System ciśnieniowy PP-R

System rur i kształtek PP-R

W skład systemu ciśnieniowego z PP-R wchodzą:

1. Rury ciśnieniowe (zgrzewane) PP-R w zakresie średnic od fi 16mm do fi 110mm

2. Rury ciśnieniowe STABI z włóknem szklanym PP-R w zakresie średnic od fi 20mm do fi 110mm

3. Rury ciśnieniowe STABI z aluminium PP-R w zakresie średnic od fi 20mm do fi 110mm

4. Kształtki zgrzewane PP-R

5. Narzędzia

Przeznaczenie systemu ciśnieniowego (zgrzewanego) PP-R

System rur i kształtek ciśnieniowych PP-R produkowany z polipropylenu, przeznaczony jest do przesyłu ciepłej oraz zimnej wody użytkowej, do przyłącza armatury (piony – instalacje na piętrze), przesyłu wód lodowych oraz instalacji grzewczych i technologicznych. Ponadto system instalacyjny z PP-R charakteryzuje się wysoką jakością materiału i posiada również możliwość zastosowania w instalacjach sprężonego powietrza, instalacjach w rolnictwie i ogrodnictwie ( systemy nawadniania i ogrzewania gruntu), instalacjach klimatyzacyjnych oraz w instalacjach basenowych. Rury produkowane są w sztangach 4 metrowych od średnic fi 16mm do fi 110mm o nominalnych ciśnieniach PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 w zależności od rodzaju, w kolorze jasnym popielaty. W ofercie znajdują się rury stabilizowane z włóknem szklanym, oraz stabilizowane z aluminium, które przeznaczone są docelowo do przesyłu wody ciepłej, oraz rury lite przeznaczone do przesyłu wody zimnej bądź sprężonego powietrza. Szeroka gama asortymentowa kształtek pozwala uzyskać zamierzone efekty, również z możliwością użycia innego systemu np. mosiężnego, cynkowego itp. Użycie systemu PP-R to idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują niezawodnych rozwiązań, będących gwarancją długoletniej bezawaryjności oraz długą żywotnością połączeń. Surowce użyte do produkcji zapewniają również najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny.

Rury ciśnieniowe PP-R

Rury ciśnieniowe z PP-R (polipropylenu), ze ścianką litą są produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 15874, w klasach ciśnienia PN 10, PN 16, PN 20, w zakresie średnic od fi 16mm do fi 110mm w kolorze jasnym popielaty. Rury jednorodne PP-R PN 10 przystosowane są do przepływu wody zimnej o temperaturze roboczej do 20 stopni C i ciśnieniu 10 bar. Rury o 16 barach przeznaczone są do instalacji wody zimnej o temperaturze roboczej do 20 stopni C i ciśnieniu 10 bar oraz do instalacji wody ciepłej o temperaturze roboczej do 60 stopni C i ciśnieniu 6 bar. W klasie sztywności SDR 6 rury o ciśnieniu PN 20 przeznaczone są do instalacji wody zimnej i ciepłej o temperaturze roboczej do 60 stopni C i ciśnieniu 10 bar oraz do instalacji centralnego ogrzewania o temperaturze roboczej 80 stopni C i ciśnieniu 6 bar. Wszystkie typy oferowanych rur z PP-R są bardzo gładkie w porównaniu do rur stalowych, a ich współczynnik chropowatości wynosi ok. 0,007mm. Montaż rur odbywa się za pomocą zgrzewarki z odpowiednimi elektrodami grzewczymi najczęściej w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Wyroby produkowane są z surowców o bardzo wysokiej jakości i dzięki dobrej odporności chemicznej są stosowane również w instalacjach klimatyzacyjnych, przesyłach sprężonego powietrza bądź chemikaliów. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia termiczne i względy techniczne.

Rury ciśnieniowe STABI z włóknem szklanym PP-R

Rury ciśnieniowe z PP-R GF (polipropylenu), z włóknem szklanym w ściance produkowane są zgodnie z normą PN-EN ISO 15874, w klasie ciśnienia, PN 20, w zakresie średnic od fi 20mm do fi 110mm w kolorze jasnym popielaty. Rury stabilizowane włóknem szklanym przystosowane są do przesyłu wody zimnej i ciepłej oraz do centralnego ogrzewania niskotemperaturowego o temperaturze roboczej do 80 stopni C i ciśnieniu 6 bar. Wszystkie typy oferowanych rur z PP-R są bardzo gładkie w porównaniu do rur stalowych, a ich współczynnik chropowatości wynosi ok. 0,007mm. Montaż rur odbywa się za pomocą zgrzewarki z odpowiednimi elektrodami grzewczymi najczęściej w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Wyroby produkowane są z surowców o bardzo wysokiej jakości i dzięki dobrej odporności chemicznej są stosowane również w instalacjach klimatyzacyjnych, przesyłach sprężonego powietrza bądź chemikaliów. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia termiczne i względy techniczne.

