System ciśnieniowy PE

Rury i kształtki PE; HDPE

W skład systemu PE; HDPE wchodzą:

1. Rury ciśnieniowe HDPE 80 w zakresie średnic od fi 25mm do fi 800mm

2. Rury ciśnieniowe HDPE 100 w zakresie średnic od fi 32mm do fi 400mm

3. Rury ciśnieniowe HDPE 100 RC w zakresie średnic od fi 32mm do fi 500mm

4. Kształtki ciśnieniowe HDPE 100 w zakresie średnic od fi 90mm do fi 800mm

Przeznaczenie systemu ciśnieniowego HDPE

System rur i kształtek ciśnieniowych HDPE produkowany z polietylenu HDPE, przeznaczony jest m.in. do budowy sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz do transportu płynów agresywnych. Rury produkowane są w zwojach od średnic fi 25mm do fi 110mm oraz w sztangach 12 metrowych od średnicy fi 90mm do fi 800mm. Dzięki właściwością polietylenu wysokiej gęstości, system HDPE odznacza się wysokimi parametrami fizykochemicznymi, umożliwiającymi bardzo szeroki zakres zastosowań. Surowiec ten sprawdza się w wielu aplikacjach rurowych. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenia udarowe, jakie mogą pojawiać się na etapie układania rur oraz dużym zakresem temperatur roboczych pozwalających na prowadzenie prac o każdej porze roku. Głównymi kategoriami systemu są rury jednowarstwowe i dwuwarstwowe RC, oby dwa te warianty przeznaczone są do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody przed jej uzdatnieniem, układania przewodów rurowych ciśnieniowych, grawitacyjnych oraz do wykonywania przepustów pod nasypami drogowymi, układnych pod ziemią w pasie drogowym. Rury HDPE w zależności od średnicy i przeznaczenia można łączyć następującymi metodami: zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych, łączenie za pomocą kształtek zaciskowych. Maksymalne ciśnienie robocze rurociągu polietylenowego, odpowiadające ciśnieniu nominalnemu (PN), zależne jest od klasy materiału rury (PE 80 lub PE 100), szeregu wymiarowego rury (SDR) i współczynnika bezpieczeństwa konstrukcji rurociągu (C), zależnego od rodzaju transportowanego medium lub warunków eksploatacji (np. temperatura, środowisko chemiczne). Budowa rurociągu może być realizowana w oparciu o projekty określające parametry stosowanych rur i kształtek oraz materiału z którego mają być wykonane. Najważniejszą zaletą systemu HDPE jest szczelność, trwałość oraz pewność i łatwość w montażu.

Rury HDPE 80

Rury ciśnieniowe z HDPE (polietylenu), ze ścianką litą są produkowane zgodnie z normą PN-EN 13244-2, w klasach ciśnienia PN 10 i PN 12,5, w zakresie średnic od fi 25mm do fi 800mm w kolorach niebieskich (woda) bądź czarnych z niebieskimi paskami. Rury o średnicach od fi 25mm do fi 40mm produkowane są w zwojach 150mb, od fi 50mm do fi 90mm w zwojach po 100mb, wyjątkiem jest rura fi 110mm, która liczy w zwoju 50mb. Kolejne średnice (w tym fi 90mm i fi 110mm) to odcinki 12 metrowe. Przy ilościach hurtowych istnieje możliwość produkcji rur w dowolnych długościach. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia wytrzymałościowe i względy techniczne.

Rury HDPE 100

Rury ciśnieniowe HDPE (polietylenu), ze ścianką litą są produkowane zgodnie z normą PN-EN 12201-2, w klasach ciśnienia PN 6, PN 10, PN 16, w zakresie średnic od fi 32mm do fi 800mm w kolorach niebieskich (woda)bądź czarnych z niebieskimi paskami. Rury o średnicach od fi 32mm do fi 40mm produkowane są w zwojach 150mb, od fi 50mm do fi 90mm w zwojach po 100mb, wyjątkiem jest rura fi 110mm, która liczy w zwoju 50mb. Kolejne średnice (w tym fi 90mm i fi 110mm) to odcinki 12 metrowe. Przy ilościach hurtowych istnieje możliwość produkcji rur w dowolnych długościach. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia wytrzymałościowe i względy techniczne.

