Regulamin konkursu 2019

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK聽

WSPIERAMY EKOLOGI臉 I SPRZ膭TAMY 艢WIAT鈥


Z DNIA 25.01.2019 R.搂 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej 鈥淜onkursem鈥), jest Firma WiPlast Dariusz Rydzy艅ski z siedzib膮 przy ul. D艂ugiej 2B, 56-416 Twardog贸ra (zwane dalej 鈥濷rganizatorem鈥).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udost臋pnianych przez Uczestnik贸w Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezb臋dny do przyst膮pienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udost臋pniaj膮cym dane przys艂uguje prawo dost臋pu do tych danych, ich zmian b膮d藕 usuni臋cia.聽

5. Niniejszy regulamin (dalej 鈥濺egulamin鈥) okre艣la warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrze偶onym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie聽www.facebook.com/WiPlast (zwanej dalej 鈥淔anpage鈥).

8. Nadz贸r nad prawid艂owo艣ci膮 i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuj膮 pracownicy Organizatora.

搂 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mog膮 by膰 wy艂膮cznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadaj膮ce pe艂n膮 zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych, b臋d膮ce u偶ytkownikami i posiadaj膮cy aktywne konto w serwisie wiplast.com b膮d藕 Facebook.com; kt贸re zaakceptowa艂y niniejszy Regulamin (dalej: 鈥濽czestnik鈥).

2. Uczestnik o艣wiadcza, 偶e:

a. jest osob膮 fizyczn膮, posiadaj膮c膮 pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych;
b. zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu i w spos贸b dobrowolny przyst臋puje do Konkursu;
c. wyra偶a zgod臋 i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 dotycz膮c膮 procedury odbioru nagrody i j膮 w pe艂ni akceptuje;
d. zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania postanowie艅 Regulaminu, w tym r贸wnie偶 regulaminu Facebook;
e. wyrazi艂 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych dla cel贸w zwi膮zanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym U偶ytkownikiem portalu wiplast.com b膮d藕 spo艂eczno艣ciowego Facebook;

3. W Konkursie nie mog膮 uczestniczy膰 pracownicy i wsp贸艂pracownicy Organizatora.

搂 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 5 nagr贸d.

W zwi膮zku z otwarciem sprzeda偶y detalicznej firmy WiPlast w Twardog贸rze, zostan膮 wybrane dwa miejsca pierwsze.

I miejsce w Polsce - nagroda g艂贸wna to wycieczka na wyspy Greckie dla dw贸ch os贸b

I miejsce w Twardog贸rze 鈥 rower g贸rski

II i III miejsce 鈥 karnet na przejazd gokartem

IV i V miejsce 鈥 bon rabatowy o warto艣ci 100 z艂 do wykorzystania w sklepie WiPlast, wykluczaj膮c produkty pod zam贸wienie.

 • dla osoby wy艂onionej w spos贸b wskazany w 搂6.

  2. W przypadku najwi臋kszej ilo艣ci g艂os贸w Uczestnika zamieszka艂ego w Twardog贸rze, nagroda g艂贸wna przypadnie jemu jako wygrywaj膮cemu, natomiast nagroda 鈥瀝ower g贸rski鈥 zostanie przyznana dla Uczestnika kt贸ry zdob臋dzie jako drugi w kraju najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w.

  Nagroda g艂贸wna przeznaczona jest do wykorzystania w m-c lipiec lub sierpie艅. Jest to woucher na egzotyczn膮 wypraw臋 jednej z wysp Greckich. Wycieczka jest dla dw贸ch os贸b i zawiera 4-dniowy pobyt na wybranej przez Organizatora wyspie w terminie odpowiadaj膮cemu Organizatorowi oraz聽Zwyci臋zcy. Wyprawa obejmuje przelot i zakwaterowanie.