Rury ciśnieniowe STABI aluminium PP-R

Rury ciśnieniowe z PP-R AL (polipropylenu), z aluminium produkowane są zgodnie z normą PN-EN ISO 15874, w klasie ciśnienia PN 25, w zakresie średnic od fi 20mm do fi 110mm w kolorze jasnym popielaty. Rury stabilizowane z aluminium przystosowane są do przesyłu wody zimnej i ciepłej oraz do centralnego ogrzewania. Dzięki wkładce aluminiowej rury PP-R AL są wzmocnione oraz ograniczają wydłużalność termiczną. Montaż rur odbywa się za pomocą zgrzewarki z odpowiednimi elektrodami grzewczymi najczęściej w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Wyroby produkowane są z surowców o bardzo wysokiej jakości i dzięki dobrej odporności chemicznej są stosowane również w instalacjach wody ciepłej w stropach, wody grzewczej i chłodniczej w ogrzewaniu ciepłowodowym, oraz tam gdzie ma znaczenie niska rozszerzalność temperatury i wysoka sztywność rur.

Kształtki ciśnieniowe PP-R

Kształtki ciśnieniowe z PP-R (polipropylenu) produkowane są zgodnie z normą PN-EN ISO 15874, w zakresie średnic od fi 16mm do fi 110mm w kolorze jasnym popielaty. Występują dwa rodzaje kształtek:

 • kształtki w całości wykonane z PP-R ze ścianką litą w skład których wchodzą: kolana, kolana nyplowe, trójniki, trójniki redukcyjne, mufy, mufy redukcyjne, mijanki, uchwyty, zaślepki oraz zaliczane do kategorii korki montażowe w kolorze czerwonym i niebieskim.
 • Kształtki PP-R z zatopionymi wtopkami mosiężnymi w skład których wchodzą: kolana gw, kolana gz, kolana gw wieszak, kolana gz wieszak, mufu gz, mufy gw, trójniki gw, trójniki gz, śrubunki gw, śrubunki gz, półśrubunki, dwuzłączki, komplety naścienne oraz zawory kulowe.

Montaż kształtek odbywa się za pomocą zgrzewarki z odpowiednimi elektrodami grzewczymi najczęściej w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Wyroby produkowane są z surowców o bardzo wysokiej jakości i dzięki dobrej odporności chemicznej są stosowane również w instalacjach klimatyzacyjnych, przesyłach sprężonego powietrza bądź chemikaliów.

Zalety produkowanego systemu:

 • bardzo dobra odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie
 • wysoka odporność na korozję materiałową
 • trwałość instalacji powyżej 50 lat
 • brak zjawiska zarastania rurociągów kamieniem kotłowym
 • bardzo prosty i szybki montaż poprzez zgrzewanie oraz złączki gwintowane
 • wysoka higieniczność produktów – objętość mikrobiologiczna i fizjologiczna
 • niskie współczynniki oporu – wysoka gładkość powierzchni
 • bardzo dobra odporność mechaniczna i chemiczna
 • mała przewodność cieplna – w odniesieniu do rur stalowych
 • gładkość przepływu – współczynnik chropowatości wynosi 0,007mm
 • bardzo dobry izolator elektryczny – brak prądów błądzących
 • najlepsza gwarancja szczelności połączeń
 • niski ciężar właściwy
 • wysoka odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie
 • możliwość łączenia z instalacjami z różnych materiałów
 • doskonałe tłumienie drgań i hałasów przepływu – cicha praca instalacji
 • bardzo korzystne właściwości termoizolacyjne
 • odporność na uderzenia hydrauliczne
 • szeroka oferta rur i kształtek
 • wysoka jakość wyrobów
 • najniższa cena wśród materiałów do budowy instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania

Przechowywanie i transport

Ze względu na wszystkie typy oferowanych rur oraz kształtek, składowanie powinno się odznaczać starannością. Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu, aby uniknąć ich wyginania. Dopuszcza się magazynowanie na otwartych placach na równym podłożu bądź bardziej wskazane na hali. Składowane materiały należy również zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych (minimalna odległość od źródła ciepła – 1,0m) oraz opadami atmosferycznymi. Składować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m. Podczas okresu zimowo jesiennego należy składować materiały w pomieszczeniu ogrzewanym, ze względu na to, że polipropylen staje się kruchy. Transport rur powinien odbywać się w ułożeniu poziomym, podobnie jak ich składowanie. Kształtki należy przewozić w opakowaniach zbiorczych, które chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi. Załadunek oraz rozładunek winno się przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP, oraz chronić dostarczany towar przed wszelkimi uszkodzeniami. Materiały nie mogą być rzucane ani przeciągane po podłożu, należycie muszą być przenoszone. Transport rur powinien się odbywać się za pomocą transportu dostosowanego do długości rur.

