Rury trzonowe z PVC-u fi 200mm - Studnie kanalizacyjne fi 200mm

Rury trzonowe

Szeroki wybór rur trzonowych z PVC-u o różnych wymiarach do montażu instalacji kanalizacyjnych, odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze. W skład wchodzą rury 200mm w kolorze pomarańczowo-brązowym.