Kategorie

Najczęstsze błędy popełniane podczas montażu kanalizacji.
Posted by     12/20/2018 14:17:59    0 Comments
Najczęstsze błędy popełniane podczas montażu kanalizacji.

Wadliwa kanalizacja daję o sobie znać już w pierwszych minutach użytkowania. Wolne spływanie ścieków, głośny bulgot w rurach czy nieprzyjemny zapach to nie jedyne kłopotliwe znaki. Czasem nasze kanalizacje narażone są na zatkania lub co gorsze wybuchy. A to coś czego chcemy uniknąć. Chodź wszystkie te zjawiska nie są niebezpieczne dla człowieka, sprawiają wrażenie obrzydzenia. Prawdziwy problem pojawia się podczas naprawy problemu, gdyż w większości przypadków jest to trudne. Większość z instalacji, ukrytych jest w ścianach lub pod stropami budynku, przez co są ciężko dostępne. 

Jakie błędy popełniamy podczas montowania?

 

Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na prowadzone podejścia. Mają one, swój własny, określony spadek oraz długość, które są ściśle powiązane z rozmieszczeniem, łazienkowych akcesoriów. Idealne połączenie to priorytet, w kanalizacji, gdyż zły dobór połączeń może prowadzić do poważnych konsekwencji. Kanalizacja pracuje najlepiej, w tedy, kiedy odcinki rur łączone są krótko z pionami. Kolejny błąd to brak obecności syfonów. Syfony montuję się między odpływem a rurą podejścia. Odpowiadają one przede wszystkim za oddzielanie instalacji urządzeń. Problem może pojawić się również, gdy syfon jest zamontowany, ale na skutek dużej ilości ścieków jest on narażony na zbyt duże ciśnienie. Bowiem w takim przypadku wydostaję się z niego nieprzyjemny zapach. Źle dobrane średnice rur, również powodują istotny problem, gdyż ścieki mogą mieć problem z transportem.

 

Zwróć uwagę na kąty i spady w kanalizacji.

 

Równie częstym problemem stają się również niewystarczające nachylenia rur kanalizacyjnych. Zbyt małe nachylenie uniemożliwia ściekom swobodny przepływ. Większe odpady jak fekalia czy piasek zaczynają odkładać się na ściankach rur i doprowadzają do ich zatykania. Dla pewności, że nasze ścieki przepływają bez problemu, przepływ wody należy ułożyć w kierunku spływu ścieków. Zbyt duże nachylenie może spowodować odwrotną sytuację, a w tedy ścieki przepłyną zbyt gwałtownie co może powodować nieprzyjemny, głośny hałas. Podejścia powinny być podłączone pod odpowiednim kątem, większym niż 45 stopni. Tak prowadzona instalacja pozbawi nas oporów podczas przepływu. Równie ważne jest montowanie sztywnych przewodów między stropami. Odstępy nie powinny być mniejsze niż jeden metr, gdyż może to narazić ścieki na nieswobodne przepływy.

Udostępnij ten artykuł

Pozostaw komentarz

* Imię
* E-mail: (Not Published)
   Strona www (Site url withhttp://)
* Treść
Przpisz kod