System ciśnieniowy PVC

System ciśnieniowy PVC

W skład systemu ciśnieniowego z PVC-u wchodzą:


1. Rury ciśnieniowe w zakresie średnic od fi 90mm do fi 500mm

2. Kształtki ciśnieniowe w zakresie średnic od fi 90mm do fi 500mm

Przeznaczenie systemu ciśnieniowego PVC

System rur i kształtek ciśnieniowych z PVC-u produkowany z polichlorku winylu, przeznaczony jest m.in. do budowy podziemnych sieci wodociągowych, przesyłania wody nad ziemią, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, oraz do ciśnieniowego odwadniania. Rury i kształtki z systemu ciśnieniowego mają również zastosowanie do budowy systemów podciśnieniowych przesyłających uzdatnioną wodę pitną, wodę surową, wodę do irygacji, wodę przemysłową, ścieki socjalno-bytowe, deszczówkę oraz inne substancje nieoddziaływające destruktywnie na PVC oraz gumę (uszczelkę). Rury produkowane są w sztangach 3mb i 6mb od średnic fi 90mm do fi 500mm o nominalnych ciśnieniach PN 6, PN 10, PN 12,5 w kolorze czarnym z gładką powierzchnią po zewnętrznej i wewnętrznej stronie. Rury z systemu ciśnieniowego PCV w procesie wytłaczania, mają litą jednorodną konstrukcję w całym swym przekroju. Podczas procesu produkcji na końcu rury zostaje uformowany kielich z rowkiem do wstawienia uszczelki elastomerowej. System ciśnieniowy wraz z uszczelkami jest odporny na maksymalną trwałą temperaturę ścieków powyżej + 40 stopni C, + 60 stopni C, w zależności od średnicy, grubości ścianek oraz sposobu ich ułożenia. Gwarantem najwyższej jakości systemu jest wysokiej klasy surowiec (polichlorek winylu PVC) oraz najnowocześniejsza technologia wytwarzania i stała kontrola jakości wyrobów.

Rury ciśnieniowe PVC

Rury ciśnieniowe z PVC-u (polichlorku winylu), ze ścianką litą są produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 1452-2, w klasach ciśnienia PN 6, PN 10, PN 12,5, w zakresie średnic od fi fi 90mm do fi 500mm w długościach 3mb i 6mb. W ofercie występują również rury w wersji z wydłużonym kielichem, które mogą być stosowane na terenach szkód górniczych. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia wytrzymałościowe i względy techniczne.

Kształtki ciśnieniowe PVC

Kształtki ciśnieniowe z PVC-u produkowane są zgodnie z normą PN-EN ISO 1452-2, w zakresie średnic od fi fi 90mm w kolorze czarnym. Asortyment obejmuje: łuki ciśnieniowe, nasuwki, złączki dwukielichowe. Kształtki ciśnieniowe standardowo produkowane są na ciśnienie robocze 1MPa. Wymiary kielichów kształtek są kompatybilne z bosymi końcami innych elementów z tego systemu.

Zalety produkowanego systemu:

 • okres żywotności minimum 50 lat – materiał PVC odporny jest na korozję, długotrwałe działanie kwasów, zasad, olejów, piasku i zakwaszonej gleby.
 • odporność na korozję wewnętrzną i zewnętrzna, nie wymagają dodatkowych powłok ochronnych
 • odporność na korozję elektrolityczną wywołaną działaniem prądów błądzących
 • niski ciężar, około 5-7 razy mniejszy od ciężaru stali i żeliwa, dzięki czemu montaż może się odbywać za pomocą dwóch pracowników, montaż obędzie się bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego, co daje oszczędność kosztów i transportu
 • łatwy i szybki montaż bez użycia specjalistycznego sprzętu – kielichowe zakończenie pozwala na ich szybkie łączenie
 • odporność na zarastanie osadami - nie dochodzi do zmniejszenia przekroju wewnętrznego rury
 • Wysoka szczelność połączeń kielichowych z uszczelkami gumowymi, które pokryte są środkiem poślizgowym na bazie silikonu ułatwiającym instalację.
 • Nie występuje konieczność demontażu połączeń
 • wysoka odporność na uderzenia
 • odporność na działanie substancji chemicznych
 • idealnie odporna konstrukcja ścianki zapewnia optymalną współpracę z gruntem