3. Informacja o Nagrodzie b臋dzie zawarta w tre艣ci og艂oszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, - www.facebook.com/WiPlast oraz na stronie firmy www.wiplast.com

4. Laureatowi nie przys艂uguje prawo wymiany Nagrody na got贸wk臋 ani nagrod臋 innego rodzaju.

5. Zwyci臋zca mo偶e zrzec si臋 Nagrody, ale w zamian nie przys艂uguje mu ekwiwalent pieni臋偶ny ani jakakolwiek inna nagroda.

搂 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dost臋pny w formie og艂oszenia konkursowego (dalej: 鈥瀙ost konkursowy鈥) na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook na Fanpage Organizatora pod adresem www.facebook.com/WiPlast oraz na stronie internetowej www.wiplast.com

2. Konkurs trwa od dnia 25 marca 2019 do 30 czerwca 2019 godz.

3. Og艂oszenie konkursu nast膮pi dnia 5 lipca 2019 roku do godz 12:00


搂 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwi膮zania lub zadania przedstawionego w tre艣ci posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,

b. jedna fotografia lub jeden film zawieraj膮cy efekty pracy podczas Sprz膮tania 艢wiata. Pod uwag臋 b臋d膮 brane jedynie rzeczywiste uj臋cia i oceniane na podstawie ilo艣ci zebranych odpad贸w, pomys艂owo艣ci na zapis akcji oraz kreatywno艣ci.

c. w konkursie mog膮 bra膰 udzia艂 grupy jednak偶e nagroda przypadnie dla Uczestnika kt贸ry ze swojego profilu na Facebooku udost臋pni materia艂.

2. Informacje o konkursie b臋d膮 dost臋pne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/WiPlast

搂 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGR脫D

1. Dost臋p do Konkursu jest bezp艂atny i wymaga rejestracji na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zada艅 opisanych w 搂 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy przys艂anych zdj臋膰 przez U偶ytkownik贸w Facebooka. Najlepiej ocenione zostan膮 zdj臋cia z pomys艂em,聽 oraz najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 odpad贸w.

4. Spo艣r贸d nades艂anych uj臋膰 Organizator wy艂oni 5 zwyci臋zc贸w.

5. Zwyci臋zcy Konkursu zostan膮 powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za po艣rednictwem poczty email b膮d藕 wiadomo艣ci prywatnej wys艂anej na Facebooku w ci膮gu 5 dni roboczych od momentu zako艅czenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie r贸wnie偶 umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/WiPlst

 1. Warunkiem odebrania przez wyr贸偶nionego Uczestnika nagrody jest przes艂anie w ci膮gu 48 godzin od og艂oszenia wynik贸w Konkursu na Fanpage`u - www.facebook.com/WiPlast wiadomo艣ci prywatnej b膮dz email nast臋puj膮cymi danymi:
  a. imi臋 i nazwisko
  b. adres korespondencyjny
  c. numer telefonu
  d. adres mailowy
  e. Dat臋 urodzenia (w przypadku nagrody g艂贸wnej)
  8. Brak wys艂ania wiadomo艣ci, o kt贸rej mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wys艂anie nieprawid艂owych danych mo偶e spowodowa膰 utrat臋 przez uczestnika prawa do nagrody.

  9. Przyznane w Konkursie nagrody zostan膮 wys艂ane uczestnikom do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o kt贸rej mowa w ust. 6.

  10. Nagrody zostan膮 wys艂ane na koszt Organizatora poczt膮 b膮d藕 za pomoc膮 firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.聽

  11. Przyznane nagrody nie mog膮 by膰 wymienione na got贸wk臋, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przys艂uguje prawo do zastrze偶enia szczeg贸lnych w艂a艣ciwo艣ci poszczeg贸lnych nagr贸d.


  搂 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNO艢CI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za rzetelno艣膰 i prawdziwo艣膰 danych Uczestnik贸w Konkursu, w tym za brak mo偶liwo艣ci przekazania nagr贸d, z przyczyny le偶膮cych po stronie Uczestnika, w szczeg贸lno艣ci, je艣li ten nie poda艂 prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane s膮 niepe艂ne lub nieaktualne.

