System kanalizacji zewnętrznej

Kanalizacja zewnętrzna

W skład systemu kanalizacji zewnętrznej wchodzą:

1. Rury kanalizacyjne PVC Lite o typach:

2. Rury kanalizacyjne PP Lite o typach:

3. Rury kanalizacyjne PVC rdzeń spieniony o typach:

4. Kształtki kanalizacyjne PVC i PP w zakresie średnic od fi 110mm do fi 500mm

Przeznaczenie systemu kanalizacji zewnętrznej

System rur kanalizacji zewnętrznej produkowany z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U , polipropylenu (PP) oraz kształtek z polipropylenu w kolorze pomarańczowo-brązowym przeznaczony jest do bezciśnieniowego transportu ścieków sanitarnych i deszczowych, transportu niektórych ścieków przemysłowych oraz do odwadniania gruntów. W podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym – pod jezdnią lub poza jezdnią, bądź też innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej. Ponadto – do wykonywania osłon dla innych przewodów oraz przepustów przez nasypy drogowe, oraz odwodnień konstrukcji mostowych budowlanych na trasach drogowych. Możliwe jest również zastosowanie wyrobów jako osłonowe oraz wentylacyjne. Wszystkie typy oferowanych wyrobów PVC oraz PP przechodzą badania wytrzymałości mechanicznej, szczelności oraz odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne. Podczas procesu produkcji na końcu rur oraz kształtek zostaje uformowany kielich z rowkiem do wstawienia uszczelki elastomerowej, ułatwiającej prace montażowe. System rur i kształtek z PVC oraz PP wraz z uszczelkami są odporne na oddziaływanie ścieków odczynu kwasowości, na korozję spowodowaną działaniem ścieków komunalnych, wód deszczowych, powierzchniowych oraz gruntowych. Rury z wydłużonym kielichem stosowane są m.in. na terenach objętych szkodami górniczymi. System kanalizacji zewnętrznej odporny jest na maksymalną temperaturę ścieków powyżej +40 stopni C do +6 stopni C, w zależności od średnicy, grubości ścianek oraz sposobu ich ułożenia.

Rury kanalizacyjne PVC Lite

Rury z PVC ze ścianką litą produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009 o nominalnych sztywnościach obwodowych SN 2 typu lekkiego, SN 4 typu średniego i SN 8 typu ciężkiego. Rury produkowane są w zakresie średnic od fi 110mm do fi 500mm w kolorze pomarańczowo-brązowym. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia wytrzymałościowe i względy techniczne. Rury do kanalizacji zewnętrznej w procesie wytłaczania, tworzą litą jednorodną konstrukcję w całym przekroju rury o gładkich ściankach zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonanie z tworzyw najwyższej jakości gwarantuje funkcjonowanie instalacji przez przez długi czas.

Rury kanalizacyjne PP Lite

Rury z PP ze ścianką litą produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1852-1:2010 o nominalnych sztywnościach SN4, SN10, SN16. Rury produkowane są w zakresie od fi 110mm do fi 500mm w barwie jednolitej pomarańczowo-brązowej o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia wytrzymałościowe i względy techniczne. Zamontowane są w nich uszczelki wykonane z elastomeru termoplastycznego TPE oraz zabezpieczone są przed wsunięciem pierścieniem zatrzaskowym wykonanym z PP. Rury do kanalizacji zewnętrznej w procesie wytłaczania, tworzą litą jednorodną konstrukcję w całym przekroju rury. Wykonanie z tworzyw najwyższej jakości gwarantuje funkcjonowanie instalacji przez długi czas.

Rury kanalizacyjne PVC rdzeń spieniony

Rury PVC ze ścianką spienioną produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13476-2 o nominalnych sztywnościach SN 2 typu lekkiego, SN 4 typu średniego i SN 8 typu ciężkiego. Rury produkowane są w zakresie średnic od fi 110mm do fi 500mm w kolorze pomarańczowo-brązowym. Konstrukcja wielowarstwowa (tzw. rura warstwowa z rdzeniem spienionym), w procesie wytłaczania tworzy jednocześnie trzy warstwy w których zewnętrzna i wewnętrzna jest lita, a pomiędzy nimi jest warstwa spieniona tworząca rdzeń rury. Wykonanie z tworzyw najwyższej jakości gwarantuje funkcjonowanie instalacji przez przez długi czas.

