System drenarski PVC/PP/PEHD

System drenarski

W skład systemu drenarskiego z wchodzą:

1. Rury drenarskie z PVC w zakresie średnic od fi 50mm do fi 200mm

2. Kształtki drenarskie PP w zakresie średnic of fi 50mm do fi 200mm

3. Drenaż ciężki w zakresie średnic od fi 110mm do fi 1000mm

a) rury drenarskie PE HD SN 8

b) rury drenarskie PP SN 10

c) rury drenarskie PP SN 8

4. Kształtki przepustowe PP w zakresie średnic od fi 160mm do fi 1000mm

Przeznaczenie systemu drenarskiego


System rur i kształtek drenażowych produkowany z polipropylenu (PP), polichlorku winylu (PVC), polietylenu (PE HD), przy drenażu lekkim jest w kolorze żółtym, i przy ciężkim w kolorze czarnym po zewnętrznej stronie i białym w środku. Oby dwa warianty mają ściankę strukturalną (perforowaną), przy czym rury drenarskie w kolorze żółtym mają ściankę falistą, natomiast rury czarne składają się z dwuwarstwowych strukturalnych ściankach z powierzchnią wewnętrzną gładką i powierzchnią zewnętrzną profilowaną. W zależności od wymaganych sztywności obwodowych, zakresów średnic oraz materiału z jakiego wykonane są rury, poszczególne systemy drenarskie mają zastosowanie do budowy odwodnień w budownictwie podziemnym, ogrodowym, krajobrazowym na terenach rolniczych, oraz na terenach piaszczystych w różnych warunkach geologicznych w celu odprowadzenia wody deszczowej, oraz przystosowany drenaż ciężki do odwodnień dróg, autostrad, lotnisk, tuneli, terenów przemysłowych, torowisk, placów magazynowych oraz wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych. Ponadto systemy mogą być stosowane do perkolacji. Stosując system drenarski z PVC najskuteczniej można ochronić części podziemne budynku przez podtapianiem wodą zaskórną oraz gruntową. Zapewniają one komfort przebywania w pomieszczeniach pozbawionych nadmiaru wilgoci oraz eliminuje negatywny wpływ na trwałość konstrukcji budowlanych. System drenarski ciężki doskonale nadaje się do wykonywania drenażu odcieków na składowiskach śmieci, a także drenażu kontrolnego montowanego w warstwie piasku pod geomembraną. Drenaż ten pozwala na wykrycie nieszczelności geomembrany i tym samym uniknięcie zanieczyszczenia wód gruntowych. Oferowany system drenarski przeznaczony jest również do odwadniania łąk i pól uprawnych, ochrony budynków przed wilgocią i naporem wody gruntowej w sąsiedztwie ław fundamentowych, i murów.

Rury drenarskie z PVC

Rury drenarskie z PVC (polichlorku winylu), ze ścianką falistą jednowarstwową produkowane są zgodnie z normą PN-C-89221:1998/Az1, w formach z dziurami, w otulinie oraz bez otworów w zakresie średnic od fi 50mm fi 200mm w kolorze żółtym. Rury drenarskie bez otuliny mogą być stosowane do osuszenia terenów gruboziarnistych i piaszczystych przy zastosowaniu warstwy filtracyjnej. Rury drenarskie w otulinie (z filtrem polipropylenowym) natomiast można stosować w każdym podłożu, oraz przy odwodnieniach podziemnych części budynków i fundamentów, ze względu na oplot filtrowy o grubości około 3mm. Łączenie rur drenarskich odbywa się poprzez zastosowanie typowych kształtek drenarskich.

Kształtki PP

Kształtki ciśnieniowe PP (polipropylen) produkowane są zgodnie z normą ITP AT/18-2014-0025-02, w zakresie średnic od fi 50mm do fi 200mm, w kolorze pomarańczowym, zielonym i czarnym. Asortyment obejmuje: kolana, trójniki, czwórniki, mufy, trójniki siodłowe, redukcje, rewizje, zaślepki. Wszystkie kształtki wytwarzane metodą wtryskową, które zostały tak opracowane, aby ich zastosowanie nie wiązało się z trudnościami w montażu i odbywało się poprzez zacisk dopasowany do zastosowanej końcówki przewodu. Wykonanie z tworzyw najwyższej jakości gwarantuje funkcjonowanie instalacji przez długi czas.