Rury HDPE 100 RC

Rury ciśnieniowe HDPE RC dwuwarstwowe (polietylenu), ze ścianką litą są produkowane zgodnie z normą AT ITB-15-8216, w klasach ciśnienia PN 10, PN 16, w zakresie średnic od fi 32mm do fi 500mm w kolorze warstwy zewnętrznej niebieskiej z białymi paskami (woda), lub czarnym (ścieki), które połączone są warstwą wewnętrzną również czarną, nierozłączną. Rury o średnicach od fi 32mm do fi 40mm produkowane są w zwojach 150mb, od fi 50mm do fi 90mm w zwojach po 100mb, wyjątkiem jest rura fi 110mm, która liczy w zwoju 50mb. Kolejne średnice (w tym fi 90mm i fi 110mm) to odcinki 12 metrowe. Rury dwuwarstwowe RC produkowane są z materiałów o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążeń punktowych, dzięki którym układanie w gruncie może odbyć się bez podsypki i obsypki, może zaś odbyć się to za pomocą metod tradycyjnych i bez wykopowych. Warstwa zewnętrzna rur jest molekularnie połączona z warstwą wewnętrzną, które są nierozłączne, dlatego też zaleca się do zgrzewania doczołowego, bądź elektrooporowego nie zdejmować warstwy zewnętrznej. Przy ilościach hurtowych istnieje możliwość produkcji rur w dowolnych długościach. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia wytrzymałościowe i względy techniczne.

Kształtki HDPE 100

Kształtki ciśnieniowe HDPE produkowane są zgodnie z normą PN-EN 12201-2, w zakresie średnic od fi 90mm do fi 800mm, w kolorze czarnym z niebieskimi paskami. Asortyment obejmuje: łuki, trójniki równoprzelotowe, trójniki redukcyjne, trójniki redukcyjne kołnierzowe, tuleje kołnierzowe, redukcje centryczne. Kształtki można łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego, zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych, lub łączeń za pomocą kształtek zaciskowych (większe niż normatywne średnice). Wszystkie kształtki z oferty są kompatybilne z innymi przewodami systemu HDPE.

Zalety produkowanego systemu:

 • Doskonała trwałość i szczelność połączeń.
 • Brak wytrącania się osadów, najwyższa stała przepustowość.
 • Doskonała hydraulika.
 • Odporność na ścieranie.
 • Doskonała odporność na abrazję.
 • Wysoka odporność na powolny wzrost pęknięć oraz szybką propagację pęknięć.
 • Wysoki stopień bezawaryjności.
 • Rury w zwojach od 50 mb do 200 mb oraz w sztangach 12 mb – redukcja ilości połączeń.
 • Odporność na obciążenia punktowe.
 • Gwarancja wytrzymałości w warunkach naturalnych, jak i sztucznych – przyspieszonych.
 • Wysoka odporność na podwyższoną temperaturę ścieków komunalnych.
 • Wysoka odporność na działanie wód opadowych i wód gruntowych, zanieczyszczonych odpadami organicznymi.