Kształtki kanalizacyjne PVC i PP

Kształtki kanalizacyjne zewnętrzne ze ścianką litą produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1401-1 w zakresie średnic od fi 110mm do fi 500mm w kolorze pomarańczowo-brązowym. Kształtki spełniające wymagania powyższej normy mają grubość ścianki odpowiadającą jej rurze ze względu na jej geometrię, wykazuje sztywność co najmniej równą sztywności takiej rury. Wszelkie kształtki w procesie wtryskiwania, mają litą jednorodną konstrukcję w całym przekroju o gładkich ściankach zewnętrznych i wewnętrznych. Szeroka gama oferowanych kształtek umożliwia wykonanie wszelkiego rodzaju połączeń występujących w sieciach kanalizacyjnych. Asortyment obejmuje: kolana, trójniki, redukcje, mufy, korki oraz kształtki rzadziej używane w praktyce inżynieryjnej (kształtki przejściowe). Wykonanie z tworzyw najwyższej jakości gwarantuje funkcjonowanie instalacji przez przez długi czas.

Zalety produkowanego systemu:

 • wysoka odporność na ścieranie
 • odporność chemiczna na działanie wielu substancji chemicznych
 • gładka powierzchnia dzięki której nie powstają osady wewnątrz rury i nie powodują zatorów
 • pełna szczelność układu kanalizacyjnego, tak w zakresie eksfiltracji ścieków
 • do gruntu (ochrona środowiska naturalnego), jak też infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanałów (ekonomiczna budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków).
 • Szczelność połączeń zapewniona jest fabrycznie zamontowanymi dwuwargowymi uszczelkami z dociskającym pierścieniem
 • niewielki ciężar w stosunku do rur kamionkowych, betonowych i żeliwnych, ułatwiający transport i przyspieszający montaż instalacji
 • możliwość wyboru odpowiednich sztywności (SN2, SN4, SN8) od zależności obciążenia i warunków gruntowych
 • całkowita odporność na korozję – destruktywne oddziaływanie wód gruntowych, w związku z czym system nie wymaga stosowania powłok ochronnych
 • odporność na ścieki o stałej, wysokiej temperaturze +40 stopni C lub chwilowej +60 stopni C
 • gwarancja trwałości systemu powyżej 100 lat

Przechowywanie i transport

Ze względu na niektóre typy rur i kształtek oraz ich właściwości, transport i składowanie powinny odznaczać się starannością. Nie dopuszcza się rzucania wyrobów na podłoże. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek dostaw samochodowych, który powinien być należycie przeprowadzony za pomocą odpowiedniego sprzętu lub ręcznie. Z uwagi na zmniejszoną udarność, transport i rozładunek prowadzony przy niskich temperaturach (poniżej 0 stopni C), zwiększa ryzyko powstania uszkodzeń. Rury przechowywane oraz dostarczane są w paczkach zabezpieczonych drewnianymi listwami i taśmami opaskowymi. Taki sposób pakowania umożliwia oraz ułatwia transport, rozładunek oraz składowanie. W przypadku składowania rur w paletach, należy pamiętać o przygotowaniu równomiernego podłoża oraz układać palety tak by nie przekraczały wysokości 3 metrów. Składowane materiały należy również zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych.


