Angle valve with cutter PE100 PN 16

Angle Valve with cutter

Angle valve with cutter PE100 PN 16 fi 63x32mm
Angle valve with cutter PE100 PN 16 SDR 11 with diameter fi 63x32mm, with standard < SpaN > EN1555 i EN12201, made of polyethylene (PE) in black, is designed for efficient and economically rational creation of pipeline networks and systems. Valves made of the highest quality materials, using auxiliary means, make the joints become relatively simple.
Angle valve with cutter PE100 PN 16 fi 63x63mm
Angle valve with cutter PE100 PN 16 SDR 11 with diameter fi 63x63mm, with standard < SpaN > EN1555 i EN12201, wykonany z polietylenu (PE) w kolorze czarnym, przeznaczony jest do skutecznego i racjonalnego pod względem ekonomicznym tworzenia sieci i systemów rurociągowych. Zawory wykonane z tworzyw najwyższej jakości, przy użyciu środków pomocniczych, powodują iż połączenia stają się stosunkowo pr