Przechowywanie i transport

Polietylen jest materiałem o stosunkowo małej wytrzymałości mechanicznej na zarysowania, dlatego też podczas transportu i składowania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić rur. Składowanie należycie powinno się odbywać na równym podłożu. Rury w zwojach mogą być przechowywane w pozycji pionowej w jednej warstwie (stojącego pionowo kręgu nie można dodatkowo obciążać). 12 metrowe odcinki rur są fabrycznie spakowane w wiązki przy pomocy drewnianych ramek, które mogą być składowane warstwowo do wysokości 3m. Paczki napoczęte natomiast mogą być składowane w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokości nie większej niż 1 m, przy czym dolna warstwa powinna spoczywać na drewnianych podkładach, a z boków być zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczaniem. Rozstaw podkładów i podpór powinien wynosić 12m. W jednym pryzmie powinien znajdować się jeden rodzaj rur, natomiast gdy zdarzy się składować o różnych sztywnościach, to rury o większej sztywności powinny leżeć na spodzie. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek oraz załadunek samochodowy, który powinien być należycie przeprowadzony za pomocą odpowiedniego sprzętu lub jeżeli jest to możliwe to ręcznie. Przy rozwijaniu rur w zwojach należy zachować szczególną ostrożność, gdyż uwalniany koniec rury odwija się z dość znaczną energią. Podczas rozładunku jak i załadunku ręcznego należy zachować odpowiednie przepisy BHP dotyczące min. ciężarów przenoszonych rur przez pracowników. Przy większych średnicach oraz ciężkości zaleca się stosowanie dźwigu z zawieszonymi linami miękkimi (nylonowe). Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli przewiduje się dłuższy okres składowania, należy zabezpieczyć towar przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ powietrza.

Montaż

W etapie montażu rurociągów z HDPE wykorzystywane są różne techniki:

1. Zgrzewanie doczołowe

Metoda zgrzewania doczołowego polega na zgrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu końców łączonych elementów poprzez styk ich powierzchni czołowych z płytą grzewczą, a następnie wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą, po uprzednim usunięciu płyty grzewczej. Pełną obciążalność zgrzania uzyskuje się dopiero po całkowitym ochłodzeniu (nie przekracza 20 stopni C). Technika zgrzewania doczołowego stosowana jest od średnicy fi 63mm, ponadto rury powinny być w odcinkach prostych tzw. sztangach.

2. Zgrzewanie elektrooporowe

Zgrzewanie elektrooporowe stosowane jest najczęściej do łączenia elementów o mniejszych średnicach (lecz zdarza się, że również do średnic fi 225mm). Kształtki są typu mufowego, więc łączenie elementów odbywa się pomiędzy powierzchnią wewnętrzną kielichów (muf), a powierzchnią zewnętrzną rur lub bosych końców kształtek. Połączenia wykonane tą techniką są mocniejsze niż same rury, poprzez efektywne powierzchnie łączenia kształtkami elektrooporowymi z rurami. Wytrzymałość długo czasowa połączenia określana jest w stosunku do wytrzymałości rury, także upływ czasu nie zmienia tej właściwości połączenia.

3. Łączenie za pomocą kształtek zaciskowych

Kształtki zaciskowe wykorzystuje się głównie do średnicy fi 63mm (na rynku są również dostępne średnice fi 110mm), do rur polietylenowych do transportu wody pitnej lub budowy systemów kanalizacji ciśnieniowej lub podciśnieniowej. Element uszczelniający i element zaciskowy na rurze powinien współpracować z zewnętrzną powierzchnią rury.

Do łączenia z armaturą lub rurociągami wykonanymi z materiałów innych niż HDPE mogą być wykorzystywane kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mechaniczne lub kształtki przejściowe. Kształtki wykonane z polietylenu mogą być dogrzane techniką doczołową lub elektrooporową do końca rury lub innej kształtki, jednakże przed dogrzaniem tulei należy założyć na nią odpowiadający jej rozmiarem stalowy kołnierz dociskowy, który powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Wymiary rur HDPE 80

PN 10 SDR 13,6

od fi 25mm do fi 75mm – rury niebieskie

od fi 90mm do fi 800mm – rury czarne z niebieskimi paskami

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mb)

Masa 1mb (kg)