Drenaż ciężki

Rury drenarskie strukturalne z polipropylenu (PP) i polietylenu (PE HD), produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13476-3+A1:2009, w zakresie średnic od fi 110mm do fi 1000mm w kolorze czarnym po zewnętrznej stronie i białym w środku. Rury z systemu drenarskiego są rurami o ściankach profilowanych. Mają one konstrukcję dwuścienną, w której zewnętrzna strona jest karbowana a wewnętrzna gładka. Wyróżniamy cztery kategorie:

 • TP (totally perforated) – W pełni sączące w odcinkach prostych z mufą z całkowitą perforacją wykonaną równomiernie w całym obwodzie. Posiadają co najmniej 4 rzędy szczelin.
 • LP (locally perforated) – Częściowo sącząca w odcinkach prostych z mufą z częściową perforacją. Otwory wykonane są na wierzchołku rury, symetrycznie w stosunku do pionowej osi rury. Posiadają co najmniej 3 rzędy szczelin.
 • MP (multipurpose) – Sącząco-przepływowe w odcinkach prostych z mufą. Otwory wykonane są na jej wierzchołku, symetrycznie do pionowej osi rury. Posiadają co najmniej 2 rzędy szczelin. Dolna część rury służyć może jako kanał transportowy dla przepływu wody.
 • OP (unperforated) – Bez otworów w odcinkach prostych z mufą.

Zastosowanie instalacji drenażu ciężkiego najlepiej podjąć przed rozpoczęciem planowanej budowy, ze względu na ułatwione układanie go na terenie otwartym. Dwuścienna konstrukcja rur zapewnia im dużą lekkość i elastyczność dzięki czemu montaż rur jest prosty i szybki. Drenaż tego systemu można łączyć z bogatą ofertą kształtek przepustowych. Rury łączone są kielichowo co ułatwia instalację i zapewnia funkcjonowanie przez długi czas bez konieczności demontażu.

Kształtki przepustowe PP

Kształtki kanalizacyjne przepustowe z PP ze ścianką karbowaną (perforowaną) produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13476-3, w zakresie średnic od fi 160mm do fi 1000mm, w kolorze pomarańczowym. Szeroka gama oferowanych kształtek umożliwia wykonanie wszelkiego rodzaju połączeń występujących w sieciach kanalizacyjnych. Asortyment obejmuje: kolana jednokielichowe, kolana dwukielichowe, trójniki, trójniki z odejściem do rury gładkiej, nasuwki, redukcje, złączki tradycyjne, do kielicha, do rur gładkich, korki, przyłącza siodłowe, oraz uszczelki. Pod względem swoich właściwości użytkowych oraz możliwości robót ziemnych i prac montażowych związanych z układaniem oraz łączeniem poprzez zastosowanie odpowiednich kształtek w gruncie, stanowi to optymalny system drenażowy pozwalający na stwierdzenie, że przewody układane pod ziemią, pod drogami o wysokim stopniu obciążenia lub na innych terenach, będą użytkowane przez okres co najmniej 100 lat, a koszty inwestycji będą optymalne.

Zalety produkowanych systemów:

 • wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne w niskich temperaturach nawet do - 20 stopni C
 • łatwy dostęp do systemu przewodów drenarskich
 • kompletne wyposażenie
 • wysoka ekonomika
 • odporność na działanie substancji chemicznych
 • nie występuje konieczność demontażu połączeń
 • odporność na korozję
 • bezawaryjny montaż bez użycia specjalistycznego sprzętu
 • duża powierzchnia perforacji
 • wysoka ochrona rur z filtrem z polipropylenu
 • wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