Montaż

 1. Przy obniżonych temperaturach otoczenia należy zachować szczególną ostrożność przy montażu rur i kształtek. Minimalna temperatura wynosi -10 stopni C.
 2. Doglądnąć montowane elementy, czy na ich powierzchni nie występują uszkodzenia lub pęknięcia.
 3. Sprawdzić poprawność zamontowania uszczelki, oraz czy nie występują na niej uszkodzenia.
 4. Oczyszczony bosy koniec rury czy kształtki należy posmarować środkiem poślizgowym w celu ułatwienia sobie montażu.
 5. Zachowując prostą oś należy wsunąć bosy koniec kielicha na głębokość umożliwiającą wsunięcie. Niepoprawne ułożenie uszczelki bądź nie zachowanie osiowości może uniemożliwić łatwy i poprawny montaż. W przypadku wystąpienia takich trudności zaleca się rozmontowanie elementów i sprawdzenie stanu uszczelki, następnie zamontować ją ponownie.
 6. W przypadku łączenia rur i kształtek o dużych średnicach należy zastosować dźwignię i drewniane przekładki zabezpieczające krawędzie kielicha przed zniszczeniem.
 7. Skracanie rur należy przeprowadzić za pomocą piły o drobnych zębach, prowadząc ją w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Kolejny krok to oczyszczenie odciętej krawędzi z wiórów powstałych przy skracaniu i sfazowanie za pomocą pilnika. Skracanie bosych końców kształtek jest niedopuszczalne.
 8. Nie zaleca się montować system za pomocą koparki, ze względu na możliwość zniszczenia.

Wymiary rur PCV (lite)

SN 2 SDR 51

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

160

153,6

3,2

6000

14,5

28

160

153,6

3,2

4000

9,6

28

160

153,6

3,2

3000

7,4

28

160

153,6

3,2

2000

5,0

28

160

153,6

3,2

1000

2,7

28

160

153,6

3,2

500

1,5

28

200

192,2

3,9

6000

22,2

20

200

192,2

3,9

4000

14,8

20

200

192,2

3,9

3000

11,4

20

200

192,2

3,9

2000

7,8

20

200

192,2

3,9

1000

4,1

20

250

240,2

4,9

6000

35,2

8

250

240,2

4,9

3000

18,1

8

250

240,2

4,9

2000

12,0

8

315

302,6

6,2

6000

56,3

6

315

302,6

6,2

3000

29,1

6

315

302,6

6,2

2000

19,4

6

400

384,2

7,9

6000

93,0

3

400

384,2

7,9

3000

49,0

3

500

480,4

9,8

6000

147,5

2

500

480,4

9,8

3000

78,3

2

SN 4 SDR 41

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

160

152

4,0

6000

18,1

28

160

152

4,0

3000

9,2

28

160

152

4,0

2000

6,3

28

160

152

4,0

1000

3,3

10/28

160

152

4,0

500

1,8

10

200

190,2

4,9

6000

27,8

20

200

190,2

4,9

3000

14,2

20

200

190,2

4,9

2000

9,7

20

200

190,2

4,9

1000

5,2

20

250

237,6

6,2

6000

44,2

8

250

237,6

6,2

3000

22,8

8

250

237,6

6,2

2000

15,6

8

315

299,6

7,7

6000

69,6

6

315

299,6

7,7

3000

36,0

6

315

299,6

7,7

2000

24,8

6

400

380,4

9,8

6000

114,8

3

400

380,4

9,8

3000

60,5

3

400

380,4

9,8

2000

42,4

3

500

475,4

12,3

6000

182,9

2

500

475,4

12,3

3000

97,7

2

500

475,4

12,3

2000

69,3

2

SN 8 SDR 34

dostępne również wersje: z wydłużonym kielichem (prócz fi 110mm), z uszczelką DIN-Lock.

