Jak wykonać odpowiednie połączenia w instalacjach rurowych zewnętrznych?

Instalacje rurowe składają się z kilku połączonych elementów. Jakość wykonania połączeń warunkuje ich szczelność oraz odporność na ciśnienie krążącej w rurach wody. Przy tworzeniu instalacji materiały i jakość wykonania poszczególnych elementów są równie ważne jak wykonawstwo. Awarie czy usterki pojawiające się w starszych sieciach wodno-kanalizacyjnych mogą więc wynikać z zaniedbania obydwu tych kwestii. O ile na sam materiał i poszczególne elementy instalacji nie do końca mamy wpływ, jesteśmy bowiem ograniczeni przez technologię, o tyle jakość wykonania zależy już od nas. W przypadku połączeń w instalacjach rurowych zewnętrznych kluczowe znaczenie ma skuteczność wykonania zgrzewu.

Tworzywa termoplastyczne są w Polsce znane i wykorzystywane już od kilkudziesięciu lat. Wydawać by się więc mogło, że nasze możliwości tworzenia instalacji rurowych są takie same, jak na bardziej rozwiniętym Zachodzie. Popełniamy jednak znacznie więcej błędów na etapie montażu. Problem polega na niewykorzystywaniu w pełni potencjału dostępnych rozwiązań i materiałów. Pomimo wysokiej jakości elementów, instalacja nie spełnia swojej funkcji, jej żywotność jest krótsza, a odporność na uszkodzenia większa.

Połączenia kielichowe

Jednym ze sposobów łączenia rur w instalacjach jest połączenie kielichowe. Koniec jednej rury pełni funkcję czopa, podczas gdy koniec drugiej to kielich rozszerzający się ku wylotowi. Należy więc metodą mechaniczną wcisnąć czop w kielich, a następnie zabezpieczyć miejsca styku, do czego wykorzystuje się m.in. gumowe uszczelki. Przy połączeniach kielichowych bezpośrednich trudniej o błędy, co może być spowodowane stosunkowo dobrą znajomością tej techniki. Inaczej jest jednak przy posadowieniu. Zmiany zachodzą już w podłożu, co wynika z długotrwałej eksploatacji instalacji, dlatego zaleca się stosowanie dodatkowo stabilizacji złączy kielichowych. Należy podkreślić, że to stosunkowo bezpieczny i trwały rodzaj połączenia. Kiedy wzrasta ciśnienie przepływającego przez rury medium, zwiększa się jednocześnie ciśnienie kontaktowe istniejące między uszczelką a rurą.

Połączenia elastyczne

Kilkanaście lat temu połączenia klejone były jedyną możliwą opcją. Potem pojawiły się połączenia zgrzewane, stosowane dzisiaj praktycznie w każdym przypadku. Nazywamy je inaczej połączeniami termicznymi albo plastycznymi. Niepokojący jest jednak fakt, że przy tego typu połączeniach stosunkowo często dochodzi do awarii instalacji. Dlaczego tak się dzieje? Jaka jest tego przyczyna? I kogo lub co można obwiniać najbardziej?

Na pewno trzeba uwzględnić różnice w wyposażeniu. Inna jakość oznacza inną trwałość, wytrzymałość, odporność i żywotność. Nie bez znaczenia jest też samo przygotowanie zgrzewaczy, a także niewłaściwa ocena możliwości konkretnego wyposażenia kupionego taniej – oczekuje się od niego zbyt wiele.

Prawidłowy zgrzew – czy jest jakiś złoty środek?

To, co może budzić podejrzenia i być postrzegane jako zaniedbanie ze strony osób montujących instalację rurową, to brak zachowania należytej czystości. Może się wydawać, że w tym przypadku niewielka ilość kurzu nie zaszkodzi połączeniom. W rzeczywistości jest jednak inaczej.

Montaż musi być przeprowadzony starannie, w optymalnie czystych warunkach. Rury pe należy bardzo dokładnie przyciąć oraz wyrównać ich powierzchnię. Na odpowiedniej długości usuwamy zewnętrzną warstwę utlenioną i precyzyjnie oczyszczamy przed zgrzewem. Jeżeli wykonujemy zgrzewanie Kształtki elektrooporowe, musimy umieścić końcówki w mufach na właściwej głębokości. Nie lekceważ zaleceń specjalistów, dotyczących temperatury i czasu zgrzewania, a następnie stygnięcia.

Jednym z częściej pojawiających się problemów jest niedokładne oczyszczenie końcówek. Możesz użyć ręcznej cykliny, a jeśli chcesz ułatwić sobie pracę, to specjalistycznego skrobaka, co jednak wymaga już odpowiednich umiejętności. Nie zaleca się czyszczenia na zapas, ponieważ oskrobane rury muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach.

Przy wykonywaniu zgrzewów stosuje się specjalne urządzenia – zgrzewarki. Występują one w różnych wariantach, zatem możesz zdecydować się na modele zarówno starsze, a przy tym tańsze, jak i nowsze, bardziej zaawansowane. Nowoczesny sprzęt samodzielnie kontroluje przebieg procesu zgrzewania, co jest bardzo wygodne oraz przyśpiesza całą pracę. Starsze wyposażenie wymaga Twojej kontroli, co wymusza umiejętność obsługi urządzenia.

Na uwagę zasługuje również próba ciśnienia w rurach, która powinna być wykonywana regularnie, a niekiedy nie jest przeprowadzana w ogóle. Efektem tego zaniedbania jest m.in. częste wysuwanie się końcówek z muf.

Jeżeli zależy nam na prawidłowym wykonaniu solidnej instalacji rurowej zewnętrznej z uwzględnieniem szczelności i trwałości połączeń, konieczne jest stosowanie się do obowiązujących procedur oraz instrukcji producentów narzędzi, z których korzysta zgrzewacz. Należy też pamiętać o profesjonalnym nadzorze robót i przeprowadzeniu szczegółowych prób odbiorowych.