Przechowywanie i transport

Składowanie należycie powinno się odbywać na równym podłożu. Rury w zwojach mogą być przechowywane w pozycji poziomej w jednej warstwie. Rury drenarskie z systemu ciężkiego w odcinkach 6 metrowych są fabrycznie spakowane w wiązki przy pomocy drewnianych ramek, które mogą być składowane warstwowo do wysokości 3m. Paczki napoczęte natomiast mogą być składowane w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokości nie większej niż 1 m, przy czym dolna warstwa powinna spoczywać na drewnianych podkładach, a z boków być zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczaniem. Rozstaw podkładów i podpór powinien wynosić 12m. W jednym pryzmie powinien znajdować się jeden rodzaj rur, natomiast gdy zdarzy się składować o różnych sztywnościach, to rury o większej sztywności powinny leżeć na spodzie. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek oraz załadunek samochodowy, który powinien być należycie przeprowadzony za pomocą odpowiedniego sprzętu lub ręcznie. Przy rozwijaniu rur w zwojach należy zachować szczególną ostrożność, gdyż uwalniany koniec rury odwija się z dość znaczną energią. Podczas rozładunku jak i załadunku ręcznego należy zachować odpowiednie przepisy BHP. Przy większych średnicach oraz ciężkości zaleca się stosowanie dźwigu z zawieszonymi linami miękkimi (nylonowe). Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli przewiduje się dłuższy okres składowania, należy zabezpieczyć towar przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ powietrza.

Montaż

Wszystkie systemy drenarskie mogą być układane pod ziemią zgodnie z warunkami określonymi w projektach technicznych na głębokościach od 0,8m do 8m na podkładzie (lub podsypce) i w otoczeniu prawidłowo zagęszczonych gruntów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z zasadami budowy przewodów kanalizacyjnych, dotyczących szczególnie zasad zagęszczania gruntu w strefie ułożenia przewodów oraz doboru gruntu podatnego na zagęszczania, a w przypadku rur odsączających – gruntu o uziarnieniu dostosowanym do wielkości szczelin sączących lub rodzaju zastosowanej otuliny. Trasy rurociągów drenaży pierścieniowych uzależnione są od obrysów budynku. Montaż należy przeprowadzać, by trasy rur były możliwie proste ze spadkiem do spływu. Ich układanie należy rozpocząć w miejscu najbardziej odległym od przewidzianego odpływu wody.

Wymiary rur drenarskich z PVC

rury drenarskie z otworami

ze złączką

kolor - żółty

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Długość zwoju (mm)

Waga (kg)

50

44

50

0,15

65

58

50

-

80

72

50

0,27

100

91

50

0,38

125

113

50

0,57

160

144

50

1,00

200

-

30

-

rury drenarskie w otulinie

z filtrem PP

ze złączką

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Długość zwoju (mm)

Waga (kg)

50

44

50

0,17

65

58

50

0,30

80

72

50

0,42

100

91

50

0,61

125

113

50

1,04

160

144

50

1,04

200

-

30

-

rury drenarskie

z filtrem z włókna kokosowego

ze złączką

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Długość zwoju (mm)

Waga (kg)

50

44

50

0,31

80

72

50

0,49

100

91

50

0,65

125

113

50

0,91

160

144

50

1,41

rury drenarskie bez otworów

ze złączką

kolor - żółty

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Długość zwoju (mm)

Waga (kg)

50

44

50

0,15

65

58

50

-

80

72

50

0,27

100

91

50

0,38

125

113

50

0,57

160

144

50

1,00

200

-

30

-

Kształtki drenarskie PP

Kolana

90 stopni

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

50

1,8

80

1,9

100

2,0

125

2,8

160

-

Kolana redukcyjne

90 stopni

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

100 / 50

2,0 / 1,8

100 / 80

2,0 / 1,9

Trójniki

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

Kąt

50 / 50

1,8

90

50 / 50

1,8

45

80 / 80

1,9

90

80 / 80

1,9

45

100 / 100

2,0

90

100 / 100

2,0

45

125 / 125

2,8

90

125 / 125

2,8

45

160 / 160

3,2

90

160 / 160

3,2

45

Trójniki redukcyjne

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

Kąt

80 / 50

1,9 / 1,8

90

100 / 50

2,0 / 1,8

90

100 / 80

2,0 / 1,9

90

125 / 80

2,8 / 1,9

90

125 / 100

2,8 / 2,0

90

160 / 80

3,2 / 1,9

90

160 / 100

3,2 / 2,0

90

160 / 125

3,2 / 2,8

90

Czwórniki

90 stopni

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

100 / 100 / 100

2,4

100 / 110 / 80

2,4

100 / 80 / 100 / 80

2,4

Mufy

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

50

1,8

80

1,9

100

2,0

125

2,8

160

3,0

Trójniki siodłowe

(redukcyjne)