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

110

103,6

3,2

6000

9,9

60

110

103,6

3,2

3000

5,0

60

110

103,6

3,2

2000

3,4

60

110

103,6

3,2

1000

1,8

60

110

103,6

3,2

500

1,0

60

160

155,3

4,7

6000

21,2

28

160

155,3

4,7

3000

10,8

28

160

155,3

4,7

2000

7,3

28

160

155,3

4,7

1000

3,9

28

160

155,3

4,7

500

2,1

10/28

200

188,2

5,9

6000

33,3

20

200

188,2

5,9

3000

17,0

20

200

188,2

5,9

2000

11,6

20

200

188,2

5,9

1000

6,20

20

250

235,4

7,3

6000

51,9

8

250

235,4

7,3

3000

26,7

8

250

235,4

7,3

2000

18,3

8

315

296,6

9,2

6000

82,7

6

315

296,6

9,2

3000

42,8

6

315

296,6

9,2

2000

29,4

6

400

376,6

11,7

6000

136,4

3

400

376,6

11,7

3000

71,9

3

400

376,6

11,7

2000

50,3

3

500

470,8

14,6

6000

216,1

2

500

470,8

14,6

3000

115,4

2

500

470,8

14,6

2000

81,9

2

SN 12 SDR 31

wersja dostępna również z wydłużonym kielichem

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

160

149,6

5,2

6000

23,3

28

160

149,6

5,2

3000

11,9

28

200

187

6,5

6000

36,6

20

200

187

6,5

3000

18,7

20

250

233,8

8,1

6000

57,3

8

250

233,8

8,1

3000

29,5

8

315

294,6

10,2

6000

91,4

6

315

294,6

10,2

3000

47,3

6

400

374

13,0

6000

151,0

3

400

374

13,0

3000

151,0

3

500

467,6

16,2

6000

239,0

2

500

467,6

16,2

3000

127,7

2

SN 16 SDR 26

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

160

147,6

6,2

6000

27,6

28

160

147,6

6,2

3000

14,1

28

200

184,6

7,7

6000

43,1

20

200

184,6

7,7

3000

22,0

20

250

230,8

9,6

6000

67,5

8

250

230,8

9,6

3000

34,8

8

315

290,8

12,1

6000

107,8

6

315

290,8

12,1

3000

55,7

6

400

369,4

15,3

6000

176,7

3

400

369,4

15,3

3000

93,1

3

500

461,8

19,1

6000

280,1

2

500

461,8

19,1

3000

149,6

2

Wymiary rur PP (lite)

SN 4 S16

z uszczelką DIN-LOCK

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

110

103,2

3,4

6000

6,6

50

110

103,2

3,4

3000

3,4

50

160

150,2

4,9

6000

14,0

28

160

150,2

4,9

3000

7,2

28

200

187,6

6,2

6000

22,2

20

200

187,6

6,2

3000

11,5

20

250

234,6

7,7

6000

34,6

8

250

234,6

7,7

3000

18,0

8

315

295,6

9,7

6000

29,0

6

315

295,6

9,7

3000

34,6

6

400

375,4

12,3

6000

90,9

3

400

375,4

12,3

3000

48,5

3

500

469,4

15,3

6000

139,5

2

500

469,4

15,3

3000

73,5

2

SN 10 S12,5

z uszczelką DIN-LOCK

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

110

101,6

4,2

6000

8,1

50

110

101,6

4,2

3000

4,1

50

160

147,6

6,2

6000

17,4

28

160

147,6

6,2

3000

8,9

28

200

184,6

7,7

6000

27,1

20

200

184,6

7,7

3000

14,0

20

250

230,8

9,6

6000

42,5

8

250

230,8

9,6

3000

22,0

8

315

290,8

12,1

6000

67,8

6

315

290,8

12,1

3000

35,2

6

400

369,4

15,3

6000

110,8

3

400

369,4

15,3

3000

58,4

3

500

416,8

19,1

6000

171,0

2

500

416,8

19,1

3000

89,3

2

SN 16 S10,5

z uszczelką DIN-LOCK

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

160

145,4

7,3

6000

20,3

28

160

145,4

7,3

3000

10,4

28

200

181,8

9,1

6000

31,7

20

200

181,8

9,1

3000

16,2

20

250

227,2

11,4

6000

49,8

8

250

227,2

11,4

3000

25,6

8

315

286,2

14,4

6000

79,7

6

315

286,2

14,4

3000

41,1

6

400

363,6

18,2

6000

129,7

3

400

363,6

18,2

3000

67,9

3

500

454,4

22,8

6000

201,2

2

500

454,4

22,8

3000

104,4

2

Rury kanalizacyjne PVC (rdzeń spieniony)