Montaż

Instalacje sanitarne z polipropylenu możemy montować na ścianach budynku, w bruzdach ściennych, w kanałach (szybach) instalacyjnych oraz w przestrzeniach nad stropowych lub podłogowych. Rodzaje stosowanych połączeń to zgrzewanie – czyli kielichowe przy użyciu kształtek kielichowych i gwintowane, czyli za pomocą kształtek z gwintem wykonanym w tworzywie oraz z wtopionym gwintem metalowym.

 1. Do zgrzewania rur oraz kształtek powinny być używane tylko oryginalne przyrządy przeznaczone do tego celu. Cięcie powinno odbywać się prostopadle do osi rury za pomocą nożyc lub przecinaka rolkowego.
 2. Jeżeli instalacje wykonujemy za pomocą rur z aluminium, zaleca się zdzieranie foli (warstwę aluminium), przy pomocy specjalnego zdzieraka.
 3. Zgrzewanie powinno odbywać się za pomocą zgrzewarki oraz odpowiadających średnicami elektrod grzewczych. Czas wykonania połączenia (zgrzewania) zależne jest od średnic instalacji. Im większe średnice tym większy czas zgrzewania np. fi 20mm zgrzewamy 5 sek. a fi 75mm potrzebujemy 30 sek. by instalacja była poprawnie wykonana.
 4. Następnie po zgrzaniu rury i kształtki w odpowiednim czasie, należy dokonać wyjęcia elementów zgrzewanych ze zgrzewarki, a następnie połączyć jak najszybciej (nie zaleca się obracać rury w kształtce).
 5. Mocowanie przewodów poziomych odbywać się musi za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Odstępy pomiędzy nimi powinny być tak dobrane, aby była zapewniona kompensacja przewodów. Odległości podpór zależne są od temperatury czynnika oraz średnicy zewnętrznej przewodu.
 6. Zasady mocowania przewodów pionowych są zbliżone do zaleceń odnośnie przewodów poziomych. W rozgałęzieniach instalacji na poszczególne kondygnacje należy stosować ramię kompensacyjne. Umiejscowienie podpór stałych jest wymagane przy odgałęzieniu od pionu instalacyjnego na każdej kondygnacji oraz przy punktach czerpalnych. W skład typów kompensacji wchodzą: złamanie trasy, wbudowanie kompensatora U-kształtkowego, pętla kompensacyjna.
 7. Przewody wykonane z polipropylenu charakteryzują się lepszymi właściwościami izolacyjnymi w stosunku do tradycyjnych materiałów instalacyjnych (np. stal, miedź). Pomimo tego powinno się izolować za pomocą otulin ze względu na skraplanie pary wodnej i podwyższenie temperatury przesyłanej wody, oraz ze względu na obniżenie temperatury. Należy zwracać uwagę, by izolacja nie ograniczała kompensacji przewodów na załamaniach trasy.

Instalacja wody ciepłej musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem temperatury. Instalacja zimnej wody nie może pracować w ujemnych temperaturach, ponieważ może to spowodować poważne jej uszkodzenia.

Parametry zgrzewania rur ciśnieniowych z systemu PP-R

Średnica (mm)

Głębokość zgrzewania (mm)

Czas nagrzewania (sek.)

Czas łączenia (sek.)

Czas chłodzenia (min.)