90 stopni

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

80 / 50

1,9 / 1,8

100 / 50

2,0 / 1,8

100 / 80

2,0 / 1,9

125 / 50

2,8 / 1,8

125 / 80

2,8 / 1,9

125 / 100

2,8 / 2,0

160 / 50

3,2 / 1,8

160 / 80

3,2 / 1,9

160 / 100

3,2 / 2,0

160 / 125

3,2 / 2,8

Redukcje

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

50 / 80

1,8 / 1,9

50 / 100

1,8 / 2,0

80 / 100

1,9 / 2,0

80 / 110

1,9 / 3,3

100 / 110

2,0 / 3,3

100 / 125

3,3 / 2,8

125 / 100

2,8 / 1,9

125 / 110

2,8 / 3,3

125 / 125

2,8 / 2,8

125 / 160

2,8 / 3,2

160 / 160

3,2 / 3,2

Zakończenia drenarskie z kratką

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

80

1,9

80 / 100

2,1 / 3,3

80 / 110

2,1 / 3,3

100

2,1

100 / 110

2,1 / 3,3

125

2,8

160

3,2

Rewizje

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

100

2,7

Zaślepki

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

50

1,8

80

1,9

100

2,0

125

2,8

160

3,0

Wymiary rur drenarskich PE HD; PP

Rury drenarskie PE HD

SN 8

ze złączką

TP w pełni sącząca

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Wysokość garbów (mm)

Waga (kg)

110

110

95

1,2

0,60

160

160

138

1,2

1,35

200

225

200

2,5

2,10

Rury drenarskie PE HD

SN 8

ze złączką

LP częściowo sącząca

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Wysokość garbów (mm)

Waga (kg)

110

110

95

1,2

0,60

160

160

138

1,2

1,35

200

225

200

2,5

2,10

Rury drenarskie PE HD

SN 8

ze złączką

MP sącząco-przepływowe

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Wysokość garbów (mm)

Waga (kg)

110

110

95

1,2

0,60

160

160

138

1,2

1,35

200

225

200

2,5

2,10

Rury drenarskie PE HD

SN 8

ze złączką i uszczelką

OP bez otworów

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Wysokość garbów (mm)

Waga (kg)

110

110

95

1,2

0,60

160

160

138

1,2

1,35

200

225

200

2,5

2,10

Rury drenarskie PP

SN 8

ze złączką

TP w pełni sącząca

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Waga (kg)

110

110

95

0,60

160

160

138

1,35

200

225

200

2,10

250

283

250

3,18

300

340

300

4,80

400

456

400

8,20

500

567

500

12,80

600

683

600

18,15

800

904

800

31,90

1000

1134

1000

49,10

Rury drenarskie PP z filtrem

SN 8

ze złączką

TP w pełni sącząca

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Wysokość garbów (mm)

Waga (kg)

110

110

95

1,2

0,75

160

160

138

1,2

0,69

200

225

200

2,5

2,63

250

283

250

2,5

3,98

300

340

300

5,0

6,00

400

456

400

5,0

10,25

500

567

500

5,0

16,00

600

683

600

5,0

22,69

800

904

800

5,0

39,88

1000

1134

1000

5,0

61,38

Rury drenarskie PP

SN 8

ze złączką

LP częściowo sącząca

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Wysokość garbów (mm)

Waga (kg)

110

110

95

1,2

0,60

160

160

138

1,2

1,35

200

225

200

2,5

2,10

250

283

250

2,5

3,18

300

340

300

5,0

4,80

400

456

400

5,0

8,20

500

567

500

5,0

12,80

600

683

600

5,0

18,15

800

904

800

5,0

31,90

1000

1134

1000

5,0

49,10

Rury drenarskie PP

SN 8

ze złączką

MP sącząco-przepływowe

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Wysokość garbów (mm)

Waga (kg)

