Drilling clamps PE100 PN 16

Drilling Clamps

Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 fi 32x20mm
The drilling clamp with the lower mounting part PE100 PN 16 SDR 11 with a diameter of fi 32x20mm, with the lower mounting part, with the standard EN1555 and EN12201., made of polyethylene (PE) in black, is intended for efficient and economically rational creation of pipeline networks and systems. Clamps made of the highest quality materials, using auxiliary means, make the joints become relative
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 fi 40x20mm
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 SDR 11 with diameter fi 40x20mm, with lower mounting part, with standard EN1555 and EN12201., wykonana z polietylenu (PE) w kolorze czarnym, przeznaczona jest do skutecznego i racjonalnego pod względem ekonomicznym tworzenia sieci i systemów rurociągowych. Obejmy wykonane z tworzyw najwyższej jakości, przy użyciu środków pomocniczych, powodują
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 fi 40x25mm
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 SDR 11 with diameter fi 40x25mm, with lower mounting part, with standard EN1555 and EN12201., wykonana z polietylenu (PE) w kolorze czarnym, przeznaczona jest do skutecznego i racjonalnego pod względem ekonomicznym tworzenia sieci i systemów rurociągowych. Obejmy wykonane z tworzyw najwyższej jakości, przy użyciu środków pomocniczych, powodują
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 fi 40x32mm
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 SDR 11 with diameter fi 40x32mm, with lower mounting part, with standard EN1555 and EN12201., wykonana z polietylenu (PE) w kolorze czarnym, przeznaczona jest do skutecznego i racjonalnego pod względem ekonomicznym tworzenia sieci i systemów rurociągowych. Obejmy wykonane z tworzyw najwyższej jakości, przy użyciu środków pomocniczych, powodują
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 fi 50x20mm
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 SDR 11 with a diameter of fi 50x20mm, with lower mounting part, with standard EN1555 and EN12201., wykonana z polietylenu (PE) w kolorze czarnym, przeznaczona jest do skutecznego i racjonalnego pod względem ekonomicznym tworzenia sieci i systemów rurociągowych. Obejmy wykonane z tworzyw najwyższej jakości, przy użyciu środków pomocniczych, powo
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 fi 50x25mm
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 SDR 11 with diameter fi 50x25mm, with lower mounting part, with standard EN1555 and EN12201., wykonana z polietylenu (PE) w kolorze czarnym, przeznaczona jest do skutecznego i racjonalnego pod względem ekonomicznym tworzenia sieci i systemów rurociągowych. Obejmy wykonane z tworzyw najwyższej jakości, przy użyciu środków pomocniczych, powodują
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 fi 50x32mm
Drilling clamp with lower mounting part PE100 PN 16 SDR 11 with a diameter of fi 50x32mm, with lower mounting part, with standard EN1555 and EN12201, wykonana z polietylenu (PE) w kolorze czarnym, przeznaczona jest do skutecznego i racjonalnego pod względem ekonomicznym tworzenia sieci i systemów rurociągowych. Obejmy wykonane z tworzyw najwyższej jakości, przy użyciu środków pomocniczych, powod