25

21,0

2,0

150

0,14

32

27,2

2,4

150

0,21

40

34,0

3,0

150

0,33

50

42,6

3,7

100

0,52

63

53,6

4,7

100

0,83

75

63,8

5,6

100

1,17

90

76,6

6,7

100 / 12

1,68

110

93,8

8,1

50 / 12

2,49

125

106,6

9,2

12

3,21

140

119,4

10,3

12

4,03

160

136,4

11,8

12

5,28

180

153,4

13,3

12

6,69

200

170,6

14,7

12

8,22

225

191,8

16,6

12

10,44

250

213,2

18,4

12

12,86

280

238,8

20,6

12

16,12

315

268,6

23,2

12

20,42

355

302,8

26,1

12

25,90

400

341,2

29,4

12

32,87

450

383,8

33,1

12

41,63

500

426,4

36,8

12

53,74

560

477,6

41,2

12

67,42

630

537,4

46,3

12

85,22

710

605,6

52,2

12

108,43

800

682,4

58,8

12

137,54

PN 12,5 SDR 11

od fi 25mm do fi 75mm – rury niebieskie

od fi 90mm do fi 800mm – rury czarne z niebieskimi paskami

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mb)

Masa 1mb (kg)

25

20,4

2,3

150

0,16

32

26,0

3,0

150

0,26

40

32,6

3,7

150

0,41

50

40,8

4,6

100

0,63

63

51,4

5,8

100

1,00

75

61,4

6,8

100

1,40

90

73,6

8,2

100 / 12

2,02

110

90

10,0

50 / 12

3,02

125

102,2

11,4

12

3,91

140

114,6

12,7

12

4,88

160

130,8

14,6

12

6,44

180

147,2

16,4

12

8,09

200

163,6

18,2

12

9,98

225

184,0

20,5

12

12,65

250

204,6

22,7

12

15,57

280

229,2

25,4

12

19,51

315

257,8

28,6

12

24,71

355

290,6

32,2

12

31,45

400

327,4

36,3

12

39,83

450

368,2

40,9

12

50,48

500

409,2

45,4

12

65,01

560

458,4

50,8

12

81,44

630

515,6

57,2

12

103,18

Wymiary rur HDPE 100

PN 6 SDR 26

od fi 75mm do fi 90mm – rury niebieskie

od fi 90mm do fi 800mm – rury czarne z niebieskimi paskami

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mb)

Masa 1mb (kg)

75

69,2

2,9

100

-

90

83,0

3,5

100 / 12

0,96

110

101,6

4,2

50 / 12

1,41

125

115,4

4,8

12

1,83

140

129,2

5,4

12

2,31

160

147,6

6,2

12

3,03

180

166,2

6,9

12

3,79

200

184,6

7,7

12

4,70

225

207,8

8,6

12

5,91

250

230,8

9,6

12

7,32

280

258,6

10,7

12

9,14

315

290,8

12,1

12

11,63

355

237,8

13,6

12

14,73

400

369,4

15,3

12

18,68

450

415,6

17,2

12

23,62

500

461,8

19,1

12

29,14

560

517,2

21,4

12

36,57

630

581,8

24,1

12

46,33

710

655,6

27,2

12

58,93

800

738,8

30,6

12

74,70

PN 10 SDR 17

od fi 32mm do fi 50mm – rury niebieskie

od fi 63mm do fi 800mm – rury czarne z niebieskimi paskami

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mb)

Masa 1mb (kg)

32

28,0

2,0

150

0,19

40

35,2

2,4

150

0,29

50

44,0

3,0

100

0,45

63

55,4

3,8

100

0,71

75

66,0

4,5

100

1,01

90

79,2

5,4

100 / 12

1,45

110

96,8

6,6

50 / 12

2,17

125

114,2

7,4

12

2,80

140

126,8

8,3

12

3,47

160

145,2

9,5

12

4,54

180

163,4

10,7

12

5,75

200

181,0

11,9

12

7,10

225

203,6

13,4

12

9,00

250

226,2

14,8

12

11,04

280

253,2

16,6

12

13,87

315

285,4

18,7

12

17,58

355

321,8

21,1

12

22,35

400

362,6

23,7

12

28,30

450

704,8

26,7

12

35,86

500

452,6

29,7

12

44,32

560

493,6

33,2

12

55,49

630

555,2

37,4

12

70,32

710

625,8

42,1

12

89,22

800

705,2

47,4

12

113,19

PN 16 SDR 11

od fi 32mm do fi 50mm – rury niebieskie

od fi 63mm do fi 800mm – rury czarne z niebieskimi paskami

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mb)