110

110

95

1,2

0,60

160

160

138

1,2

1,35

200

225

200

2,5

2,10

250

283

250

2,5

3,18

300

340

300

5,0

4,80

400

456

400

5,0

8,20

500

567

500

5,0

12,80

600

683

600

5,0

18,15

800

904

800

5,0

31,90

1000

1134

1000

5,0

49,10

Rury drenarskie PP

SN 8

ze złączką i uszczelką

OP bez otworów

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Waga (kg)

110

110

95

0,60

160

160

138

1,35

200

225

200

2,10

250

283

250

3,18

300

340

300

4,80

400

456

400

8,20

500

567

500

12,80

600

683

600

18,15

800

904

800

31,90

1000

1134

1000

49,10

Rury drenarskie PP

SN 10

ze złączką

TP w pełni sącząca

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Waga (kg)

110

110

95

0,75

160

160

138

0,69

200

225

200

2,63

250

283

250

3,98

300

340

300

6,00

400

456

400

10,25

500

567

500

16,00

600

683

600

22,69

800

904

800

39,88

1000

1134

1000

61,38

Rury drenarskie PP

SN 10

ze złączką

LP częściowo sącząca

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Wysokość garbów (mm)

Waga (kg)

110

110

95

1,2

0,75

160

160

138

1,2

0,69

200

225

200

2,5

2,63

250

283

250

2,5

3,98

300

340

300

5,0

6,00

400

456

400

5,0

10,25

500

567

500

5,0

16,00

600

683

600

5,0

22,69

800

904

800

5,0

39,88

1000

1134

1000

5,0

61,38

Rury drenarskie PP

SN 10

ze złączką

MP sącząco-przepływowe

sztangi - 6000mm

Średnica nominalna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Wysokość garbów (mm)

Waga (kg)

110

110

95

1,2

0,75

160

160

138

1,2

0,69

200

225

200

2,5

2,63

250

283

250

2,5

3,98

300

340

300

5,0

6,00

400

456

400

5,0

10,25

500

567

500

5,0

16,00

600

683

600

5,0

22,69

800

904

800

5,0

39,88

1000

1134

1000

5,0

61,38

Wymiary kształtek przepustowych PP

Kolana jednokielichowe PP

Średnica (mm)

Kąt

1000

90

1000

45

1000

30

1000

15

Kolana dwukielichowe PP

Średnica (mm)

Kąt

Ilość w opakowaniu (szt.)

160

90

70

160

45

80

160

30

80

160

15

100

200

90

48

200

45

64

200

30

64

200

15

64

250

90

27

250

45

32

250

30

32

250

15

32

300

90

24

300

45

27

300

30

27

300

15

27

400

90

8

400

45

8

400

30

8

400

15

8

500

90

4

500

45

4

500

30

4

500

15

4

600

90

2

600

45

3

600

30

3

600

15

3

800

90

-

800

45

-

800

30

-

800

15

-

Trójniki rur korugowanych PP

Średnica (mm)

Kąt

160/160

90

160/160

45

200/160

90

200/160

45

200/200

90

200/200

45

250/160

90

250/160

45

250/200

90

250/200

45

250/250

90

250/250

45

300/160

90

300/160

45

300/200

90

300/200

45

300/250

90

300/250

45

300/300

90

300/300

45

400/160

90

400/160

45

400/200

90

400/200

45

400/250

90

400/250

45

400/300

90

400/300

45

400/400

90

400/400

45

500/160

90

500/160

45

500/200

90

500/200

45

500/250

90

500/250

45

500/300

90

500/300

45

500/400

90

500/400

45

500/500

90

500/500

45

600/160

90

600/160

45

600/200

90

600/200

45

600/250

90

600/250

45

600/300

90

600/300

45

600/400

90

600/400

45

600/500

90

600/500

45

600/600

90

600/600

45

800/200

90

800/200

45

800/250

90

800/250

45

800/300

90

800/300

45

800/400

90

800/400

45

800/500

90

800/500

45

800/600

90

800/600

45

800/800

90

800/800

45

1000/200

90

1000/200

45

1000/250

90

1000/250

45

1000/300

90

1000/300

45

1000/400

90

1000/400

45

1000/500

90

1000/500

45

1000/600

90

1000/600

45

1000/800

90

1000/800

45

1000/1000

90

1000/1000

45

Trójniki rur korugowanych PP

z odejściem do rury gładkiej

Średnica (mm)