  2. Organizator o艣wiadcza, 偶e nie prowadzi kontroli, ani monitoringu tre艣ci umieszczanych przez Uczestnik贸w w zakresie rzetelno艣ci i prawdziwo艣ci, z zastrze偶eniem dzia艂a艅 zwi膮zanych聽
  z usuni臋ciem narusze艅 Regulaminu lub przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cych.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udzia艂u w Konkursie Uczestnik贸w, kt贸rych dzia艂ania s膮 sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,聽
  w szczeg贸lno艣ci uczestnik贸w, kt贸rzy:

  a) zamieszczaj膮 tre艣ci niezgodne z obowi膮zuj膮cym prawem lub Regulaminem dost臋pnym na portalu Facebook (w szczeg贸lno艣ci zawieraj膮ce tre艣ci obra藕liwe, zar贸wno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmuj膮 dzia艂ania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie聽
  z zasadami Facebooka;
  c) podejmuj膮 dzia艂ania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili os贸b trzecich;
  d) ingeruj膮 w mechanizm dzia艂ania Konkursu;
  e) tworz膮 fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek zak艂贸cenia w dzia艂aniu 艂膮cz teleinformatycznych, serwer贸w, interfejs贸w, przegl膮darek oraz platformy Facebook i WiPlast.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za czasowe lub sta艂e zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


  搂 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Uczestnik贸w Konkursu b臋d膮 przetwarzane przez Organizatora wy艂膮cznie w celu dokonania czynno艣ci niezb臋dnych do prawid艂owego przeprowadzenia Konkursu.

  2. Dane osobowe Uczestnik贸w Konkursu b臋d膮 przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezb臋dny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagr贸d wyr贸偶nionym Uczestnikom.

  3. Uczestnicy maj膮 prawo wgl膮du do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane s膮 podawane na zasadach dobrowolno艣ci, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook.

  4. W momencie usuni臋cia danych U偶ytkownik traci mo偶liwo艣膰 Uczestnictwa w Konkursie.


  搂 9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie prawa w艂asno艣ci intelektualnej do Konkursu przys艂uguj膮 Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w 偶adnym zakresie nabyciem przez Uczestnik贸w jakichkolwiek praw w艂asno艣ci intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek spos贸b praw w艂asno艣ci intelektualnej w Konkursie, w szczeg贸lno艣ci:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny spos贸b mechanizmu Konkursu lub jego cz臋艣ci, a tak偶e poszczeg贸lnych utwor贸w聽
  i baz danych, bez wyra藕nej pisemnej zgody Administratora;

  b) korzystanie z Konkursu w spos贸b niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.


  搂 10. REKLAMACJE I ZG艁OSZENIA NARUSZE艃

  1. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zg艂asza膰 na pi艣mie w czasie trwania Konkursu, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagr贸d.

  2. Reklamacja zg艂oszona po wyznaczonym terminie nie wywo艂uje skutk贸w prawnych.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawiera膰 imi臋, nazwisko, dok艂adny adres Uczestnika oraz dok艂adny opis i uzasadnienie reklamacji.聽

  4. Reklamacja powinna by膰 przes艂ana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 鈥淜onkurs na Facebooku z dnia 25.03.2019 r.鈥

  5. Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 pisemnie w terminie 30 dni.


  搂 11. POSTANOWIENIA KO艃COWE

  1. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 25 marca 2019 r. i obowi膮zuje do 1.07.2019 r.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si臋 przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

  3. Spory odnosz膮ce si臋 i wynikaj膮ce z Konkursu b臋d膮 rozwi膮zywane przez s膮d powszechny w艂a艣ciwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach b臋dzie zamieszczona na Fanpage鈥檜 oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.wiplast.com
  5. Regulamin Konkursu dost臋pny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.wiplast.com