Masa 1mb (kg)

32

26,0

3,0

150

0,28

40

32,6

3,7

150

0,43

50

40,8

4,6

100

0,66

63

51,4

5,8

100

1,05

75

61,4

6,8

100

1,47

90

73,6

8,2

100 / 12

2,13

110

90,0

10,0

50 / 12

3,17

125

102,2

11,4

12

4,11

140

114,6

12,7

12

5,13

160

130,8

14,6

12

6,74

180

147,2

16,4

12

8,51

200

163,6

18,2

12

10,50

225

184,0

20,5

12

13,30

250

204,6

22,7

12

16,37

280

229,2

25,4

12

20,52

315

257,8

28,6

12

25,99

355

290,6

32,2

12

32,98

400

327,4

36,3

12

41,89

450

368,2

40,9

12

53,09

500

409,2

45,4

12

65,49

560

458,4

50,8

12

82,08

630

515,6

57,2

12

103,96

710

581,0

64,5

12

132,11

800

654,8

72,6

12

167,56

Wymiary rur HDPE 100 RC

(dwuwarstwowe)

PN 10 SDR 17

od fi 32mm do fi 500mm – rury niebieskie z białymi paskami

od fi 560mm do fi 800mm – rury czarne z niebieskimi paskami

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mb)

Masa 1mb (kg)

32

28,0

2,0

150

0,19

40

35,2

2,4

150

0,29

50

44,0

3,0

100

0,45

63

55,4

3,8

100

0,71

75

66,0

4,5

100

1,01

90

79,2

5,4

100 / 12

1,45

110

96,8

6,6

50 / 12

2,17

125

110,2

7,4

12

2,80

140

123,4

8,3

12

3,47

160

141,0

9,5

12

4,54

180

158,6

10,7

12

5,75

200

176,2

11,9

12

7,10

225

198,2

13,4

12

9,00

250

220,4

14,8

12

11,04

280

246,8

16,6

12

13,87

315

277,6

18,7

12

17,58

355

312,8

21,1

12

22,35

400

352,6

23,7

12

28,30

450

396,6

26,7

12

35,86

500

440,6

29,7

12

44,32

560

493,6

33,2

12

55,49

630

555,2

37,4

12

70,32

710

643,8

42,1

12

89,22

800

705,2

47,4

12

113,19

PN 16 SDR 11

od fi 25mm do fi 500mm – rury niebieskie z białymi paskami

od fi 560mm do fi 800mm – rury czarne z niebieskimi paskami

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mb)

Masa 1mb (kg)