16

13

5

4

2

20

14

5

4

2

25

15

7

4

2

32

16

8

6

4

40

18

12

6

4

50

20

18

6

4

63

24

24

8

6

75

26

30

10

8

90

29

40

10

8

110

32,5

50

10

8

Wymiary rur ciśnieniowych PP-R

PN 10 SDR 11

sztangi - 4000mm

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Masa 1mb (kg)

Ilość w opakowaniu (mb)

20

16,2

1,9

0,10

200

25

20,4

2,3

0,16

100

32

26,2

2,9

0,26

60

40

32,6

3,7

0,41

40

50

40,8

4,6

0,63

40

63

51,4

5,8

1,01

20

75

61,4

6,8

1,41

8

90

73,6

8,2

2,03

8

PN 16 SDR 7,4

sztangi - 4000mm

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Masa 1mb (kg)

Ilość w opakowaniu (mb)

20

14,4

2,8

0,14

200

25

18,0

3,5

0,23

100

32

23,2

4,4

0,37

60

40

29,0

5,5

0,57

40

50

36,2

6,9

0,89

20

63

45,8

8,6

1,41

20

75

54,4

10,3

2,01

12

90

65,4

12,3

2,87

8

PN 20 SDR 6

sztangi - 4000mm

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Masa 1mb (kg)

Ilość w opakowaniu (mb)

16

10,6

2,7

0,11

200

20

13,2

3,4

0,17

200

25

16,6

4,2

0,26

100

32

21,2

5,4

0,43

60

40

26,6

6,7

0,67

40

50

33,4

8,3

1,05

20

63

42,0

10,5

1,65

12

75

50,0

12,5

2,34

12

90

60,0

15,0

3,36

8

110

73,4

18,3

-

4

Wymiary rur ciśnieniowych

STABI GLASS PP-R/GF

PN 20 SDR 7,4

sztangi - 4000mm

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Ilość w opakowaniu (mb)

20

14,4

2,8

200

25

18,0

3,5

100

32

23,2

4,4

60

40

29,0

5,5

40

50

36,2

6,9

20

63

45,8

8,6

12

75

54,4

10,3

12

90

65,4

12,3

8

110

79,8

15,1

4

Wymiary rur ciśnieniowych

z aluminium PP-R

PN 25

sztangi - 4000mm

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Ilość w opakowaniu (mb)

16

10,6

2,7

100

20

13,0

3,5

100

25

16,6

4,2

100

32

21,2

5,4

40

40

26,6

6,7

40

50

33,2

8,4

20

63

42,0

10,5

20

75

50,0

12,5

12

90

60,0

15,0

8

Wymiary kształtek ciśnieniowych PP-R

Kolana

90 stopni

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16

50 / 1000

20

10 / 300

25

10 / 200

32

10 / 100

40

5 / 50

50

5 / 20

63

10

75

10

90

6

110

2 / 7

Kolana

45 stopni

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16

50 / 1000

20

10 / 300

25

10 / 170

32

10 / 100

40

5 / 50

50

5 / 20

63

10

75

10

90

6

110

1

Kolana nyplowe

90 stopni

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16

50 / 1000

20

10 / 300

25

10 / 200

32

10 / 100

40

10 / 50

Kolana nyplowe

45 stopni

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16

50 / 1000

20

10 / 300

25

10 / 200

32

10 / 100

Kolana GW

(gwint wewnętrzny)

90 stopni

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16 x 1/2

10 / 250

20 x 1/2

10 / 100

20 x 3,4

10 / 100

25 x 1/2

10 / 100

25 x 3/4

10 / 100

32 x 3/4

10 / 100

32 x 1

10 / 70

Kolana GZ

(gwint zewnętrzny)

90 stopni

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16 x 1/2

10 / 250

20 x 1/2

10 / 100

20 x 3,4

10 / 100

25 x 1/2

10 / 100

25 x 3/4

10 / 100

32 x 3/4

10 / 100

32 x 1

10 / 70

32 x 1 K

-

Kolana GW wieszak

(gwint wewnętrzny)

90 stopni

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16 x 1/2

10 / 250

20 x 1/2

10 / 100

25 x 1/2

10 / 70

25 x 3/4

10 / 70

Kolana GZ wieszak

(gwint zewnętrzny)

90 stopni

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16 x 1/2

10 / 250

20 x 1/2

10 / 70

25 x 1/2

10 / 70

25 x 3/4

10 / 70

Mufy

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16

50 / 1000

20

10 / 300

25

10 / 200

32

10 / 150

40

5 / 70

50

5 / 50

63

30

75

15

90

12

110

1

Mufy redukcyjne

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

20 / 16

50 / 1000

25 / 16

50 / 800

25 / 20

10 / 200

32 / 20

10 / 150

32 / 25

10 / 150

40 / 16

10 / 300

40 / 20

5 / 70

40 / 25

5 / 70

40 / 32

5 / 70

50 / 32

5 / 50

50 / 40

5 / 50

63 / 40

5 / 50

63 / 50

40

75 / 40

30

75 / 50

30

75 / 63

30

90 / 50

18

90 / 63

18

90 / 75

15

110 / 50

1

110 / 63

1

110 / 75

1

110 / 90

1

Mufy GW

(gwint wewnętrzny)

