poniżej -20 stopni C
 • wysoki moduł elastyczności materiału – znacznie wyższy od PE powoduje, że rury mają wysoką sztywność obwodową, zarówno krótko jak i długotrwałą
 • wysoka odporność na starzenie zarówno w warunkach naturalnych, jak i w warunkach przyspieszonych – sztucznych
 • doskonała hydraulika – gładka powierzchnia wewnętrzna ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń.
 • niewielki ciężar w stosunku do rur kamionkowych, betonowych i żeliwnych, ułatwiający transport i przyspieszający montaż instalacji
 • całkowita odporność na korozję – destruktywne oddziaływanie wód gruntowych, w związku z czym system nie wymaga stosowania powłok ochronnych
 • gwarancja trwałości systemu powyżej 100 lat

Przechowywanie i transport

Rury powinny być przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. System rur przepustowych w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone obok siebie na całej powierzchni zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż dopuszczalne wielkości określone w przepisach oraz powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek dostaw samochodowych, który powinien być należycie przeprowadzony za pomocą odpowiedniego sprzętu lub ręcznie. Podczas rozładunku jak i załadunku ręcznego należy zachować odpowiednie przepisy BHP dotyczące min. ciężarów przenoszonych rur przez pracowników. Rozładowanie towaru za pomocą wózka widłowego, odbywać się może jedynie wózkiem wyposażonym w gładkie widły. Dopuszcza się składowanie rur tylko na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzeń. Okres składowania rur zależy od ich produkcji, jednakże nie powinien być dłuższy niż okres 12 miesięcy. Składowane materiały należy również zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych.

Montaż

 1. Przy obniżonych temperaturach otoczenia należy zachować szczególną ostrożność przy montażu rur i kształtek. Minimalna temperatura wynosi -20 stopni C.
 2. Doglądnąć montowane elementy, czy na ich powierzchni nie występują uszkodzenia lub pęknięcia.
 3. Sprawdzić poprawność zamontowania uszczelki, oraz czy nie występują na niej uszkodzenia.
 4. Oczyszczony koniec rury z uszczelką należy wcisnąć w gładki (wewnątrz) kielich innej rury bądź kształtki. System wymiarowy jest opracowany tak, że połączenia z uszczelkami wykazują absolutną szczelność przy nadciśnieniu co najmniej 0,5 bara lub podciśnieniu 0,3 bara.
 5. Inspekcja przewodów ułożonych pod ziemią kontrolowana jest za pomocą kamer telewizji przemysłowej lub kamer wideo, która powinna być przeprowadzona w celu prawidłowości ułożenia przewodów – czy występują równomierne spadki przewodu, czy nie powstają zalegania odpływu.

Wymiary rur przepustowych PP

SN 8

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.) paleta

160

160

6000

35

160

160

3000

35

200

225

6000

15

200

225

3000

15

250

282

6000

12

250

282

3000

12

300

340

6000

9

300

340

3000

9

400

455

6000

3

400

455

3000

3

500

569

6000

2

500

569

3000

2

600

683

6000

2

600

683

3000

2

800

905

6000

2

800

905

3000

2

1000

1135

6000

2

1000

1135

3000

2

SN 10

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.) paleta

160

160

6000

35

160

160

3000

35

200

200

6000

15

200

200

3000

15

250

250

6000

12

250

250

3000

12

300

300

6000

9

300

300

3000

9

400

400

6000

3

400

400

3000

3

500

500

6000

2

500

500

3000

2

600

600

6000

2

600

600

3000

2

800

800

6000

2

800

800

3000

2

1000

1000

6000

2

1000

1000

3000

2

Wymiary rur przepustowych PP

(bez kielicha)