25

20,4

2,3

150

0,17

32

26,0

3,0

150

0,28

40

32,6

3,7

150

0,43

50

40,8

4,6

100

0,66

63

51,4

5,8

100

1,05

75

61,4

6,8

100

1,47

90

73,6

8,2

100 / 12

2,13

110

90

10,0

50 / 12

3,17

125

102,2

11,4

12

4,11

140

114,6

12,7

12

5,13

160

130,8

14,6

12

6,74

180

147,2

16,4

12

8,51

200

163,6

18,2

12

10,50

225

184,0

20,5

12

13,30

250

204,6

22,7

12

16,37

280

229,2

25,4

12

20,52

315

257,8

28,6

12

25,99

355

290,6

32,2

12

32,98

400

327,4

36,3

12

41,89

450

368,2

40,9

12

53,09

500

409,2

45,4

12

65,49

560

458,4

50,8

12

82,08

630

515,6

57,2

12

103,96

710

581,0

64,5

12

132,11

800

654,8

72,6

12

167,56

Wymiary kształtek ciśnieniowych HDPE

Łuki segmentowe HDPE 100

PN 10 SDR 17

kolor – czarny z niebieskimi paskami

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

Kąt

90

5,4

90

90

5,4

60

90

5,4

45

90

5,4

30

90

5,4

15

110

6,6

90

110

6,6

60

110

6,6

45

110

6,6

30

110

6,6

15

125

7,4

90

125

7,4

60

125

7,4

45

125

7,4

30

125

7,4

15

140

8,3

90

140

8,3

60

140

8,3

45

140

8,3

30

140

8,3

15

160

9,5

90

160

9,5

60

160

9,5

45

160

9,5

30

160

9,5

15

180

10,7

90

180

10,7

60

180

10,7

45

180

10,7

30

180

10,7

15

200

11,9

90

200

11,9

60

200

11,9

45

200

11,9

30

200

11,9

15

225

13,4

90

225

13,4

60

225

13,4

45

225

13,4

30

225

13,4

15

250

14,8

90

250

14,8

60

250

14,8

45

250

14,8

30

250

14,8

15

280

16,6

90

280

16,6

60

280

16,6

45

280

16,6

30

280

16,6

15

315

18,7

90

315

18,7

60

315

18,7

45

315

18,7

30

315

18,7

15

355

21,1

90

355

21,1

60

355

21,1

45

355

21,1

30

355

21,1

15

400

23,7

90

400

23,7

60

400

23,7

45

400

23,7

30

400

23,7

15

450

26,7

90

450

26,7

60

450

26,7

45

450

26,7

30

450

26,7

15

500

29,7

90

500

29,7

60

500

29,7

45

500

29,7

30

500

29,7

15

560

33,2

90

560

33,2

60

560

33,2

45

560

33,2

30

560

33,2

15

630

37,4

90

630

37,4

60

630

37,4

45

630

37,4

30

630

37,4

15

710

42,1

90

710

42,1

60

710

42,1

45

710

42,1

30

710

42,1

15

800

47,4

90

800

47,4

60

800

47,4

45

800

47,4

30

800

47,4

15

Łuki segmentowe HDPE 100

PN 16 SDR 11

kolor – czarny z niebieskimi paskami

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

Kąt

90

8,2

90

90

8,2

60

90

8,2

45

90

8,2

30

90

8,2

15

110

10,0

90

110

10,0

60

110

10,0

45

110

10,0

30

110

10,0

15

125

11,4

90

125

11,4

60

125

11,4

45

125

11,4

30

125

11,4

15

140

12,7

90

140

12,7

60

140

12,7

45

140

12,7

30

140

12,7

15

160

14,6

90

160

14,6

60

160

14,6

45

160

14,6

30

160

14,6

15

180

16,4

90

180

16,4

60

180

16,4

45

180

16,4

30

180

16,4

15

200

18,2

90

200

18,2

60

200

18,2

45

200

18,2

30

200

18,2

15

225

20,5

90

225

20,5

60

225

20,5

45

225

20,5

30

225

20,5

15

250

22,7

90

250

22,7

60

250

22,7

45

250

22,7

30

250

22,7

15

280

25,4

90

280

25,4

60

280

25,4

45

280

25,4

30

280

25,4

15

315

28,6

90

315

28,6

60

315

28,6

45

315

28,6

30

315

28,6

15

355

32,2

90

355

32,2

60

355

32,2

45

355

32,2

30

355

32,2

15

400

36,3

90