Przechowywanie i transport

Ze względu na niektóre typy rur i kształtek oraz ich właściwości, transport i składowanie powinny odznaczać się starannością. Nie dopuszcza się rzucania wyrobów na podłoże. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek dostaw samochodowych, który powinien być należycie przeprowadzony za pomocą odpowiedniego sprzętu lub ręcznie. Z uwagi na zmniejszoną udarność, transport i rozładunek prowadzony przy niskich temperaturach (poniżej 0 stopni C), zwiększa ryzyko powstania uszkodzeń. Rury przechowywane oraz dostarczane są w paczkach zabezpieczonych drewnianymi listwami i taśmami opaskowymi. Taki sposób pakowania umożliwia oraz ułatwia transport, rozładunek oraz składowanie. W przypadku składowania rur w paletach, należy pamiętać o przygotowaniu równomiernego podłoża oraz układać palety tak by nie przekraczały wysokości 3 metrów. Składowane materiały należy również zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.

Montaż

 1. Przy obniżonych temperaturach otoczenia ( poniżej 0 stopni C) należy zachować szczególną ostrożność przy montażu rur i kształtek. Minimalna temperatura wynosi -10 stopni C.
 2. Doglądnąć montowane elementy, czy na ich powierzchni nie występują uszkodzenia lub pęknięcia.
 3. Sprawdzić poprawność zamontowania uszczelki, oraz czy nie występują na niej uszkodzenia.
 4. Oczyszczony bosy koniec rury czy kształtki należy posmarować środkiem poślizgowym w celu ułatwienia sobie montażu.
 5. Zachowując prostą oś należy wsunąć bosy koniec kielicha na głębokość umożliwiającą wsunięcie. Niepoprawne ułożenie uszczelki bądź nie zachowanie osiowości może uniemożliwić łatwy i poprawny montaż. W przypadku wystąpienia takich trudności zaleca się rozmontowanie elementów i sprawdzenie stanu uszczelki, następnie zamontować ją ponownie.
 6. W przypadku łączenia rur i kształtek o dużych średnicach należy zastosować dźwignię i drewniane przekładki zabezpieczające krawędzie kielicha przed zniszczeniem.
 7. Skracanie rur należy przeprowadzić za pomocą piły o drobnych zębach, prowadząc ją w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Kolejny krok to oczyszczenie odciętej krawędzi z wiórów powstałych przy skracaniu i sfazowanie za pomocą pilnika. Skracanie bosych końców kształtek jest niedopuszczalne.
 8. Nie zaleca się montować system za pomocą koparki, ze względu na możliwość zniszczenia.
 9. Projektowana głębokość wykopu powinna zostać powiększona o grubość warstwy podsypkowej równą 100mm.
 10. Przewody należy układać układać tak aby w miejscach ułożenia kielichu pamiętać o wykonaniu stosownego zagłębienia, uniemożliwiło by to (na całej długości) odkształceń i naprężeń.
 11. Ułożone przewody należy obsypać drobnoziarnistym gruntem, który pozbawiony jest kamieni, które mogłyby uszkodzić przewód.