Kąt

160/160

90

160/160

45

200/160

90

200/160

45

200/200

90

200/200

45

250/160

90

250/160

45

250/200

90

250/200

45

250/250

90

250/250

45

300/160

90

300/160

45

300/200

90

300/200

45

300/250

90

300/250

45

300/315

90

300/315

45

400/160

90

400/160

45

400/200

90

400/200

45

400/250

90

400/250

45

400/315

90

400/315

45

400/400

90

400/400

45

500/160

90

500/160

45

500/200

90

500/200

45

500/250

90

500/250

45

500/315

90

500/315

45

500/400

90

500/400

45

500/500

90

500/500

45

600/160

90

600/160

45

600/200

90

600/200

45

600/250

90

600/250

45

600/315

90

600/315

45

600/400

90

600/400

45

600/500

90

600/500

45

800/200

90

800/200

45

800/250

90

800/250

45

800/315

90

800/315

45

800/400

90

800/400

45

800/500

90

800/500

45

1000/200

90

1000/200

45

1000/250

90

1000/250

45

1000/315

90

1000/315

45

1000/400

90

1000/400

45

1000/500

90

1000/500

45

Nasuwki korugowane PP

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

160

182

167

150

200

254

220

140

250

317

270

72

300

376

315

45

400

499

427

24

500

615

437

20

600

731

508

12

800

970

657

2

1000

1212

817

2

Złączki korugowane PP

Średnica wewnętrzna (mm)

Średnica zewnętrzna (mm) garby

Długość (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

160

182

167

150

200

254

220

140

250

317

270

72

300

376

315

45

400

499

427

24

500

615

437

20

600

731

508

12

800

970

657

2

1000

1212

817

2

Złączki

do kielicha

(dostępne wersje PVC lub PP)

Średnica strony karbowanej (mm)

Średnica strony litej (mm)

Długość (mm)

160

160

82

200

200

101

250

250

125

300

300

149

400

400

208

500

500

247

600

630

278

Złączki

do rury gładkiej

(dostępne wersje PVC lub PP)

Średnica strony karbowanej (mm)

Średnica strony litej kielicha (mm)

Długość (mm)

160

160

82

200

200

101

250

250

125

300

300

149

400

400

208

500

500

247

Redukcje rury korugowanej PP

Średnica (mm)

Długość (mm)

200/160

224

250/200

317

300/200

278

300/250

367

400/200

335

400/250

493

400/300

484

500/200

390

500/250

415

500/300

436

500/400

585

600/200

431

600/250

456

600/300

477

600/400

534

600/500

650

800/300

565

800/400

622

800/500

677

800/600

718

1000/300

654

1000/400

711

1000/500

766

1000/600

807

1000/800

895

Redukcje ekscentryczna PP

BK

Średnica (mm)

Długość (mm)

200/160

224

250/200

314

300/200

298

300/250

387

400/200

362

400/250

440

400/300

511

500/300

461

500/400

610

600/300

498

600/400

555

600/500

671

800/400

665

800/500

720

800/600

761

1000/500

808

1000/600

849

1000/800

937

Redukcje ekscentryczna PP

BK / KG

Średnica (mm)

Długość (mm)

200/160

212

250/160

234

250/200

251

300/200

295

300/250

321

400/200

359

400/315

407

500/200

412

500/315

460

600/200

449

600/315

497

600/400

522

Korki rury korugowanej PP

(uniwersalne)

Średnica (mm)

Długość (mm)

160

161

200

197

250

239

300

283

400

372

500

480

600

535

Korki rury korugowanej PP

(zewnętrzne)

Średnica (mm)

Długość (mm)

800

397

1000

486

Korki rury korugowanej PP

(wewnętrzne)

Średnica (mm)

Długość (mm)

800

397

1000

486

Przyłącze siodłowe PP

(łączenie mechaniczne)

Wymiar (mm)

250-160

300-160

300-200

400-160

400-200

500-160

500-200

600-160

600-200

800-160

800-200

100-160

1000-200

Uszczelki rur korugowanych PP

Średnica (mm)

160

200

250

300

400

500

600

800

1000