400

36,3

60

400

36,3

45

400

36,3

30

400

36,3

15

450

40,9

90

450

40,9

60

450

40,9

45

450

40,9

30

450

40,9

15

500

45,4

90

500

45,4

60

500

45,4

45

500

45,4

30

500

45,4

15

560

50,8

90

560

50,8

60

560

50,8

45

560

50,8

30

560

50,8

15

630

57,2

90

630

57,2

60

630

57,2

45

630

57,2

30

630

57,2

15

710

64,5

90

710

64,5

60

710

64,5

45

710

64,5

30

710

64,5

15

800

72,6

90

800

72,6

60

800

72,6

45

800

72,6

30

800

72,6

15

Trójniki segmentowe HDPE 100

90 stopni

PN 10 SDR 17

kolor – czarny z niebieskimi paskami

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

90

5,4

110

6,6

125

7,4

140

8,3

160

9,5

180

10,7

200

11,9

225

13,4

250

14,8

280

16,6

315

18,7

355

21,1

400

23,7

450

26,7

500

29,7

560

33,2

630

37,4

710

42,1

800

47,4

Trójniki segmentowe HDPE 100

90 stopni

PN 16 SDR 11

kolor – czarny z niebieskimi paskami

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

90

8,2

110

10,0

125

11,4

140

12,7

160

14,6

180

16,4

200

18,2

225

20,5

250

22,7

280

25,4

315

28,6

355

32,2

400

36,3

450

40,9

500

45,4

560

50,8

630

57,2

710

64,5

800

72,6

Trójniki segmentowe redukcyjne HDPE 100

90 stopni

PN 10 SDR 17

kolor – czarny z niebieskimi paskami

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

90/63

5,4

110/63

6,6

110/90

6,6

125/63

7,4

125/90

7,4

125/110

7,4

140/63

8,3

140/90

8,3

140/110

8,3

160/63

9,5

160/90

9,5

160/110

9,5

200/63

11,9

200/90

11,9

200/110

11,9

200/160

11,9

225/63

13,4

225/90

13,4

225/110

13,4

225/160

13,4

250/90

14,8

250/110

14,8

250/160

14,8

250/225

14,8

280/90

16,6

280/110

16,6

280/160

16,6

280/225

16,6

315/90

18,7

315/110

18,7

315/160

18,7

315/225

18,7

355/90

21,1

355/160

21,1

355/225

21,1

355/315

21,1

400/90

23,7

400/110

23,7

400/160

23,7

400/225

23,7

400/315

23,7

Trójniki segmentowe redukcyjne HDPE 100

90 stopni

PN 16 SDR 11

kolor – czarny z niebieskimi paskami

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

90/63

8,2

110/63

10,0

110/90

10,0

125/63

11,4

125/90

11,4

125/110

11,4

140/63

12,7

140/90

12,7

140/110

12,7

160/63

14,6

160/90

14,6

160/110

14,6

200/63

18,2

200/90

18,2

200/110

18,2

200/160

18,2

225/63

20,5

225/90

20,5

225/110

20,5

225/160

20,5

250/90

22,7

250/110

22,7

250/160

22,7

250/225

22,7

280/90

25,4

280/110

25,4

280/160

25,4

280/225

25,4

315/90

28,6

315/110

28,6

315/160

28,6

315/225

28,6

355/90

32,2

355/160

32,2

355/225

32,2

355/315

32,2

400/90

36,3

400/110

36,3

400/160

36,3

400/225

36,3

400/315

36,3

Trójniki segmentowe redukcyjne HDPE 100 z odejściem kołnierzowym

90 stopni

PN 10 SDR 17

kolor – czarny z niebieskimi paskami

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

90/50

5,4

110/50

6,6

110/80

6,6

125/50

7,4

125/80

7,4

125/100

7,4

140/50

8,3

140/80

8,3

140/100

8,3

160/50

9,5

160/80

9,5

160/100

9,5

200/50

11,9

200/80

11,9

200/100

11,9

200/150

11,9

225/50

13,4

225/80

13,4

225/100

13,4

225/150

13,4

250/80

14,8

250/100

14,8

250/150

14,8

250/200

14,8

280/80

16,6

280/100

16,6

280/150

16,6

280/200

16,6

315/80

18,7

315/100

18,7