SN 8

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.) paleta

160

160

6000

-

200

225

6000

15

250

282

6000

12

300

340

6000

9

400

455

6000

3

500

569

6000

2

600

683

6000

2

800

905

6000

2

100

1135

6000

2

SN 10

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.) paleta

160

160

6000

-

200

225

6000

15

250

282

6000

12

300

340

6000

9

400

455

6000

3

500

569

6000

2

600

683

6000

2

800

905

6000

2

100

1135

6000

2

Wymiary rur przepustowych XXL

SN 2

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

1600

1766

6000

1800

1966

6000

2000

2170

6000

2200

2372

6000

2400

2652

6000

SN 4

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

1400

1566

6000

1600

1770

6000

1800

2052

6000

2000

2272

6000

2200

2480

6000

2400

2690

6000

SN 6

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

1200

1366

6000

1400

1574

6000

1600

1852

6000

1800

2060

6000

2000

2280

6000

2200

2496

6000

2400

2726

6000

SN 8

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

1200

1370

6000

1400

1654

6000

1600

1860

6000

1800

2080

6000

2000

2292

6000

2200

2508

6000

2400

2726

6000

SN 16

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

1200

1452

6000

1400

1680

6000

1600

1896

6000

1800

2126

6000

2000

2340

6000

2200

2550

6000

Wymiary kształtek przepustowych PP

Kolana jednokielichowe PP

Średnica (mm)

Kąt

1000

90

1000

45

1000

30

1000

15

Kolana dwukielichowe PP

Średnica (mm)

Kąt

Ilość w opakowaniu (szt.)

160

90

70

160

45

80

160

30

80

160

15

100

200

90

48

200

45

64

200

30

64

200

15

64

250

90

27

250

45

32

250

30

32

250

15

32

300

90

24

300

45

27

300

30

27

300

15

27

400

90

8

400

45

8

400

30

8

400

15

8

500

90

4

500

45

4

500

30

4

500

15

4

600

90

2

600

45

3

600

30

3

600

15

3

800

90

-

800

45

-

800

30

-

800

15

-

Trójniki rur korugowanych PP

Średnica (mm)

Kąt

160/160

90

160/160

45

200/160

90

200/160

45

200/200

90

200/200

45

250/160

90

250/160

45

250/200

90

250/200

45

250/250

90

250/250

45

300/160

90

300/160

45

300/200

90

300/200

45

300/250

90

300/250

45

300/300

90

300/300

45

400/160

90

400/160

45

400/200

90

400/200

45

400/250

90

400/250

45

400/300

90

400/300

45

400/400

90

400/400

45

500/160

90

500/160

45

500/200

90

500/200

45

500/250

90

500/250

45

500/300

90

500/300

45

500/400

90

500/400

45

500/500

90

500/500

45

600/160

90

600/160

45

600/200

90

600/200

45

600/250

90

600/250

45

600/300

90

600/300

45

600/400

90

600/400

45

600/500

90

600/500

45

600/600

90

600/600

45

800/200

90

800/200

45

800/250

90

800/250

45

800/300

90

800/300

45

800/400

90

800/400

45

800/500

90

800/500

45

800/600

90

800/600

45

800/800

90

800/800

45

1000/200

90

1000/200

45

1000/250

90

1000/250

45

1000/300

90

1000/300

45

1000/400

90

1000/400

45

1000/500

90

1000/500

45

1000/600

90

1000/600

45

1000/800

90

1000/800

45

1000/1000

90

1000/1000

45

Trójniki rur korugowanych PP

z odejściem do rury gładkiej

Średnica (mm)