Wymiary rur ciśnieniowych PVC

PN 6

kolor – czarny

dostępne długości rur – 3000mm; 6000mm

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Masa 1mb (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.) paleta

90

84,6

2,7

1,1

60

110

104,6

2,7

1,4

50

160

152,0

4,0

3,1

28

225

214

5,5

6,1

15

315

299,6

7,7

11,9

6

400

380,4

9,8

19,6

3

450

428,0

11,0

24,9

3

500

475,4

12,3

31,1

2

PN 10

kolor – czarny

dostępne długości rur – 3000mm; 6000mm

wersja dostępna również z uszczelką ANGER-LOCK od fi 90mm do fi 225mm

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Masa 1mb (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.) paleta

90

81,4

4,3

1,8

60

110

101,6

4,2

2,2

50

160

147,6

6,2

4,9

28

225

207,8

8,6

9,7

15

280

258,6

10,7

14,5

8

315

290,8

12,1

18,4

6

400

369,4

15,3

30,1

3

450

415,6

17,2

38,3

3

500

461,8

19,1

47,6

2

PN 12,5

kolor – czarny

dostępne długości rur – 3000mm; 6000mm

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Masa 1mb (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.) paleta

90

79,2

5,4

2,2

60

110

99,4

5,3

2,7

50

160

144,6

7,7

5,8

28

225

203,4

10,8

11,6

15

280

253,2

13,4

18,0

8

315

285,0

15,0

22,6

6

400

361,8

19,1

37,1

3

Wymiary kształtek ciśnieniowych PVC

Łuki ciśnieniowe PVC

PN 10

11 stopni

Średnica (mm)

Masa (kg)

90

1,0

110

1,2

160

3,3

225

9,8

280

23,5

315

33,7

400

68,3

450

-

500

-

Łuki ciśnieniowe PVC

PN 10

22 stopni

Średnica (mm)

Masa (kg)

90

1,0

110

1,3

160

3,8

225

10,9

280

25,2

315

37,9

400

75,1

450

-

500

-

Łuki ciśnieniowe PVC

PN 10

30 stopni

Średnica (mm)

Masa (kg)

90

1,2

110

1,5

160

4,1

225

13,0

280

28,5

315

42,1

400

80,2

450

-

500

-

Łuki ciśnieniowe PVC

PN 10

45 stopni

Średnica (mm)

Masa (kg)

90

1,3

110

1,6

160

4,9

225

15,2

280

30,2

315

46,3

400

83,6

450

-

500

-

Łuki ciśnieniowe PVC

PN 10

90 stopni

Średnica (mm)

Masa (kg)

90

2,1

110

2,8

160

8,2

225

25,0

280

47,0

315

63,2

400

160,4

450

-

500

-

Nasuwki ciśnieniowe PVC

PN 10

Średnica (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

90

290

0,7

110

290

0,8

160

370

2,1

225

470

5,1

280

500

8,4

315

550

11,6

400

600

20,5

Złączki ciśnieniowe PVC

PN 10

Średnica (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

90

300

0,7

110

300

0,8

160

370

2,1

225

470

5,1

280

550

9,2

315

600

12,6

400

750

25,6

Tuleja z PVC-u ENPL

z luźnym kołnierzem

Średnica (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

90

128

1,2

110

135

2,1

160

154

4,2

225

335

8,3

Tuleja z PVC-u ENP

z luźnym kołnierzem

Średnica (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

90

142

1,2

110

153

2,0

160

176

4,1

225

218

8,1

315

252

8,1

Trójnik ciśnieniowy PVC

PN 10

Średnica (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

90 / 90

316

1,4

110 / 90

350

2,4

110 / 110

350

2,4

160 / 90

418

4,3

160 / 110

418

4,6

160 / 160

452

6,1

Trójnik ciśnieniowy PVC ANP

PN 10

z luźnym kołnierzem

Średnica (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

90 / 80

335

1,3

110 / 80

347

2,3

110 / 100

372

2,5

160 / 80

385

4,6

160 / 100

452

4,8

160 / 150

455

5,2

225 / 150

530

9,4

225 / 200

580

10,2

Trójnik ciśnieniowy PVC ANPL

PN 10

z gwintem wewnętrznym

Średnica (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

90 / 1,5”

295

1,1

110 / 2”

340

2,0

110 / 2”

375

4,1