315/150

18,7

315/200

18,7

355/80

21,1

355/100

21,1

355/150

21,1

355/200

21,1

355/300

21,1

400/80

23,7

400/100

23,7

400/150

23,7

400/200

23,7

400/300

23,7

Trójniki segmentowe redukcyjne HDPE 100 z odejściem kołnierzowym

90 stopni

PN 16 SDR 11

kolor – czarny z niebieskimi paskami

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

90/50

8,2

110/50

10,0

110/80

10,0

125/50

11,4

125/80

11,4

125/100

11,4

140/50

12,7

140/80

12,7

140/100

12,7

160/50

14,6

160/80

14,6

160/100

14,6

200/50

18,2

200/80

18,2

200/100

18,2

200/150

18,2

225/50

20,5

225/80

20,5

225/100

20,5

225/150

20,5

250/80

22,7

250/100

22,7

250/150

22,7

250/200

22,7

280/80

25,4

280/100

25,4

280/150

25,4

280/200

25,4

315/80

28,6

315/100

28,6

315/150

28,6

315/200

28,6

355/80

32,2

355/100

32,2

355/150

32,2

355/200

32,2

355/300

32,2

400/80

36,3

400/100

36,3

400/150

36,3

400/200

36,3

400/300

36,3

Tuleja kołnierzowa HDPE 100

90 stopni

PN 10 SDR 17

kolor – czarny

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

63

3,8

75

4,5

90

5,4

110

6,6

125

7,4

140

8,3

160

9,5

180

10,7

200

11,9

225

13,4

250

14,8

280

16,6

315

18,7

355

21,1

400

23,7

450

26,7

500

29,7

560

33,2

630

37,4

Tuleja kołnierzowa HDPE 100

PN 16 SDR 11

kolor – czarny

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

125

11,4

140

12,7

160

14,6

180

16,4

200

18,2

225

20,5

250

22,7

280

25,4

315

28,6

355

32,2

400

36,3

450

40,9

500

45,4

560

50,8

630

57,2

Redukcja centryczna HDPE 100

PN 10 SDR 17

kolor – czarny

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

średnica większa / średnica mniejsza

90/63

5,4 / 3,8

90/75

5,4 / 4,5

110/63

6,6 / 3,8

110/75

6,6 / 4,5

110/90

6,6 / 5,4

125/63

7,4 / 3,8

125/75

7,4 / 4,5

125/90

7,4 / 5,4

125/110

7,4 / 6,6

160/63

9,5 / 3,8

160/75

9,5 / 4,5

160/90

9,5 / 5,4

160/110

9,5 / 6,6

160/125

9,5 / 7,4

160/140

9,5 / 8,3

180/160

10,7 / 9,5

200/160

11,9 / 9,5

200/180

11,9 / 10,7

225/160

13,4 / 9,5

225/180

13,4 / 10,7

225/200

13,4 / 11,9

250/160

14,8 / 9,5

250/200

14,8 / 11,9

250/225

14,8 / 13,4

280/225

16,6 / 13,4

280/250

16,6 / 14,8

315/225

18,7 / 13,4

315/250

18,7 / 14,8

315/280

18,7 / 16,6

355/315

21,1 / 18,7

400/315

23,7 / 18,7

400/355

23,7 / 21,1

450/315

26,7 / 18,7

450/355

26,7 / 21,1

450/400

26,7 / 23,7

500/450

29,7 / 26,7

560/450

33,2 / 26,7

560/500

33,2 / 29,7

630/450

37,4 / 26,7

630/500

37,4 / 29,7

630/560

37,4 / 33,2

Redukcja centryczna HDPE 100

PN 16 SDR 11

kolor – czarny

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

średnica większa / średnica mniejsza

90/63

82 / 5,8

90/75

8,2 / 6,8

110/63

10,0 / 5,8

110/75

10,0 / 6,8

110/90

10,0 / 8,2

125/63

11,4 / 5,8

125/75

11,4 / 6,8

125/90

11,4 / 8,2

125/110

11,4 / 10,0

160/63

14,6 / 5,8

160/75

14,6 / 6,8

160/90

14,6 / 8,2

160/110

14,6 / 10,0

160/125

14,6 / 11,4

160/140

14,6 / 12,7

180/160

16,4 / 14,6

200/160

18,2 / 14,6

200/180

18,2 / 16,4

225/160

20,5 / 14,6

225/180

20,5 / 16,4

225/200

20,5 / 18,2

250/160

22,7 / 14,6

250/200

22,7 / 16,4

250/225

22,7 / 20,5

280/225

25,4 / 20,5

280/250

28,6 / 22,7

315/225

28,6 / 20,5

315/250

28,6 / 22,7