SN 2 SDR 51

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

160

153,6

3,2

6000

12,4

28

160

153,6

3,2

3000

6,3

28

160

153,6

3,2

2000

4,3

28

160

153,6

3,2

1000

2,3

28

160

153,6

3,2

500

1,2

28

315

302,6

6,2

6000

-

6

315

302,6

6,2

3000

-

6

400

384,2

7,9

6000

-

3

400

384,2

7,9

3000

-

3

SN 4 SDR 41

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

160

152

4,0

6000

14,4

28

160

152

4,0

3000

7,3

28

160

152

4,0

2000

5,0

28

160

152

4,0

1000

2,6

10/28

160

152

4,0

500

1,5

10

200

190,2

4,9

6000

22,3

20

200

190,2

4,9

3000

11,4

20

200

190,2

4,9

2000

7,8

20

200

190,2

4,9

1000

4,2

20

250

237,6

6,2

6000

35,1

8

250

237,6

6,2

3000

18,1

8

250

237,6

6,2

2000

12,4

8

315

299,6

7,7

6000

57,3

6

315

299,6

7,7

3000

29,6

6

315

299,6

7,7

2000

20,4

6

400

380,4

9,8

6000

94,7

3

400

380,4

9,8

3000

49,9

3

400

380,4

9,8

2000

34,9

3

500

475,4

12,3

6000

150,8

2

500

475,4

12,3

3000

80,6

2

500

475,4

12,3

2000

57,1

2

SN 8 SDR 34

dostępne również wersje: z wydłużonym kielichem (prócz fi 110mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Grubość ścianki (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

paczka / paleta

110

103,6

3,2

6000

8,1

60

110

103,6

3,2

3000

4,1

60

110

103,6

3,2

2000

2,8

60

110

103,6

3,2

1000

1,5

60

110

103,6

3,2

500

0,8

60

160

155,3

4,7

6000

17,4

28

160

155,3

4,7

3000

8,9

28

160

155,3

4,7

2000

6,0

28

160

155,3

4,7

1000

3,2

28

160

155,3

4,7

500

1,8

10/28

200

188,2

5,9

6000

27,3

20

200

188,2

5,9

3000

14,0

20

200

188,2

5,9

2000

9,5

20

200

188,2

5,9

1000

5,1

20

250

235,4

7,3

6000

42,5

8

250

235,4

7,3

3000

21,9

8

250

235,4

7,3

2000

15,0

8

315

296,6

9,2

6000

71,1

6

315

296,6

9,2

3000

36,8

6

315

296,6

9,2

2000

25,3

6

400

376,6

11,7

6000

116,2

3

400

376,6

11,7

3000

61,2

3

400

376,6

11,7

2000

42,9

3

500

470,8

14,6

6000

185,0

2

500

470,8

14,6

3000

98,8

2

500

470,8

14,6

2000

70,1

2

Wymiary kształtek PP

SN8

Kolana

jednokielichowe

dostępne na zamówienie również wersje z PVC-u

Średnica (mm)

Kąt

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

90

0,25

20

110

67

0,21

20

110

45

0,20

20

110

30

0,18

20

110

22

0,17

20

110

15

0,17

20

160

90

0,70

10

160

67

0,65

10

160

45

0,527

10

160

30

0,52

10

160

15

0,48

10

200

90

1,35

5

200

67

1,22

5

200

45

1,05

5

200

30

0,95

5

200

15

0,85

5

250

90

2,60

-

250

45

2,10

-

250

30

1,90

-

250

15

1,70

-

315

90

4,80

-

315

45

3,70

-

315

30

3,40

-

315

15

3,10

-

400

90

21,10

-

400

45

9,70

-

400

30

8,60

-

400

15

7,70

-

500

90

38,40

-

500

45

22,90

-

500

30

20,80

-

500

15

18,70

-

Kolana

dwukielichowe PP

Średnica (mm)

Kąt

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

160

90

0,70

10

160

45

0,57

10

Trójniki PP

dostępne na zamówienie również wersje z PVC-u

Średnica (mm)