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16 x 1/2

10 / 300

16 x 3/4

10 / 200

20 x 1/2

10 / 100

20 x 3/4

10 / 100

25 x 1/2

10 / 100

25 x 3/4

10 / 100

25 x 1

10 / 200

32 x 3/4

100

32 x 1

5 / 70

40 x 1,1/4

5 / 35

50 x 1,1/2

5 / 30

63 x 2

15

75 x 2

-

75 x 2,1/2

10

90 x 3

9

110 x 4

2 / 10

Mufy GZ

(gwint zewnętrzny)

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16 x 1/2

10 / 300

16 x 3/4

10 / 200

20 x 1/2

10 / 100

20 x 3/4

10 / 100

25 x 1/2

10 / 100

25 x 3/4

10 / 100

25 x 1

10 / 200

32 x 3/4

100

32 x 1

5 / 70

40 x 1,1/4

5 / 35

50 x 1,1/2

5 / 30

63 x 2

15

75 x 2

-

75 x 2,1/2

10

90 x 3

9

110 x 4

2 / 10

Trójniki

90 stopni

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16

50 / 700

20

10 / 200

25

10 / 100

32

10 / 50

40

5 / 30

50

5 / 20

63

10

75

9

90

4

110

1

Trójniki redukcyjne

90 stopni

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

20 / 16

20 / 400

25 / 16

10 / 300

25 / 20

10 / 100

32 / 20

10 / 50

32 / 25

10 / 50

40 / 16

10 / 100

40 / 20

5 / 30

40 / 25

5 / 30

40 / 32

5 / 30

50 / 20

5 / 20

50 / 25

5 / 20

50 / 32

5 / 20

50 / 40

5 / 20

63 / 25

10

63 / 32

10

63 / 40

10

63 / 50

10

75 / 40

9

75 / 50

9

75 / 63

9

90 / 50

4

90 / 63

4

90 / 75

4

110 / 50

1

110 / 63

1

110 / 75

1

110 / 90

1

Trójniki GW

(gwint wewnętrzny)

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16 x 1/2

10 / 250

20 x 1/2

10 / 100

20 x 3/4

10 / 70

25 x 1/2

10 / 70

25 x 3/4

10 / 70

32 x 3/4

10 / 70

Trójniki GZ

(gwint zewnętrzny)

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16 x 1/2

10 / 250

20 x 1/2

10 / 100

20 x 3/4

10 / 70

25 x 1/2

10 / 70

25 x 3/4

10 / 70

32 x 3/4

10 / 70

Śrubunek GW

(gwint wewnętrzny)

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

20 x 1/2

10 / 100

20 x 3/4

10 / 100

25 x 3/4

10

25 x 1

10

32 x 1

10 / 70

Śrubunek GZ

(gwint zewnętrzny)

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

20 x 1/2

10 / 100

20 x 3/4

10 / 100

25 x 3/4

10

25 x 1

10

32 x 1

10 / 70

Półśrubunek GW

(gwint wewnętrzny)

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

25 x 3/4

10 / 100

25 x 1

10 / 100

Dwuzłączka

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

20

10

25

10

Mijanki

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16

250

20

5 / 70

25

5 / 50

32

5 / 30

40

20

Kompensacja

Średnica (mm)

20

25

32

40

Uchwyty

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16

50 / 1000

20

50 / 1000

25

50 / 800

32

25 / 500

40

20 / 200

50

10 / 170

63

10 / 100

Zaślepki

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

16

50 / 1500

20

10 / 200

25

10 / 150

32

10 / 150

40

5 / 100

50

70

63

30

75

20

90

15

110

-

Zawory kulowe

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

20

5 / 50

25

5 / 50

32

5 / 40

40

2 / 20

50

2 / 10

63

8

Zawory kulowe

podtynkowe

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

20

5 / 30

25

5 / 30

Zawory grzybkowe

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

20

10 / 50

25

5 / 35

32

5 / 30

Filtr skośny

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

20

10 / 90

Komplet naścienny

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

20 x 1/2

10 / 90

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

Płytka montażowa

10 / 200

Korki montażowe

Średnica (mm) / kolor

Ilość w opakowaniu (paczka / karton)

20 (czerwony)

200

20 (niebieski)

200

Narzędzia

Zgrzewarka

1400 W

Nożyce

Średnica cięcia (mm)

16 - 40

Elektrody grzewcze

Średnica (mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

Śruba mocująca elektrody