Rury przepustowe perforowane SN 8

Rury przepustowe perforowane SN 8

Rury kanalizacyjne (przepustowe perforowane) zewnętrzne wykonane polipropylenu (PP), typu ciężkiego SN 8 w kolorze pomarańczowym, przeznaczone są do budowy kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. W skład wchodzą rury w średnicach do fi 110mm do fi 400mm.

Rura drenarska PP DN 110mm TP (360°) SN8 (odcinek 6 m)
69,42 zł
Rura drenarska TP (360st perforacja) w pełni sącząca, SN 8 o średnicy fi 110mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 160mm TP (360°) SN8 (odcinek 6 m)
94,41 zł
Rura drenarska TP (360st perforacja) w pełni sącząca, SN 8 o średnicy fi 160mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 110mm LP (220°) SN8 (odcinek 6 m)
69,42 zł
Rura drenarska LP (220st perforacja) częściowo sącząca, SN 8 o średnicy fi 110mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 200mm TP (360°) SN8 (odcinek 6 m)
138,93 zł
Rura drenarska TP (360st perforacja) w pełni sącząca, SN 8 o średnicy fi 200mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 160mm LP (220°) SN8 (odcinek 6 m)
94,41 zł
Rura drenarska LP (220st perforacja) częściowo sącząca, SN 8 o średnicy fi 160mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 110mm MP (120°) SN8 (odcinek 6 m)
69,42 zł
Rura drenarska MP (120st perforacja) w pełni sącząca, SN 8 o średnicy fi 110mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 250mm TP (360°) SN8 (odcinek 6 m)
224,52 zł
Rura drenarska TP (360st perforacja) w pełni sącząca, SN 8 o średnicy fi 250mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 200mm LP (220°) SN8 (odcinek 6 m)
138,93 zł
Rura drenarska LP (220st perforacja) częściowo sącząca, SN 8 o średnicy fi 200mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 160mm MP (120°) SN8 (odcinek 6 m)
94,41 zł
Rura drenarska MP (120st perforacja) sącząco- przepływowa,SN 8 o średnicy fi 160mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 315mm TP (360°) SN8 (odcinek 6 m)
310,19 zł
Rura drenarska TP (360st perforacja) w pełni sącząca, SN 8 o średnicy fi 315mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 250mm LP (220°) SN8 (odcinek 6 m)
224,52 zł
Rura drenarska LP (220st perforacja) częściowo sącząca, SN 8 o średnicy fi 250mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 200mm MP (120°) SN8 (odcinek 6 m)
138,93 zł
Rura drenarska MP (120st perforacja) sącząco- przepływowa,SN 8 o średnicy fi 200mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 400mm TP (360°) SN8 (odcinek 6 m)
565,53 zł
Rura drenarska TP (360st perforacja) w pełni sącząca, SN 8 o średnicy fi 400mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 315mm LP (220°) SN8 (odcinek 6 m)
310,19 zł
Rura drenarska LP (220st perforacja) częściowo sącząca, SN 8 o średnicy fi 315mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 250mm MP (120°) SN8 (odcinek 6 m)
224,52 zł
Rura drenarska MP (120st perforacja) sącząco- przepływowa,SN 8 o średnicy fi 250mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 315mm MP (120°) SN8 (odcinek 6 m)
310,19 zł
Rura drenarska MP (120st perforacja) sącząco- przepływowa,SN 8 o średnicy fi 315mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 400mm LP (220°) SN8 (odcinek 6 m)
565,53 zł
Rura drenarska LP (220st perforacja) częściowo sącząca, SN 8 o średnicy fi 400mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.
Rura drenarska PP DN 400mm MP (120°) SN8 (odcinek 6 m)
565,53 zł
Rura drenarska MP (120st perforacja) sącząco- przepływowa,SN 8 o średnicy fi 400mm o długości 6mb, z polską normą PN-EN 13476-3, wykonana z polipropylenu PP w kolorze czarnym lub pomarańczowym, , przeznaczona jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół terenów przemysłowych, lotnisk, dróg i autostrad oraz pól uprawnych itp. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości gwarantują zabezpieczenie przed napływem wody.