Kąt

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110/110

90

0,33

10

110/110

67

0,36

10

110/110

45

0,42

10

160/110

90

0,70

7

160/110

67

0,77

7

160/110

45

0,85

7

160/160

90

0,95

7

160/160

67

1,05

7

160/160

45

1,20

7

200/110

90

1,25

6

200/110

45

1,75

6

200/160

90

1,55

6

200/160

45

1,90

6

200/200

90

1,85

5

200/200

45

2,40

5

250/110

90

3,70

-

250/110

45

3,70

-

250/160

90

4,20

-

250/160

45

3,70

-

250/200

90

5,10

-

250/200

45

3,80

-

250/250

90

5,90

-

250/250

45

5,90

-

315/110

90

-

-

315/110

45

5,95

-

315/160

90

7,30

-

315/160

45

5,60

-

315/200

90

8,30

-

315/200

45

6,20

-

315/250

90

10,10

-

315/250

45

8,50

-

315/315

90

11,50

-

315/315

45

10,80

-

400/110

90

-

-

400/110

45

13,20

-

400/160

90

13,60

-

400/160

45

14,70

-

400/200

90

15,40

-

400/200

45

16,10

-

400/250

90

18,30

-

400/250

45

19,30

-

400/315

90

19,50

-

400/315

45

28,60

-

400/400

90

23,70

-

400/400

45

28,40

-

500/160

90

23,70

-

500/160

45

28,70

-

500/200

90

23,30

-

500/200

45

31,40

-

500/250

90

24,40

-

500/250

45

32,10

-

500/315

90

28,20

-

500/315

45

34,30

-

500/400

90

34,20

-

500/400

45

39,40

-

500/500

90

40,30

-

500/500

45

51,00

-

Korki PP

dostępne na zamówienie również wersje z PVC-u

Średnica (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

0,10

60

160

0,22

10

200

0,45

30

250

0,90

13

315

1,60

6

400

2,10

50

500

2,60

-

Zaślepki PP

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

20

160

10

200

10

Redukcje PP

dostępne na zamówienie również wersje z PVC-u

Średnica (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

160/110

0,32

20

200/160

0,70

12

250/110

1,10

-

250/160

1,20

-

250/200

1,30

-

315/160

2,00

-

315/200

2,10

-

315/250

2,40

-

400/200

6,00

-

400/250

6,30

-

400/315

7,00

-

500/400

20,20

-

Redukcja wielostopniowa PP

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110/250

10

160/250

10

160/315

5

200/315

4

Czyszczaki PP

dostępne na zamówienie również wersje z PVC-u

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

15

160

8

200

5

250

-

315

-

400

-

Mufy przesuwne PP

Średnica (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

0,15

30

160

0,44

10

200

0,78

10

250

1,40

-

315

2,60

-

400

7,50

-

500

14,80

-

Mufy z ogranicznikiem PP

Średnica (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

0,15

30

160

0,45

10

200

0,78

10

250

1,40

-

315

2,60

-

400

7,80

-

500

15,10

-

Tuleje ochronne PS

L=110mm; L=240mm

Średnica (mm)

Długość (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

110

0,30

-

110

240

0,60

-

160

110

0,42

16

160

240

0,82

8

200

110

0,55

14

200

240

1,05

6

250

110

1,00

-

250

240

1,10

-

315

110

1,50

-

315

240

1,40

-

400

110

2,10

-

400

240

2,20

-

500

110

2,70

-

500

240

3,30

-

Przegub kulowy PP

+/- 7,5°

Średnica bosego końca (mm)

Średnica kielicha kulowego (mm)

Masa (kg)

160

206

0,9

200

254

1,7

250

320

3,4

315

395

6,1

Siodło PVC

do klejenia

Średnica siodła (mm)

Średnica kielicha (mm)

Kąt

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

200

160

90

2,00

-

200

160

45

2,00

15

250

160

90

2,50

-

250

160

45

2,50

10

315

160

45

4,40

6

315

200

45

3,70

-

315

200

90

4,40

-

400

160

45

4,70

5

500

160

45

6,40

5

Siodło PVC

łączenie mechaniczne

Średnica siodła (mm)

Średnica kielicha (mm)

Kąt

Masa (kg)

250

160

90

2,60

315

160

90

3,10

400

160

90

4,20

Zasuwa burzowa PVC

dostępne na zamówienie również wersje z PP (110-200)

110; 160 wykonane z ABS

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

1

160

1

200

1

110

1

160

1

200

1

250

1

315

1

400

1

Syfon M/F 0-0 REDI PVC

Średnica (mm)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110

5

160

-

200

-

Połączenie - żeliwo - PVC

Średnica (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110/124

0,15

30

160/176

0,40

10

200/226

0,80

10

Połączenie – kamionka - PVC

Średnica (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110/136

0,50

30

160/190

1,10

10

200/242

2,00

10

Połączenie – PVC – kamionka

Średnica (mm)

Masa (kg)

Ilość w opakowaniu (szt.)

110/136

0,30

50

160/190

0,50

20