Kąt

160/160

90

160/160

45

200/160

90

200/160

45

200/200

90

200/200

45

250/160

90

250/160

45

250/200

90

250/200

45

250/250

90

250/250

45

300/160

90

300/160

45

300/200

90

300/200

45

300/250

90

300/250

45

300/315

90

300/315

45

400/160

90

400/160

45

400/200

90

400/200

45

400/250

90

400/250

45

400/315

90

400/315

45

400/400

90

400/400

45

500/160

90

500/160

45

500/200

90

500/200

45

500/250

90

500/250

45

500/315

90

500/315

45

500/400

90

500/400

45

500/500

90

500/500

45

600/160

90

600/160

45

600/200

90

600/200

45

600/250

90

600/250

45

600/315

90

600/315

45

600/400

90

600/400

45

600/500

90

600/500

45

800/200

90

800/200

45

800/250

90

800/250

45

800/315

90

800/315

45

800/400

90

800/400

45

800/500

90

800/500

45

1000/200

90

1000/200

45

1000/250

90

1000/250

45

1000/315

90

1000/315

45

1000/400

90

1000/400

45

1000/500

90

1000/500

45

Nasuwki korugowane PP

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

160

182

167

150

200

254

220

140

250

317

270

72

300

376

315

45

400

499

427

24

500

615

437

20

600

731

508

12

800

970

657

2

1000

1212

817

2

Złączki korugowane PP

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

160

182

167

150

200

254

220

140

250

317

270

72

300

376

315

45

400

499

427

24

500

615

437

20

600

731

508

12

800

970

657

2

1000

1212

817

2

Złączki

do kielicha

(dostępne wersje PVC lub PP)

Średnica strony karbowanej (mm)

Średnica strony litej (mm)

Długość (mm)

160

160

82

200

200

101

250

250

125

300

300

149

400

400

208

500

500

247

600

630

278

Złączki

do rury gładkiej

(dostępne wersje PVC lub PP)

Średnica strony karbowanej (mm)

Średnica strony litej kielicha (mm)

Długość (mm)

160

160

82

200

200

101

250

250

125

300

300

149

400

400

208

500

500

247

Redukcje rury korugowanej PP

Średnica (mm)

Długość (mm)

200/160

224

250/200

317

300/200

278

300/250

367

400/200

335

400/250

493

400/300

484

500/200

390

500/250

415

500/300

436

500/400

585

600/200

431

600/250

456

600/300

477

600/400

534

600/500

650

800/300

565

800/400

622

800/500

677

800/600

718

1000/300

654

1000/400

711

1000/500

766

1000/600

807

1000/800

895

Redukcje ekscentryczna PP

BK

Średnica (mm)

Długość (mm)

200/160

224

250/200

314

300/200

298

300/250

387

400/200

362

400/250

440

400/300

511

500/300

461

500/400

610

600/300

498

600/400

555

600/500

671

800/400

665

800/500

720

800/600

761

1000/500

808

1000/600

849

1000/800

937

Redukcje ekscentryczna PP

BK / KG

Średnica (mm)

Długość (mm)

200/160

212

250/160

234

250/200

251

300/200

295

300/250

321

400/200

359

400/315

407

500/200

412

500/315

460

600/200

449

600/315

497

600/400

522

Korki rury korugowanej PP

(uniwersalne)

Średnica (mm)

Długość (mm)

160

161

200

197

250

239

300

283

400

372

500

480

600

535

Korki rury korugowanej PP

(zewnętrzne)

Średnica (mm)

Długość (mm)

800

397

1000

486

Korki rury korugowanej PP

(wewnętrzne)

Średnica (mm)

Długość (mm)

800

397

1000

486

Przejście szczelne PP

(przez studnię betonową)

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

160

182

91

200

254

110

250

317

131

300

376

154

400

499

209

500

615

268

600

731

309

800

970

395

1000

1212

480

Przyłącze siodłowe PP

(łączenie mechaniczne)

Wymiar (mm)

250-160

300-160

300-200

400-160

400-200

500-160

500-200

600-160

600-200

800-160

800-200

100-160

1000-200

Siodło 90 stopni C

(łączenie mechaniczne)

Wymiar (mm)

250-200

300-200

400-200

500-200

Frez do otworów

(do przyłącza siodłowego PP)

Wymiar (mm)

160/177

200/214,5

Uszczelki rur korugowanych PP

Średnica (mm)

160

200

250

300

400

500

600

800

1000