Kryté sedlo K2-Kan s PP

Připojení páté kolo k PP

Široký výběr vlnitých vnějších spojů K2-Kan o PP s rozdílnými dimenzemi a provozními parametry pro instalaci kanalizačních systémů, vypouštění domácností a užitkových odpadních vod. V průměru jsou spoje sedla v rozmezí od Fi 160 mm do 1000 mm v Orange. 

Spojení s pátým kolem a PP DN 250-160mm
Příčný spoj K2-Kan s průměrem 250-160 mm, s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobený z polypropylenu (PP) v Orange, je navržen pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitární a univerzální kanalizace. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.
Páté kolo spojení s PP DN 300-160mm
Příčný spoj K2-Kan o průměru 300-160 mm s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobený z polypropylenu (PP) v Orange, je určen pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitárního a nekanalizační stoky. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.
Páté kolo spojení s PP DN 300-200mm
Příčný spoj K2-Kan s průměrem 300-200mm, s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobený z polypropylenu (PP) v Orange, je navržen pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitární a univerzální kanalizace. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.
Spojení páté kolo s PP DN 400-160mm
Spojení s pátým kolečkem K2-Kan o průměru 400-160 mm, s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobené z polypropylenu (PP) v Orange, je navrženo pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitárních a obecných odpadních vod. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.
Spojení páté kolo s PP DN 400-200mm
Spojení s pátým kolečkem K2-Kan o průměru 400 – 200 mm, s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobené z polypropylenu (PP) v Orange, je určeno pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitárního a nekanalizační stoky. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.
Spojení s pátým kolem a PP DN 500-160 mm
Spojení s pátým kolečkem K2-Kan o průměru 500-160 mm, s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobené z polypropylenu (PP) v Orange, je určeno pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitárního a nekanalizační stoky. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.
Spojení páté kolo s PP DN 500-200mm
Spojení s pátým kolečkem K2-Kan o průměru 500 – 200 mm, s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobené z polypropylenu (PP) v Orange, je určeno pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitárního a nekanalizační stoky. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.
Spojení s pátým kolem a PP DN 600-200mm
Spojení s pátým kolečkem K2-Kan o průměru 600 – 200 mm, s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobené z polypropylenu (PP) v Orange, je určeno pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitárního a nekanalizační stoky. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.
Spojení páté kolo s PP DN 800-160mm
Spojení s pátým kolečkem K2-Kan o průměru 800-160 mm, s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobené z polypropylenu (PP) v Orange, je určeno pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitárních a nekanalizačních kanálových systémů. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.
Spojení páté kolo s PP DN 800-200mm
Příčný spoj K2-Kan s průměrem 800-200mm, s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobený z polypropylenu (PP) v Orange, je navržen pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitárních a všeobecných kanalizačních systémů. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.
Páté kolo spojení s PP DN 1000-160mm
Spojení s pátým kolečkem K2-Kan o průměru 1000 – 160 mm, s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobené z polypropylenu (PP) v Orange, je navrženo pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitární a univerzální kanalizace. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.
Spojení s pátým kolem a PP DN 1000-200mm
Spojení s pátým kolečkem K2-Kan o průměru 1000 – 200 mm, s polskou normou PN-EN 13476-3, vyrobené z polypropylenu (PP) v Orange, je určeno pro připojení mechanických trubek k výstavbě sanitárního a nekanalizační stoky. Spojení vyrobené z kvalitní plastické hmoty s těsnící vodou je trvanlivé a těsné v kloubech.